Референтна власт

В изследването си “Основи на социалната власт” Дж. Френч и Б. Рейвън подчертават, че референтната власт на А върху Б има за своя основа идентифицирането на Б с А. Под “идентифициране” авторите имат предвид “чувството за единство на Б с А или желанието за такова единство”.

Кога възниква референтната власт?


За референтна власт може да се говори тогава, когато дадени лица попадат под влиянието на друго лице по силата на неговите особени лични качества. Обаянието на това лице, или тяхната харизма, се явява основата на референтната власт.

Има много поводи в ежедневната работа на един ръководител, заради които му се налага да използва силата на референтната власт.

Ето три от най-често срещаните поводи:

  1. Когато ръководителят възлага една по-различна от обичайните рутинни задължения задача, но тя изглежда на служителя някак си по-трудна и той се съмнява в себе си дали ще се справи с нейното изпълнение. Много зависи как самият ръководител ще представи тази задача, как ще накара служителя да приеме доброволно и присърце, вместо да се откаже.
  2. Когато разговаря със служителя по повод на месечната оценка на неговата работа. Случва се, че понякога тази оценка не е особено висока, а това на свой ред налага известно намаляване в месечното възнаграждение и то не е в полза на служителя. От ръководителя зависи как ще аргументира оценката си, как ще покаже, че служителят може да се справя и по-добре със своята работа.
  3. Когато разяснява нова цел пред групата служители, които ръководи. Новата цел означава някаква промяна в ритъма на работа, някакви усилия, спазване на срокове, по-различна дисциплина. Дали ръководителят ще успее да убеди своите служители колко важно е за цялата организация изпълнението на целта, зависи изцяло от референтната власт на ръководителя.

Ръководителите, които познават силата на референтната власт не пропускат тези, но и други подобни поводи, за да упражняват този вид власт. Както сочат изследванията тя се приема като по-естествена. Бих прибавил, че повечето хора обичат този вид власт защото е по-ненатрапчива, но същевременно носи повече ползи за крайните резултати в работата.

Защо се получава така?

Отговорът е даден от изследователите на властта, които казват, че референтната власт е власт на основата на харизмата. Тя е резулат от присъщи на ръководителя лични качества или стил на поведение.

“Харизма”е термин, който се използва за описание на притегателните черти на този, който влияе на другия. Някои лица притежават обаяние, или харизма, но това е вродено, а не придобито качество. Има обаче сериозни изследвания с доказателства, че харизматичното излъчване по време на комуникации, се поддава на обучение и овладяване чрез съответни методи и техники. (вж: Дезмънд, Гилфойл. Харизмата и нейният ефект. София, “Кръгозор”, 2004).

Властта на примера, харизматичното влияние, която Дж. Френч и Б. Рейвън наричат референтна власт, се определя с това, че един изпълнител се отъждествява със своя ръководител (лидер). Другата причина за развитието на референтна власт според двамата изследователи е потребността на самия изпълннител да бъде лоялен, признателен и уважителен. Някои служители имат по-силно неудовлетворена потребност от лоялност, признателност и уважителност, в сравнение със свои колеги и това безспорно ги прави по-поддаващи се на референтна власт. Те се стараят да подражават на своя ръководител, както и да развиват качества, които наблюдават в него и които им допадат. Разбира се това поведение може да придобие и екстремни, в същото време неприятни за околните ефекти.

Така или иначе доказано е, че хората попадат под влияние на други хора, защото другите притежават черти и качества, които им се харесват и те биха желали да ги имат.

Това ги поставя под влияние, но то може да е както преднамерено, така и непреднамерено.

Така например, влиянието е преднамерено, когато някой желае да получи от другия “нещо” (статус, пост, признание, одобрение и т.н.) и се старае да му се хареса. Влиянието е непреднамерено, когато се придобива и развива продължително време на базата на приятелство, поддръжка, лоялност, размяна на равностойностни жестове на внимание и уважение. Затова ще добавя, че референтната власт зависи до голяма степен и от характера и качествата на хората.

В заключение

Защо ръководителите трябва да служат за пример на своите подчинени? Отговорът на този въпрос е много важен - както за ръководителите, така и техните подчинени.

Колкото повече един ръководител се представя като идеал в очите на подчинените си, толкова повече и по-голямо ще бъде уважението от тяхна страна към него. Толкова по-големи ще бъдат и възможностите им за влияние върху подчинените, което означава, че ще има по-голяма власт над тях.

Следва продължение…

Автор: Симеон Христов, Сита Мениджмънт Консулт ООД

 
Публикувана 3 Юли 2009 г. 9:07:46
 Новини

13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...
07 Февруари 2018
Превеждаме данъци и осигуровки без такси
още...

Още новини