Нова вълна на опити за измами с бизнес регистри

Русенска Търговско-Индустриална Камара съобщава, че се наблюдава ново увеличаване на опитите за измами с бизнес регистри. С отминаване на летния период и настъпване на активния сезон, инициаторите на такива схеми отново засилиха дейността си в нашата страна. През последните 1-2 седмици фирми и организации получават предложения уж безплатно да си публикуват представяне и контактна информация в Европейски и международни регистри и фирмени каталози.

До момента в България действат основно два типа схеми – едната е свързана с регистриране в регистри за изложения, а другата – в бизнес-каталози. Сходното и при двете е, че действат напринципа на подвеждане и внушение, че става въпрос за световно признати и утвърдени справочници, използвани в бизнес-средите. Това, разбира се, не е така, но за съжаление в повечето случаи „ужилените” фирми го разбират прекалено късно, след като са се обвързали с договорни взаимоотношения. Тяхната информация все пак бива публикувана в някакъв сайт, специално създаден за демонстриране, че ангажиментът на другата страна по договора е изпълнен и за услугата се дължи значителна сума пари.

Припомняме, че принципът основно се състои в разпращане на писма до фирми, които съдържат регистрационен формуляр с покана за попълване и плик с адрес за обратна кореспонденция. Уверението е, че информацията за фирмата ще бъде публикувана в световноизвестни регистри. Подвеждащият елемент се състои в това, че в предложение за публикуване на фирмена информация получателите биват заблуждавани, че това е безплатна услуга. Във всички случаи обаче, най-долу на самия формуляр, с много дребни букви е записано, че поставянето на подпис и печат обвързва фирмата с ангажимента да заплаща за тази „услуга”. Съответно цената на тази услуга може да варира (в зависимост от регистъра) между 2800 и 3300 евро, или по около 1000 евро за всяка година. Конкретните условия на „договора” са изброени в отделен документ, който фирмите в повечето случаи не получават и е труден за намиране дори и на сайта с регистъра. От т.нар. Общи условия, става ясно, че за всяка година „договорът” се удължава автоматично, докато не се изпрати писмо за отказ в оригинал до офиса на фирмата-администратор. След проверка на Русенска Търговско-Индустриална Камара, установихме, че съвсем умишлено се дават фиктивни адреси, за да нямат възможност фирмите да изпратят предизвестие за прекратяване и така сумата постоянно да набъбва. Не е учудващ и факта, че в повечето случаи фирмата-администратор е регистрирана в офшорна зона.

След проведената от РТИК информационна кампания и отправените предупреждения през месец Юни, в камарата започнаха да постъпват оплаквания от засегнати фирми от цялата страна. За всеки от случаите наши експерти оказваха съдействие и консултации с възможните решения за изход от ситуацията. Наред с това, до момента в РТИК има събрана информация и копия от документация за над 10 случая с фирми, повечето от които са били заплашвани със санкции и подвеждане под отговорност пред чуждестранни съдебни органи.

Русенска Търговско-Индустриална Камара продължава да работи по случая и като следваща стъпка планираме да проучим и приложим опита от страни в които е намерено правно решение за официално анулиране на споразуменията и обявяване на договорните взаимоотношения като нищожни от правна гледна точка. Въпреки това практиката показва, че най-успешното противодействие на подобен род измами е масовото информиране и изостряне вниманието на бизнеса към подобни случаи.

За допълнителна информация и сигнали:Русенска Търговско-Индустриална Камара, тел. 082/825875, info@rcci.bg

N.B. Тук можете да се запознаете ис публикуваната официална информация от РТИК през м. Юли: http://www.rcci.bg/article_detail.php?article_id=485

 
Публикувана 24 Септември 2009 г. 10:09:04
 Новини

05 Декември 2017
Регионални профили: показатели за развитие 2017
още...
17 Ноември 2017
Уебинар „Пазарни възможности за европейския земеделски бизнес, в контекста на Споразумението за свободна търговия ЕС–Япония”
още...
10 Ноември 2017
Българо-турски агробизнес форум
още...
09 Ноември 2017
Предложени са промени в Закона за туризма
още...
09 Ноември 2017
БТПП издава сертификати на класираните фирми в ТОП 100 и ТОП 1500+
още...

Още новини