Как да бъдеш добър мениджър в лоши времена

Професорът по мениджмънт Боб Сътън, автор на книгата “Задник ли е шефът ви?” и едноименния тест за шефовете-задници, както и на теста “Сертифицирани задници ли са клиентите ви?”, има интересна статия в Harvard Business Review, в която коментира въпроса “Как да бъдеш добър мениджър в лоши времена?”

Под “лоши времена” се разбират времената по време на криза, когато служителите се чувстват неуверени, застрашени за възнагражденията и работните си места и се взират по-силно от всякога в мениджърите си, защото именно от тях очакват да разберат какво предстои — както за фирмата им, така и за тях лично.

По повод на статията на Боб Сътън по-долу публикувам интервюто, дадено от него пред “McKinsey Quarterly” — бизнес списанието, издавано от консултантската фирма “McKinsey & Company”, в което професорът коментира няколко важни поведения, които могат да подпомогнат мениджърите да бъдат по-добри в кризисни времена.

Основните неща, които коментира Боб Сътън по отношение на мениджърското поведение в лоши времена са следните:

  • За служителите е важно да имат някаква предсказуемост за работата си. Неяснотата какво предстои поражда слухове, а слуховете пораждат страх — от уволнения, от намаляване на заплати и др. Именно мениджърите следва да дадат тази яснота на служителите си. Например, във видео клипа по-горе ще чуете за една добра подобна практика — висш мениджър казва на служителите си “Да, времената са много трудни, но въпреки всички проблеми искам да знаете, че в следващите 90 дни никой няма да бъде освободен от работа, нито ще му бъде намалено възнаграждението.”
  • За служителите е добре да имат информация и обяснение за това, което се случва — защо фирмата им е в затруднение, на какво най-вече се дължи то и т.н. Не винаги е възможно обяснението да е просто, но такова трябва да има (от страна на мениджърите) и нещо много по-важно — то следва да бъде поднесено с прости и разбираеми думи, за да бъде истински осъзнато и разбрано, в противен случай няма да има ефект.
  • За служителите е добре да имат усещането за някаква форма на контрол върху събитията, т.е. мениджърите да могат да им оставят някаква свобода за избор какво да правят, не само безропотно да очакват какво ще им се случи (уволнение, намаление на заплата или др.) Мениджърите следва да обезпечат поне някаква минимална форма на контрол, която може да се изразява и във включването им във вземането на решения.

Боб Сътън акцентира на факта, че хората имат склонността да интерпретират това, което виждат в шефовете си в негативна светлина. Например, той се позовава на изследване, според което когато висш мениджър предприеме внезапен ход по време на криза (ход, който е трудно да се определи дали е добър или лош), служителите му във фирмата обикновено ще изтълкуват неговия ход като знак, че ще им се случи нещо лошо.

В резултат, те започват да търсят начини да разберат какво става, за да се справят със страха и опасенията си (започва активна комуникация между хората, обмен на информация, в т.ч. и слухове), от което ще страда работата във фирмата.

Именно поради тези причини Боб Сътън препоръчва схемата “Предсказуемост-Обяснение-Контрол”. И разбира се, нужда е чувствителност към проблемите, настроенията и мислите на служителите, като по отношение на последното Сътън подчертава склонноста на мениджърите да игнорират настроенията сред хората под тях в йерархията, което е грешка.

Автор: Тодор Христов, Сита Мениджмънт Консулт ООД

 
Публикувана 29 Юли 2009 г. 12:07:44
 Новини

15 Август 2017
Mеждународно изложение „Marketplace Austria Food 2017"
още...
10 Август 2017
„Развитие на социалното предприемачество” - отново обявена процедура за подбор на проекти
още...
07 Август 2017
Осигуровки на работещи в чужбина
още...
02 Август 2017
Здравни осигуровки на студенти в чужбина
още...
24 Юли 2017
РТИК съдейства в изпълнението на проект Heritage for RO-BG Economy
още...

Още новини