НСИ: Външнотърговският стокообмен за 9 -те месеца на т.г. е намалял с 33%

Външнотърговският стокообмен на Република България за периода януари - септември 2009 г. по предварителна оценка възлиза на 40,7 млрд. лева по текущи цени. В сравнение с предходната година намалението е с 33,1%.

През деветте месеца на годината са изнесени стоки за 16,6 млрд. лв. и спрямо съответният период на 2008 г. износът е намалял с 28,9 %.

Внесени са стоки (по цени CIF) за над 24 млрд. лв., или с 35,7 % по-малко от предходната година. Тенденцията вносът да е по-голям от износа се запазва. Стойността на внесените стоки е с 45,5 % поголяма от стойността на изнесените, но намалението на стойностните обеми спрямо предходната година при вноса са по-значими.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и възлиза на 7,5 млрд. лв., което е с над 6,6 млрд. лева по-малко от салдото за същия период на 2008 година поради намаления износ и внос на стоки. По цени FOB/ FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) отрицателното салдо за периода януари - септември 2009 г. възлиза на 6,3 млрд. лева.

Запазва се тенденцията от последните години основен търговски партньор на страната ни да бъде Европейският съюз. Над 62% от стокообмена на страната е с ЕС. Над 65 % от стоките, които изнася България, са насочени за Общността, а внесените стоки са почти 60% от стойността на общия внос.

Външнотърговското салдо на страната с ЕС е отрицателно, като вносът превишава износа с 3,6 млрд. лева.

Стокообменът на страната с трети страни е в размер на 15,4 млрд. лева и бележи спад от 41%, спрямо съответния период на предходната година, като износът намалява с 39,3%, а вносът с 42,1%.

Основни търговски партньори са Русия, Турция, Украйна и Китай, които формират 53% от стокообмена с третите страни.

Износът за Украйна и Турция е спаднал с 50%, а за Русия и Китай е намалял с около 40%. Вносът от тези страни също е по-малък. Намалението на вноса от Украйна e с 61,8%, а от Русия с над 42%. На фона на останалите страни намалението на вноса от Китай и от Турция е с около 1/3. Като цяло външнотърговското салдо (износ FOB внос CIF) на България с третите страни е отрицателно и възлиза на 3,9 млрд. лева.

Инфобизнес бр. 46/ 2009

 
Публикувана 1 Декември 2009 г. 9:12:09
 Новини

19 Април 2018
Състезание „Green Talents 2018“ стартира
още...
13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...

Още новини