Реформа на ОСП: Последен етап на реформата на ЕС в лозаро-винарския сектор, която влиза в сила на 1 август

Последният етап от реформата на Европейския съюз в лозаро-винарския сектор, договорена от министрите на селското стопанство през декември 2007 г., влиза в сила на 1 август. Тази широкообхватна реформа, чийто първи етап се прилага от 1 август миналата година, следва да внесе равновесие на пазара на вино, да доведе до премахване на разточителните и скъпи мерки за намеса на пазара и да позволи използването на бюджетните средства за по-категорични и дейни мерки, които да повишат конкурентоспособността на европейските вина. Реформата предвижда бързо преструктуриране на лозаро-винарския сектор чрез предвидената схема за доброволно, тригодишно изкореняване на лозя за създаване на алтернатива за неконкурентоспособните производители и за премахване от пазара на излишъците от вино. Субсидиите за кризисна дестилация и за дестилация на алкохол за консумация ще бъдат прекратени и средствата, разпределяни чрез национални пакети, могат да се използват за мерки от рода на реклама на вина на пазарите в трети държави, преструктуриране и инвестиции в модернизиране на лозови масиви и винарски изби.

Реформата ще допринесе за по-добра защита на околната среда в лозарските райони и запазване на традиционни и вече установени политики за осигуряване на качеството, а също така ще опрости правилата за етикетиране, от което ще се възползват и производители, и потребители. От 1 януари 2016 г. също така ще бъде отменена за целия Европейски съюз ограничителната система на права за засаждане, като на държавите-членки ще се предостави възможност да я запазят, ако желаят, до декември 2018 г.

Първият етап от реформата в лозаро-винарския сектор вече е осъществен.Той се отнася до националните програми за подпомагане чрез националните финансови пакети, до търговията с трети държави, до производствения потенциал, включващ схема за изкореняване на лозя и до проверките в лозаро-винарския сектор.

Средствата, предвидени в националните пакети за 2009 г. и неизплатени до 15 октомври, ще бъдат загубени. До момента са изплатени едва малко над 30% от наличните за тази година средства. Европейските фондове са на разположение на всяка страна производител от ЕС, за да позволят финансирането на мерки, отговарящи на местни нужди. Държавите-членки могат да избират измежду следните мерки: схема за единно плащане (преки плащания на производителите), реклама на пазарите на трети държави, събиране на реколтата на зелено, взаимоспомагателни фондове, застраховане на реколтата и инвестиции; преструктуриране и конверсия на лозя, дестилация на вторични продукти, дестилация на алкохол за консумация, кризисна дестилация и помощ за използване на концентрирана гроздова мъст.

Помощ за дестилация на алкохол за консумация, кризисна дестилация и за използване на концентрирана гроздова мъст може да бъде предоставяна от националните пакети най-късно до 31 юли 2012 г.

Бюджетът, предоставян за мерките за подкрепа, нараства от година на година, като от 794 млн. EUR през 2009 г. достига 1,231 млрд. EUR през 2013 г.

Допълнителна информация http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/wine/index_en.htm

Инфобизнес бр. 32/2009

 
Публикувана 14 Август 2009 г. 16:08:11
 Новини

21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...
09 Февруари 2018
Семинар на тема „Изграждане на регионални научни центрове“
още...
07 Февруари 2018
Превеждаме данъци и осигуровки без такси
още...
07 Февруари 2018
Млади социални иноватори, 25 март - 26 август 2018г.
още...
30 Януари 2018
Безработните дължат месечно по 20,40 лв. за здравни вноски
още...

Още новини