Стартира набирането на проектни предложения по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия

На 31 август беше обявена първата покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ между България и Сърбия. Поканата за набиране на проектни предложения е публикувана на следните интернет страници:
www.ipacbc-bgrs.eu
www.bgregio.eu
www.evropa.gov.rs
www.eufunds.bg

Целта на програмата е да се подобри териториалното сближаване в българо-сръбския трансграничен регион, конкурентоспособността и устойчивостта на развитието му чрез сътрудничество в икономическата, социалната и екологичната сфери.

Общата стойност на средствата по Програмата за периода 2007 - 2009 г. е 13,5 млн. евро. От тях около 7 млн. евро са предвидени за проектите, които ще постъпят при първата покана за набиране на предложения.

По програмата ще могат да се подготвят и реализират проекти в две направления:

  • Развитие на дребно-мащабна инфраструктура
  • Повишаване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и развитие.

Стратегията и приоритетните оси на програмата са формулирани в съответствие с националните и европейските приоритети. Избираемият териториален обхват включва 6 области на българска територия (Видин, Монтана, София, Перник, Кюстендил и София град) и 6 области на сръбска територия (Бор, Зайчар, Нишава, Пирот, Ябланица и Пчиня) с общо население около 3 300 000 души.

Според МРРБ със старта за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ между България и Сърбия ще се даде възможност за укрепване и развитие на вече установените партньорства, ще се съдейства за създаване на нови контакти и за насърчаване на съвместни инициативи и практики. Разширяване на партньорството, опазване на уникалността на региона в природно и културно отношение и сближаването на хората от двете страни на границата ще бъде ефектът от едно успешно изпълнение на програмата чрез качествени проекти.

Добрите практики в областта на трансграничното сътрудничество между България и Сърбия в европейски контекст стартират през 2003 г. по инициативата на ЕС "Външни граници", преминават през програмата за трансгранично сътрудничество "Добросъседство" и сега, когато България вече е член на ЕС, ще продължат чрез "Инструмента за предпресъединителна помощ" 2007-2013.

Инфобизнес бр.36/2009

 
Публикувана 9 Септември 2009 г. 16:09:46
 Новини

19 Април 2018
Състезание „Green Talents 2018“ стартира
още...
13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...

Още новини