Изследване на условията за правене на бизнес на местно ниво

За първи път в България се изготви изследване на условията за правене на бизнес на местно ниво. Институтът за пазарна икономика разработи методология, направи социологическо проучване и след преглед на настоящите условия за правене на бизнес изготви класация на областните градове.

Индексът “Местни условия за правене на бизнес” има за цел да изследва различията в бизнес средата на местно ниво и да посочи къде в България е най-лесно да се прави бизнес от административна/регулаторна гледна точка. Индексът включва всички 28 области в България, представени от един град - най-големия в общия случай (областният център).

Индексът изследва административната тежест за бизнеса под формата на данъци и такси, регулации, качество на административните услуги и корупция.

Резултати
Резултатите показват, че липсват градове, които да получават най-високи оценки по всички индикатори. Градовете, които заемат най-предни позиции, се представят добре по едва два от индикаторите и на средно ниво по останалите. Това означава, че дори и градовете с най-добрите към момента условия за правене на бизнес трябва да работят още за подобряване на бизнес средата. Малките градове се представят по-добре в индекса, главно поради високите нива на корупция и проблемите при предоставянето на административни услуги в големите градове. Това важи в най-силна степен за София и Варна, където именно тези показатели дърпат крайното им класиране надолу.

На първо място в Индекса се класира Търговище, следван веднага от Враца и Габрово. Въпреки липсата на първа позиция, по който и да е отделен основен индикатор, Търговище се представя отлично при нивото на местните такси (3-то място) и корупцията (2-ро място) и на сравнително добро ниво по останалите индикатори, което предопределя и първата му позиция в крайното класиране.

Врацасъщо се представя добре, заемайки първа позиция при административните услуги. Въпреки това, не толкова добрият резултат при местните такси отнема първото място на града в крайното класиране.

Габровое градът с две първи места - при местните данъци и електронното управление, но не дотам доброто представяне при корупцията и административните услуги е причината за крайното трето място.

Стара Загора се нарежда на последно място след Смолян. Най-добрата позиция на Стара Загора е в областта на местните такси, където градът е едва на 18-то място сред 28-те града, а най-лошата - в областта на административните услуги и местните данъци, където Стара Загора заема 25-то място в класацията.

В общото класиране на 28-те големи града София се нарежда на 19-то място заедно със Сливен, след Хасково и преди Пазарджик. Най-добрата позиция на София е в областта на местните данъци и прилагането на електронно управление, където градът е на 5-то място сред 28-те града, а най-лошата - в областта на административните услуги - 26-то място в класацията. По отношение на нивото на корупция, София е почти на дъното на класацията - 23-та позиция.

Изводи
Административната тежест върху бизнеса в България е голяма, което е видно както от изследването, така и от международни сравнения.

Въпреки не особено развитите процеси на децентрализация в страната, не малка част от тази тежест се налага от местните власти - било то под формата на високи местни данъци и такси, тромава администрация, некачествени услуги или корупция. Всичко това може да се промени, и то по естествен път, но за целта е необходима подходяща среда, в която са налице стимулите за по-добро управление на местно ниво.

От Института за пазарна икономика са убедени, че тези стимули идват с процеса на децентрализация в страната, и че конкуренцията между местните власти ще доведе до по-добри условия както за бизнеса, така и за гражданите. За да се случи всичко това обаче, процесът на децентрализация в страната трябва да продължи. Пътят на децентрализацията е единственият, който ще доведе до конкуренция между отделните местни власти.

Препоръки
Общините могат да се справят по-лесно в кризата, като подобрят условията за живот и бизнес на местно ниво и предприемат следните мерки:

  • Намаление на ставките на местните данъци и такси
  • Премахване на незаконните режими
  • Въвеждане на ясни правила при административните услуги и съкращаване на сроковете
  • Развитие на електронното взаимодействие между бизнеса (и гражданите) и администрацията
  • Активни антикорупционни мерки.

Освен тези мерки, които са в правомощията на всеки кмет и общински съвет, са необходими и промени в основни закони, които да дадат повече права на местните власти, а именно:

  • Общините трябва да могат да определят напълно свободно размера на местните данъци и такси - да няма минимални и максимални прагове, както и конкретно дефинирани (чрез закон) местни данъци и такси.
  • Част от преките данъци (подоходен и/или корпоративен) да преминат към общините.

Повече информация за изследването ­ на Интернет сайт http://www.effectivemunicipality.com/

Инфобизнес бр.30/2009

 
Публикувана 3 Август 2009 г. 11:08:54
 Новини

13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...
07 Февруари 2018
Превеждаме данъци и осигуровки без такси
още...

Още новини