Международни специализирани изложби в България

6-ти международен конгрес и изложба за енергийна ефективност /ЕЕ/ и възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ за Югоизточна Европа

14-16Април 2010, София, Интер Експо Център

http://www.viaexpo.com/congress-ee-vei/bg/congress.php

Организирано от Виа Експо за първи път през 2004, целта на събитието е да насърчи инвестициите за енергийна ефективност и използването на възобновяема енергия в региона. В момента Европа е световен лидер при разработването и приложението на ЕЕ и ВЕИ проекти за устойчиво развитие. Затова и конгресът ще акцентира върху добрите практики в тази област и интелигентното използване на енергията.

Общ преглед и статистика от конгрес и изложба 2009 :

http://www.viaexpo.com/congress-ee-vei/docs-web/EE_PSR_2009_BG.pdf

Фокус страназа 2010 е Италия. Стратегически партньор на събитието отново ще е Германия.

За първи път в програмата на конгреса и изложбата са включени две нови актуални теми:

- ВЕИмобилни системи – автомобили, велосипеди, хибриди, алтернативни горива, мобилни системи за съхранение на енергията

- Интелигентното строителство - ИКТ в подкрепа на енергийната ефективност

ЕЕ и ВЕИ форумът включва:

Презентации

Дискусии

Семинари

Директни контакти с водещи специалисти от бранша

Сесия с предварително уговорени срещи

Постерна сесия

Международна изложба за ЕЕ И ВЕИ

5-та международна специализирана изложба за ЕЕ и ВЕИ

14-16Април 2010, София, Интер Експо Център

http://www.viaexpo.com/exposition-ee-vei/bg/exposition-ee-vei.php

Браншове: Възобновяема енергия и системи на тяхна основа: Вятърна енергия; Геотермална енергия; Слънчева енергия, Фотоволтаични системи; Биоенергия: пелети, слама, биогорива; Хидроенергия; Енергоспестяващо осветление; Енергия от отпадъци – индустриални и битови; Пасивни къщи; Саниране на стари постройки; Сгради с нискоенергийно потребление; Топлоизолационни материали и системи; Уреди за контрол върху замърсяването на въздуха; Енергийно сертифициране; Консултантски услуги; Търговия с емисии; Управление и безопасност на околната среда

Организатор: Виа Експо ЕООД,Тел./факс: 032/960 011, 960 012, 945 459, 0888 911 827

office@viaexpo.com; http://www.viaexpo.com/

 
Публикувана 14 Октомври 2009 г. 15:10:58
 Новини

25 Април 2017
Инфоцентърът на НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
25 Април 2017
НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...

Още новини