ЕС инвестира още 18 млн. EUR в свръхвисокоскоростния мобилен интернет на бъдещето

От 1 януари 2010 г. ЕС ще инвестира 18 милиона EUR в изследвания, въз основа на които ще се разработят мобилни мрежи от следващото, т.е. 4-то поколение. Европейската комисия реши да започне финансирането на научни изследвания в областта на технология Long Term Evolution (LTE) Advanced, която ще предлага до сто пъти по-високи скорости на мобилния интернет от настоящите мрежи от 3-то поколение. В бранша LTE е приоритетната технология за следващото поколение мобилни мрежи, не на последно място и благодарение на същественото финансиране на научните изследвания от страна на ЕС от 2004 г. насам. Още преди 25 години Европа превърна стандарта GSM в опората на съвременната мобилна телефония. На базата на съвместните изследвания в Европа и на силата на единния пазар на ЕС стандартът GSM днес се ползва от 80 % от мобилните мрежи в света. LTE обещава да бъде с подобен успех.

Технологията Long Term Evolution (LTE) е най-новата безжична технология, която предоставя скорости на мобилния интернет до 100 мегабита в секунда, десет пъти повече от мобилните мрежи на 3-то поколение.В Европа тази технология в момента се изпитва от мобилни оператори във Финландия, Германия, Норвегия, Испания, Швеция и Обединеното кралство; като в Швеция и Норвегия се очаква да се появи на пазара през първата половина на 2010 г. Между 2004 г. и 2007 г. ЕС подкрепи научните изследвания за оптимизацията и стандартизацията на LTE (проектите WINNER I и II, осъществени от консорциум от 41 водещи европейски дружества и университети) с 25 милиона EUR.Това доведе до разработването на първата концепция за мрежова инфраструктура на базата на LTE.

През септември Комисията ще започне преговори с проектния консорциум за детайли, включително за елитния проект ARTIST4G, който се основава на постиженията на проектите WINNER и обединява предприятия от бранша, както и изследователи от Финландия, Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Полша, Испания, Швеция и Обединеното кралство.Очаква се новите проекти да започнат през януари 2010 г.

Европейската комисия вижда мощен потенциал във внедряването на технологиите LTE и LTE Advanced:

  • LTE ще увеличи мощностите на операторите на мрежи, като им дава възможност да предоставят по-бързи широколентови мобилни услуги на повече потребители на по-ниски цени и с това да революционизират европейския пазар на мобилните далекосъобщения.
  • LTE Advanced ще ускори достъпа до широколентовите мобилни услуги до 1 гигабит (хиляда мегабита) в секунда, което ще позволи на потребителите да се възползват максимално от претенциозни онлайн услуги като например висококачествена телевизия или видео по поръчка.
  • LTE използва по-ефективно радиочестотния спектър, като създава възможност мобилните мрежи да се възползват от "цифровия дивидент" и да използват честотите, които се освобождават при преминаване от аналоговата към цифровата телевизия (IP/09/1112). Сигналите ще стигат по-далече отколкото при сегашната технология GSM и ще намалят броя на антенните устройства, необходими за постигане на същата степен на покритие от мрежи, което от своя страна ще опази европейските пейзажи и намали потреблението на енергия.
  • С LTE и по-слабо населените региони може да се снабдят с мобилни широколентови услуги и да се намали "цифровото разделение" между селските и градските райони. Към края на 2008 г. 23% от населението в селските райони на ЕС все още нямаше възможност да се абонира за интернет връзка с технология DSL (IP/09/1221).


Инфобизнес бр. 34/2009

 
Публикувана 27 Август 2009 г. 16:08:45
 Новини

25 Април 2017
Инфоцентърът на НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
25 Април 2017
НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...

Още новини