Предизвикателствата в управлението на човешките ресурси по време на криза В кризата българските мениджъри предпочитат временно наети пред стажанти

Кое е първото нещо, което ръководителят трябва да направи, когато види, че приходите на компанията му намаляват и кризата прави перспективите по-мрачни? Първата жертва на икономическия спад са хората, посочва се в доклад на Бостънската консултантска група (БКГ) от 2009 г. Компаниите правят каквото могат, за да овладеят разходите си – и често прибързано прибягват до мерки като намаляване продължителността на работния ден, преустановяване наемането на нови сътрудници, уволняване на временно наетия и даже постоянния личен състав. Не по-маловажно е, че преструктурирането на човешките ресурси на компанията създава в персонала усещане за несигурност, което може да трае месеци и даже години.

Компаниите, които бързат да съкращават персонал, се излагат на опасности, сочи анализът на БКГ. Днес предлагането на труд може да е голямо и трудовият пазар да е контролиран от работодателя, но демографските тенденции скоро ще обърнат ситуацията. Недостигът на квалифициран персонал ще се задълбочава с оттеглянето на генерацията на „бейби бумърите” от активен трудов живот, а така или иначе истинските таланти винаги са оскъдни.

Въпреки незавидната икономическа перспектива, днес компаниите могат да изградят стабилна база за бъдещето си, като създадат конкурентно предимство под формата на човешки ресурси. „Няма по-добро време за това, отколкото сега”, твърди се в анализа на БКГ „Създаване на предимство чрез хора”, публикуван за Европа през юни 2009 г. Най-често вземаните мерки, когато компанията се стреми да настрои човешките си ресурси към кризисния период, са следните: преустановяване наемането на нови хора; намаляване събитията, организирани от компанията; намаляване на бонусите, обвързани с резултатите на компанията. Мениджърите по човешките ресурси в България не се отклоняват от този модел, но показват и самобитни нагласи. Макар че и у нас най-популярната антикризисна мярка при управлението на ЧР е преустановяване наемането на нов персонал, средният процент на положителните отговори в Европа е 69%, докато за България 56%.

Втората антикризисна мярка: намаляване на организираните от компанията събития, се планира от 54% от ръководителите средно за Европа и от 48% от българските ръководители. План за намаляване на свързаните с резултатите бонуси има при 45% от европейските мениджъри и при 40% от българските. Прави силно впечатление, че само 16% от българските мениджъри предвиждат съкращения на работници на пълно работно време, при средно за Европа 34%. Само Италия с 15% показва сходен на българския ангажимент към поддържане на утвърдения личен състав. Същевременно България се откроява с 28% склонност за намаляване броя на стажантите и с 24% намерение за увеличаване дела на временно наетите работници (и по двете мерки 11% средно за Европа).

БКГ установява два основни сценария за възстановяване на компаниите от настоящия икономически шок: а) възвръщане до предишните исторически нива посредством ускорен растеж, и б) запазване на традиционните темпове на растеж от сегашната ниска база. В първия случай за препоръчване е възприемането на гъвкави решения за ЧР, които намаляват разходите. Във втория случай е нужно преструктуриране и в крайна сметка намаляване на работната сила, като част от фундаментална трансформация на бизнеса.

Инфобизнес бр. 47/ 2009

 
Публикувана 1 Декември 2009 г. 17:12:22
 Новини

13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...
07 Февруари 2018
Превеждаме данъци и осигуровки без такси
още...

Още новини