Когато ефективността на работа е ниска, проблемът е “управленски”

Чудесен материал за спешни мениджърски действия е статията във в-к “Дневник” от 4 август т.г. относно доклада на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (линк към статията)!

От прочита на статията за пореден път се разстроих от констатациите и коментарите, че:

  • Ние българите работим повече (в работни часове) от другите европейци, но даваме по-малко работа.
  • Жизненият ни стандарт е с незначително повишение, въпреки 6% ръст на икономиката (в сравнение с 2004 г.).
  • По ред причини, между които и липса на иновации и липса на инвестициии в развитието на човешките ресурси, икономическият растеж не е устойчив и вместо да увеличава богатството ни, ние ставаме все по-бедни.
  • В дългосрочен план България е изправена пред реалния риск да стане периферия на ЕС, като го снабдява с “евтини” работници.

Това не са нови и непознати констатации. През последните 4-5 години сме срещали и други подобни, не по-малко конкретни и точни неща в цифри и факти за това какво е положението ни. На страниците на NovaVizia.com сме коментирали немалка част от тях, но същевременно сме предлагали и решения какво да се прави.

И ако преди ни беше виновна държавата – това беше традиционното оправдание да не правим нещо значимо – то сега какво ли ще е оправданието ни, освен лична управленска воля, компетентност и готовност за промяна?

Не дай си Боже, но представете си, че във фирмата в която работите имате:

  • Служители, които уж всеки ден са на работа, но ако няма строг контрол “отгоре”, работата им е неефективна, а резултатите, които постигат не подтикват фирмата “да дърпа” напред.
  • Служители, които са все от нещо недоволни, но им е добре да са на работа, като в крайна сметка предпочитат да мърморят “зад гърба”, но не и да се покажат инициативни и предприемчиви по отношение на собствената си работа.
  • Крайни резултати от дейността на вашата организация, които не са кой знае какви.

Бъдете откровени към себе си и кажете, ако имате такава ситуация, как ще дефинирате проблема, за да го разрешите?

  1. Проблемът е липсата на квалифицирани кадри, които са причина за ниска ефективност на труда.
  2. Проблемът е световната криза, клиентите, които ограничиха потреблението, неспазването на закони.
  3. Проблемът е слабото (некомпетентното, липсващото) управление на организацията, в която работим.

Статията във в-к “Дневник” съдържа коментари на специалисти по тези въпроси, но те определено клонят към първия от тях (прочетете коментарите под статията). От управленска гледна точка намирам това за неоправдано.

Да, образованието ни не е качествено от гледна точка на съвременните изисквания, но какво правим в този случай? Оправдаваме се? Чакаме по-добро време? Чакаме някой друг да ни свърши работата? Или нещо друго правим?

Разбира се, правим нещо друго – правим всичко възможно да увеличим ефективността на работа. А как по-точно да стане това? Схемата отдавна е открита, описана е в теорията на мениджмънта, така че моя заслуга в случая е да напомня за нея още веднъж.

Първо, когато хората в една организация показват ниска ефективност в работата си, възможните причини не са само в тях като индивиди.

Отношение към ниската ефективност има още и начинът, по които работят групите от служители (примерно отделите), както и в начинът, по който работи организацията като цяло. Затова е добре самите ръководители да разграничават колкото е възможно по-ясно и отчетливо индивидуалната, груповата и организационната ефективност.

Така например, причините за ниската ефективност в работата на който и да е служител (в т.ч. мениджър) са недостатъчната компетентност и ниската мотивация на служителя, или определено по-високото ниво на стрес у него. Причините за ниската групова ефективност обаче следва да се търсят в слабото лидерство на групата (или ръководство), неподходящата структура на групата, неясният й статус в организацията, неподходящо определените роли на хората в групата, неподходящите или напълно липсващите норми (правила) за работа в групата.

Колкото до причините за слабата ефективност на организацията, то те са в сферата на неблагоприятните външни условия, неподходящата (остаряла) технология, стратегия, структура на фирмата, лошо организираните и неуправлявани процеси на комуникация и вземане на решения, неподходящите манталитет и общи ценности в организацията, утвърдени с течение на годините.

Второ, всяка една управленска работа – планиране, организация, лидерство (ръководство), контролиране – оказва влияние на индивидуалната, на груповата, но и на организационната ефективност.

Това е доказано и би било глупаво да го отричаме. Когато един ръководител забрави да планира работата на своите служители, в смисъл забрави да им определи задачи (много често под предлога, че хората сами трябва да се досетят какво е това, което трябва да правят на работа), ето че възниква предпоставка за ниска ефективност на служителите.

Когато в организацията се подцени значението на правилата, възниква предпоставка всяка мярка на контрол да се приема “на нож” (“Откъде да знаем, че така искате да бъдат направени нещата?”)

В резюме

Каквото е управлението, такава е и ефективността на служителите, а и на цялата организацията. Когато ефективността на работа е ниска, проблемът, с който трябва да започнем, е как управляваме по-добре, колко компетентни са хората, които управляват и как да инвестираме в увеличаване на тяхната компетентност.

Автор: Татяна Христова, Сита Мениджмънт Консулт ООД

 
Публикувана 6 Август 2009 г. 15:08:04
 Новини

19 Април 2018
Състезание „Green Talents 2018“ стартира
още...
13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...

Още новини