Възобновена е работата на междуведомствената работна група за Националния план за разпределение на квоти за търговия с емисии

На 19 август беше възобновена работата на междуведомствената работна група за обсъждане на Националния план за разпределение на квоти за търговия с емисии за периода 2008-2012 г. Документът е приет от МС през март 2007 г. и е остро критикуван от ЕК.

С цел да се преодолее изоставането от повече от две години по прилагането на Европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове, срочно ще бъде преработен Националния план за разпределение на квоти за търговия с емисии за периода 2008-2012 г. Предстои одобряването му от Министерския съвет и повторното му представяне за одобрение в ЕК. Едва след одобряването на плана от ЕК операторите на българските инсталации, попадащи в обхвата на схемата, ще имат възможност да участват реално в търговията в рамките на Общността. Поради това, че търговията с емисии на парникови газове създава стимули за бизнеса в страната, въпросът е от изключителна важност и е приоритетен за новия ръководен екип на МОСВ.

В срок до 31 август 2009 г. браншовите организации на индустриалните сектори - енергетика, рафинерии, металургия, керамична индустрия, производство на стъкло, производство на цимент, целулозно-хартиена промишленост, трябва да определят свои представители за членове на междуведомствената работна група до 31 август 2009 г.

МОСВ пое ангажимент за пълна обективност и прозрачност в процеса на разпределение на квотите за търговия с емисии. Предстои на интернет страницата на министерството да бъде публикувана цялата информация, свързана с този процес - забележките на ЕК, критериите за разпределение и цялата методология за участие, с цел да бъдат обсъдени и взети предвид предложенията на представителите на бизнеса. В срок до 10 септември 2009 г. ще бъде изработен проект на преработения Национален план за разпределение на квоти за емисии на парникови газове за периода 2008-2012 г., който ще бъде публикуван на интернет страницата на министерството и по който заинтересованите страни ще имат възможност да изпратят коментари до края на септември.

Очаква се в началото на октомври планът да бъде финализиран и да бъде предложен за одобрение от МС, преди официалното му изпращане на ЕК.


Инфобизнес бр. 34/2009

 
Публикувана 27 Август 2009 г. 16:08:44
 Новини

15 Август 2017
Mеждународно изложение „Marketplace Austria Food 2017"
още...
10 Август 2017
„Развитие на социалното предприемачество” - отново обявена процедура за подбор на проекти
още...
07 Август 2017
Осигуровки на работещи в чужбина
още...
02 Август 2017
Здравни осигуровки на студенти в чужбина
още...
24 Юли 2017
РТИК съдейства в изпълнението на проект Heritage for RO-BG Economy
още...

Още новини