Възобновена е работата на междуведомствената работна група за Националния план за разпределение на квоти за търговия с емисии

На 19 август беше възобновена работата на междуведомствената работна група за обсъждане на Националния план за разпределение на квоти за търговия с емисии за периода 2008-2012 г. Документът е приет от МС през март 2007 г. и е остро критикуван от ЕК.

С цел да се преодолее изоставането от повече от две години по прилагането на Европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове, срочно ще бъде преработен Националния план за разпределение на квоти за търговия с емисии за периода 2008-2012 г. Предстои одобряването му от Министерския съвет и повторното му представяне за одобрение в ЕК. Едва след одобряването на плана от ЕК операторите на българските инсталации, попадащи в обхвата на схемата, ще имат възможност да участват реално в търговията в рамките на Общността. Поради това, че търговията с емисии на парникови газове създава стимули за бизнеса в страната, въпросът е от изключителна важност и е приоритетен за новия ръководен екип на МОСВ.

В срок до 31 август 2009 г. браншовите организации на индустриалните сектори - енергетика, рафинерии, металургия, керамична индустрия, производство на стъкло, производство на цимент, целулозно-хартиена промишленост, трябва да определят свои представители за членове на междуведомствената работна група до 31 август 2009 г.

МОСВ пое ангажимент за пълна обективност и прозрачност в процеса на разпределение на квотите за търговия с емисии. Предстои на интернет страницата на министерството да бъде публикувана цялата информация, свързана с този процес - забележките на ЕК, критериите за разпределение и цялата методология за участие, с цел да бъдат обсъдени и взети предвид предложенията на представителите на бизнеса. В срок до 10 септември 2009 г. ще бъде изработен проект на преработения Национален план за разпределение на квоти за емисии на парникови газове за периода 2008-2012 г., който ще бъде публикуван на интернет страницата на министерството и по който заинтересованите страни ще имат възможност да изпратят коментари до края на септември.

Очаква се в началото на октомври планът да бъде финализиран и да бъде предложен за одобрение от МС, преди официалното му изпращане на ЕК.


Инфобизнес бр. 34/2009

 
Публикувана 27 Август 2009 г. 16:08:44
 Новини

25 Април 2017
Инфоцентърът на НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
25 Април 2017
НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...

Още новини