Стартира набирането на проектни предложения по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия

На 31 август беше обявена първата покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ между България и Сърбия. Поканата за набиране на проектни предложения е публикувана на следните интернет страници:
www.ipacbc-bgrs.eu
www.bgregio.eu
www.evropa.gov.rs
www.eufunds.bg

Целта на програмата е да се подобри териториалното сближаване в българо-сръбския трансграничен регион, конкурентоспособността и устойчивостта на развитието му чрез сътрудничество в икономическата, социалната и екологичната сфери.

Общата стойност на средствата по Програмата за периода 2007 - 2009 г. е 13,5 млн. евро. От тях около 7 млн. евро са предвидени за проектите, които ще постъпят при първата покана за набиране на предложения.

По програмата ще могат да се подготвят и реализират проекти в две направления:

  • Развитие на дребно-мащабна инфраструктура
  • Повишаване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и развитие.

Стратегията и приоритетните оси на програмата са формулирани в съответствие с националните и европейските приоритети. Избираемият териториален обхват включва 6 области на българска територия (Видин, Монтана, София, Перник, Кюстендил и София град) и 6 области на сръбска територия (Бор, Зайчар, Нишава, Пирот, Ябланица и Пчиня) с общо население около 3 300 000 души.

Според МРРБ със старта за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ между България и Сърбия ще се даде възможност за укрепване и развитие на вече установените партньорства, ще се съдейства за създаване на нови контакти и за насърчаване на съвместни инициативи и практики. Разширяване на партньорството, опазване на уникалността на региона в природно и културно отношение и сближаването на хората от двете страни на границата ще бъде ефектът от едно успешно изпълнение на програмата чрез качествени проекти.

Добрите практики в областта на трансграничното сътрудничество между България и Сърбия в европейски контекст стартират през 2003 г. по инициативата на ЕС "Външни граници", преминават през програмата за трансгранично сътрудничество "Добросъседство" и сега, когато България вече е член на ЕС, ще продължат чрез "Инструмента за предпресъединителна помощ" 2007-2013.

Инфобизнес бр.36/2009

 
Публикувана 9 Септември 2009 г. 16:09:46
 Новини

20 Октомври 2017
Българо-унгарски бизнес форум на 3 ноември 2017 г., Гранд Хотел София
още...
20 Октомври 2017
Бизнес форум в периода 8 – 10 ноември 2017 г. в гр. Минск, Беларус
още...
19 Октомври 2017
Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
още...
19 Октомври 2017
Нова групажна линия на фирма MW Logistica свързва България и Франция
още...
19 Октомври 2017
Иновационен форум 26-29 ноември 2017 г, гр. Братислава, Словакия
още...

Още новини