НАП изпраща на имейл всички регистрирани по ДДС фирми

Всеки желаещ може да получи пълния списък с регистрираните по ДДС дружества на електронната си поща. Това става след регистрация.

Пълният списък на регистрираните по ДДС е най-новата електронна услуга, която агенцията предоставя.

За да се абонирате за електронната услуга трябва да посочите име, имейл адрес, както и периодичност, в която желаете да получавате бюлетина на електронната си поща. Това може да става ежедневно, ежеседмично, месечно или еднократно. След като се активира електронната услуга, в електронната поща се получава интернет адрес, от където може да се изтегли актуалния бюлетин на фирмите. Това може да стане в текстови файл или в табличен формат. Целият процес по регистрацията и изтеглянето на бюлетина със списъка отнема няколко минути. Общият брой допустими изтегляния на бюлетина от една заявка е пет пъти. Услугата е публикувана на сайта на НАП www.nap.bgв рубриката "Услуги --- Публичен бюлетин по ДДС".

Информация за регистрираните по ДДС дружества може да се получи и денонощно на телефона за информация на НАП 0700 18 700. За да ползвате услугата, трябва да наберете телефон 0700 18 700 и да следвате инструкциите на оператора. Информацията е идентична с тази в Публичния бюлетин на НАП за регистрираните по Закона за данък върху добавената стойност лица, публикуван в рубриката Услуги --- Публичен бюлетин по ДДС.

Проверката на регистрираните по ДДС дружества чрез интернет и по телефона дава възможност на фирмите да проверяват коректността на контрагентите си в реално време. Това значително намалява риска от налагане на санкции на дружества, чиито контрагенти не са били регистрирани или вече са били заличени от ДДС регистъра към момента на извършване на сделката.

На Интернет сайта на НАП е открита и нова рубрика "Достъп до обществена информация".

Достъпът до обществена информация, която е създадена и/или съхранявана от НАП, се осъществява чрез устно запитване или чрез подаване на писмено заявление.

Информационният телефон на НАП за устни запитвания е 070018700

Редът и начинът за подаване на писмените заявления за достъп до обществената информация са описани в процедура, която указва конкретните действия, които следва да предприемат лицата, търсещи достъп до обществена информация, както и за компетентностите, правата и задълженията на служителите в НАП по отношение на тези преписки.

Вижте Указанията по прилагане на Закона за достъп до обществена информация от служителите на НАП.

Образците на документите за достъп до обществена информация /приложенията към указанията/ и друга полезна информация можете да намерите на Сайта на НАП в рубриката "Услуги -- > Достъп до информация".

Инфобизнес бр.36/2009

 
Публикувана 9 Септември 2009 г. 16:09:21
 Новини

21 Юни 2017
Покана за участие при преференциални условия в Международното изложение за хранителни продукти и напитки „Annapoorna World of Food India"
още...
21 Юни 2017
НСИ: Разходите на работодателите за труд нарастват с 10%
още...
21 Юни 2017
България е на предпоследно място в Европейски сравнителен анализ на иновациите за 2017 г
още...
21 Юни 2017
Безплатни обучения за онлайн търговия организира ИАНМСП из страната
още...
20 Юни 2017
Патентно ведомство ще извършва 19 административни услуги безплатно
още...

Още новини