Нова вълна на опити за измами с бизнес регистри

Русенска Търговско-Индустриална Камара съобщава, че се наблюдава ново увеличаване на опитите за измами с бизнес регистри. С отминаване на летния период и настъпване на активния сезон, инициаторите на такива схеми отново засилиха дейността си в нашата страна. През последните 1-2 седмици фирми и организации получават предложения уж безплатно да си публикуват представяне и контактна информация в Европейски и международни регистри и фирмени каталози.

До момента в България действат основно два типа схеми – едната е свързана с регистриране в регистри за изложения, а другата – в бизнес-каталози. Сходното и при двете е, че действат напринципа на подвеждане и внушение, че става въпрос за световно признати и утвърдени справочници, използвани в бизнес-средите. Това, разбира се, не е така, но за съжаление в повечето случаи „ужилените” фирми го разбират прекалено късно, след като са се обвързали с договорни взаимоотношения. Тяхната информация все пак бива публикувана в някакъв сайт, специално създаден за демонстриране, че ангажиментът на другата страна по договора е изпълнен и за услугата се дължи значителна сума пари.

Припомняме, че принципът основно се състои в разпращане на писма до фирми, които съдържат регистрационен формуляр с покана за попълване и плик с адрес за обратна кореспонденция. Уверението е, че информацията за фирмата ще бъде публикувана в световноизвестни регистри. Подвеждащият елемент се състои в това, че в предложение за публикуване на фирмена информация получателите биват заблуждавани, че това е безплатна услуга. Във всички случаи обаче, най-долу на самия формуляр, с много дребни букви е записано, че поставянето на подпис и печат обвързва фирмата с ангажимента да заплаща за тази „услуга”. Съответно цената на тази услуга може да варира (в зависимост от регистъра) между 2800 и 3300 евро, или по около 1000 евро за всяка година. Конкретните условия на „договора” са изброени в отделен документ, който фирмите в повечето случаи не получават и е труден за намиране дори и на сайта с регистъра. От т.нар. Общи условия, става ясно, че за всяка година „договорът” се удължава автоматично, докато не се изпрати писмо за отказ в оригинал до офиса на фирмата-администратор. След проверка на Русенска Търговско-Индустриална Камара, установихме, че съвсем умишлено се дават фиктивни адреси, за да нямат възможност фирмите да изпратят предизвестие за прекратяване и така сумата постоянно да набъбва. Не е учудващ и факта, че в повечето случаи фирмата-администратор е регистрирана в офшорна зона.

След проведената от РТИК информационна кампания и отправените предупреждения през месец Юни, в камарата започнаха да постъпват оплаквания от засегнати фирми от цялата страна. За всеки от случаите наши експерти оказваха съдействие и консултации с възможните решения за изход от ситуацията. Наред с това, до момента в РТИК има събрана информация и копия от документация за над 10 случая с фирми, повечето от които са били заплашвани със санкции и подвеждане под отговорност пред чуждестранни съдебни органи.

Русенска Търговско-Индустриална Камара продължава да работи по случая и като следваща стъпка планираме да проучим и приложим опита от страни в които е намерено правно решение за официално анулиране на споразуменията и обявяване на договорните взаимоотношения като нищожни от правна гледна точка. Въпреки това практиката показва, че най-успешното противодействие на подобен род измами е масовото информиране и изостряне вниманието на бизнеса към подобни случаи.

За допълнителна информация и сигнали:Русенска Търговско-Индустриална Камара, тел. 082/825875, info@rcci.bg

N.B. Тук можете да се запознаете ис публикуваната официална информация от РТИК през м. Юли: http://www.rcci.bg/article_detail.php?article_id=485

 
Публикувана 24 Септември 2009 г. 10:09:04
 Новини

27 Юни 2017
БизнесПРО Форум: „Директни програми за финансиране от ЕС“, 4 юли 2017 г.
още...
27 Юни 2017
Режимите в екологията за малките и средни фирми ще бъдат облекчени
още...
27 Юни 2017
Агенцията по обществени поръчки публикува за обществено обсъждане проекти на типови документи
още...
27 Юни 2017
НАП връчва документи по електронен път
още...
21 Юни 2017
Покана за участие при преференциални условия в Международното изложение за хранителни продукти и напитки „Annapoorna World of Food India"
още...

Още новини