Възобновена е работата на междуведомствената работна група за Националния план за разпределение на квоти за търговия с емисии

На 19 август беше възобновена работата на междуведомствената работна група за обсъждане на Националния план за разпределение на квоти за търговия с емисии за периода 2008-2012 г. Документът е приет от МС през март 2007 г. и е остро критикуван от ЕК.

С цел да се преодолее изоставането от повече от две години по прилагането на Европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове, срочно ще бъде преработен Националния план за разпределение на квоти за търговия с емисии за периода 2008-2012 г. Предстои одобряването му от Министерския съвет и повторното му представяне за одобрение в ЕК. Едва след одобряването на плана от ЕК операторите на българските инсталации, попадащи в обхвата на схемата, ще имат възможност да участват реално в търговията в рамките на Общността. Поради това, че търговията с емисии на парникови газове създава стимули за бизнеса в страната, въпросът е от изключителна важност и е приоритетен за новия ръководен екип на МОСВ.

В срок до 31 август 2009 г. браншовите организации на индустриалните сектори - енергетика, рафинерии, металургия, керамична индустрия, производство на стъкло, производство на цимент, целулозно-хартиена промишленост, трябва да определят свои представители за членове на междуведомствената работна група до 31 август 2009 г.

МОСВ пое ангажимент за пълна обективност и прозрачност в процеса на разпределение на квотите за търговия с емисии. Предстои на интернет страницата на министерството да бъде публикувана цялата информация, свързана с този процес - забележките на ЕК, критериите за разпределение и цялата методология за участие, с цел да бъдат обсъдени и взети предвид предложенията на представителите на бизнеса. В срок до 10 септември 2009 г. ще бъде изработен проект на преработения Национален план за разпределение на квоти за емисии на парникови газове за периода 2008-2012 г., който ще бъде публикуван на интернет страницата на министерството и по който заинтересованите страни ще имат възможност да изпратят коментари до края на септември.

Очаква се в началото на октомври планът да бъде финализиран и да бъде предложен за одобрение от МС, преди официалното му изпращане на ЕК.


Инфобизнес бр. 34/2009

 
Публикувана 27 Август 2009 г. 16:08:44
 Новини

23 Март 2018
Семинар относно Регламента за защита на личните данни (GDPR)
още...
13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...

Още новини