БТПП настоява за пълна прозрачност на методиките и процедурите по европроектите

В сегашния си вид системата, регламентираща управлението и контрола върху предоставените на България средства от структурните фондове, не е ефективна. Особено малките и средни предприятия като бенефициенти по оперативните програми се затрудняват да получат реален достъп до финансиране по европейските проекти.

Вина за това до голяма степен носи концентрацията на оценъчните и контролните функции в ръцете на администрацията, което е свързано с твърде усложнена документация и процедури.

В стремежа си да демонстрира старание и незаменимост, държавният чиновник усложни тези елементи до степен, далеч надхвърляща изискванията на Европейските институции. Същевременно така си осигури и многобройни възможности за облагодетелстване.

БТПП вижда пътя напред в пределната дигитализация на процедурите с осигуряване на прозрачност на всички етапи - от обявяването и подаването на документите до приключването на проектите. Особено важна е тя за оценяването, където още при поставянето на критерии те трябва да имат обективен и годен за дигитална преценка измерител - брой обучени и издържали изпита при независим професионален компетентен орган, брой наети на работа, съкращаване на злополуките и т.н.

Дигитализацията максимално ще ограничи субективния фактор в системата за управление и контрол на европейските средства. Където субективността въпреки всичко не може да се изключи - проектите следва да се разглеждат от колективни органи с участието на представители на органите на гражданското общество и браншовите и професионални организации. Нужно е да се даде публичност на постигнатите резултати по електронен път, както и на мерките спрямо отклонилите се от обещанието в проектните предложения.

А какво се прави сега - някои Управляващи органи дори не поддържат електронна общодостъпна версия за одобрените проекти, развитието на проекта и съответно изплатените суми, което очевидно не е начина за предотвратяване на корупцията и осигуряване на прозрачен механизъм при разпределяне на средствата.

Друг, свързан с горното практически недостатък е, че не всички УО са възприели правилото след приключване на конкурсната процедура да изпращат уведомление на бенефициентите, които са отхвърлени, в което да им се каже защо и кои са слабостите на техния проект.

БТПП застава зад предложението да се увеличи поне до 50% участието на браншовите и национално представени работодателски и синдикални организации в състава на управляващите и междинните органи и в комитетите за наблюдение.

Инфобизнес бр. 37/2009

 
Публикувана 16 Септември 2009 г. 14:09:59
 Новини

13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...
07 Февруари 2018
Превеждаме данъци и осигуровки без такси
още...

Още новини