НСИ: Общият показател на бизнес климата се понижава с 0.4 пункта през септември

През септември 2009 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 0.4 пункта в сравнение с предходния месец и отбелязва най-ниското си равнище (8.6 процентни пункта) след започналото от октомври 2008 г. негативно развитие на стопанската конюнктура в страната, съобщава Националният статистически институт (НСИ), позовавайки се на резултатите от проведените от него бизнес анкети сред мениджъри на предприятия.

Промишленост.
В сравнение с август няма съществена промяна в стопанската конюнктура в промишлеността. През септември съставният показател "бизнес климат" се покачва с 0.3 пункта в сравнение с предходния месец поради малко по-добрите очаквания за бизнес състоянието на промишлените предприятия през следващите шест месеца (0.6 пункта увеличение на балансовия показател). Прогнозите на мениджърите за производството през следващите три месеца клонят към задържане на настоящото ниво. По тяхно мнение настоящото бизнес състояние на промишлените предприятия остава без промяна в сравнение с август, нивото на поръчките е недостатъчно, а производствената активност продължава да спада. Най-сериозно затруднение за развитието на бизнеса в отрасъла продължава да бъде несигурната икономическа среда, посочена от 56.9% от предприятията, като обичайно (за десетгодишен период) това затруднение се посочва средно от около една трета от тях.

През септември в сравнение с август се увеличава делът на предприятията, които очакват увеличение на цените и намалява делът на тези, които очакват понижение, в резултат на което балансовият показател се покачва с 2.2 пункта.

Строителство.
През септември 2009 г. съставният показател "бизнес климат в строителството" се понижава с 2.3 пункта в сравнение с предходния месец. Това понижение се дължи на влошените оценки на строителните предприемачи за настоящата бизнес ситуация в предприятията. Строителната активност се оценява като намалена, а и прогнозите за следващите три месеца са в същата посока (7.1 пункта понижение на балансовия показател). Последната бизнес анкета регистрира намаляване на осигуреността на производството с поръчки и увеличаване на броя на клиентите със закъснения в плащанията.

С най-голяма тежест сред факторите, затрудняващи дейността на строителните предприятия, остават несигурната икономическа среда и недостатъчната финансова обезпеченост, посочени през септември съответно от 61.8 и 53.1% от предприятията.

Относно продажните цени предприятията, които предвиждат намаление, продължават да са повече от тези, които считат, че цените им ще се повишат през следващите месеци.

Търговия на дребно.
Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" нараства с 1.0 процентен пункт през септември в сравнение с предходния месец. Септемврийската анкета регистрира известно подобрение на очакванията на предприемачите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Подобряват се оценките за настоящите продажби, а също и очакванията за обема им през следващите три месеца. Същевременно обаче не се очаква увеличение на поръчките към доставчиците през следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда е първостепенен фактор, който затруднява дейността на предприятията и е посочен от 63.9% от предприемачите, но в сравнение с предходния месец неговото негативно влияние слабо намалява. Традиционно ограничаващи фактори в търговията са недостатъчното търсене и конкуренцията.

Инфобизнес, бр. 39/2009

 
Публикувана 1 Октомври 2009 г. 11:10:46
 Новини

25 Април 2017
Инфоцентърът на НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
25 Април 2017
НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...

Още новини