Standard&Poor`s повиши перспективата си за България от отрицателна на стабилна

Международната агенция Standard&Poor`s Ratings Services ревизира перспективата си за България от отрицателна на стабилна. Потвърден е дългосрочният рейтинг на страната – „BBB“ и краткосрочният „A-3“.

Рейтингът отразява мнението ни за благоразумната фискална политика на правителството и ниския брутен дълг; стабилните перспективи за растеж в средносрочен план и членството на страната в ЕС. Тези силни страни до известна степен се уравновесяват от големите външни дисбаланси и свързаните рискове в резултат на неблагоприятната икономическа среда, които очакваме да продължат през 2010 г., се посочва в анализа на агенцията.

Според експертите на Standard&Poor`s България продължава да е изправена пред икономически рискове поради несигурната перспектива за външно търсене и рязкото свиване на външния канал за търговски кредит, което въздейства отрицателно върху вътрешното търсене. В резултат на това дефицитът по текущата сметка, който през м. г. достигна 25.4% от БВП в условията на прегряваща икономика, рязко се сви и се очаква да е около 10 на сто през 2009 г. Прогнозира се спад на БВП от около 6% през 2009 г. и още 2 на сто през 2010 г., последван от положителен растеж през 2011 г., пише в анализа. В него се посочва още, че през първата половина на 2009 г. бюджетният излишък бързо се е превърнал в дефицит, положение влошено от парламентарните избори през юли 2009 г. и свързаното увеличение на дискреционните разходи. Новото правителство обаче бързо е променило ситуацията посредством корективни бюджетни мерки. Според експертите от международната агенция през 2009 г. се очаква дефицит от до 1% от БВП, най-ниския в ЕС. Също толкова нисък дефицит се прогнозира и през 2010 г. въз основа на плановете на правителството да осъществи значителна бюджетна корекция. Считаме, че тези мерки показват ангажираността на властите за фискална дисциплина в подкрепа на паричния съвет. По наше мнение текущата фискална предпазливост, ниският правителствен дълг и запазването на фискалния резерв, който спадна от 2008 г. на над 12% от БВП през т. г., осигуряват подходящи буфери срещу фискалния натиск в резултат от текущата икономическа корекция, се изтъква в анализа.

“Стабилната перспектива отразява нашето мнение относно поетия от правителството ангажимент за поддържане на фискална дисциплина. Считаме, че това вероятно ще се демонстрира от пълното изпълнение на бюджетния план и допълнителните мерки за намаляване на дефицита, ако съществуващата тенденция към спад доведе до по-силен бюджетен натиск от предвиденото”, коментира анализаторът на S&P Марко Мршник. “Перспективата се основава и на нашите очаквания, че правителството ще реализира структурни реформи в системата на социалното осигуряване, по-специално в сектора на здравеопазването, въпреки неблагоприятната икономическа конюнктура”, казва още той.

Инфобизнес бр. 49/2009

 
Публикувана 16 Декември 2009 г. 12:12:02
 Новини

25 Април 2017
Инфоцентърът на НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
25 Април 2017
НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...

Още новини