Standard&Poor`s повиши перспективата си за България от отрицателна на стабилна

Международната агенция Standard&Poor`s Ratings Services ревизира перспективата си за България от отрицателна на стабилна. Потвърден е дългосрочният рейтинг на страната – „BBB“ и краткосрочният „A-3“.

Рейтингът отразява мнението ни за благоразумната фискална политика на правителството и ниския брутен дълг; стабилните перспективи за растеж в средносрочен план и членството на страната в ЕС. Тези силни страни до известна степен се уравновесяват от големите външни дисбаланси и свързаните рискове в резултат на неблагоприятната икономическа среда, които очакваме да продължат през 2010 г., се посочва в анализа на агенцията.

Според експертите на Standard&Poor`s България продължава да е изправена пред икономически рискове поради несигурната перспектива за външно търсене и рязкото свиване на външния канал за търговски кредит, което въздейства отрицателно върху вътрешното търсене. В резултат на това дефицитът по текущата сметка, който през м. г. достигна 25.4% от БВП в условията на прегряваща икономика, рязко се сви и се очаква да е около 10 на сто през 2009 г. Прогнозира се спад на БВП от около 6% през 2009 г. и още 2 на сто през 2010 г., последван от положителен растеж през 2011 г., пише в анализа. В него се посочва още, че през първата половина на 2009 г. бюджетният излишък бързо се е превърнал в дефицит, положение влошено от парламентарните избори през юли 2009 г. и свързаното увеличение на дискреционните разходи. Новото правителство обаче бързо е променило ситуацията посредством корективни бюджетни мерки. Според експертите от международната агенция през 2009 г. се очаква дефицит от до 1% от БВП, най-ниския в ЕС. Също толкова нисък дефицит се прогнозира и през 2010 г. въз основа на плановете на правителството да осъществи значителна бюджетна корекция. Считаме, че тези мерки показват ангажираността на властите за фискална дисциплина в подкрепа на паричния съвет. По наше мнение текущата фискална предпазливост, ниският правителствен дълг и запазването на фискалния резерв, който спадна от 2008 г. на над 12% от БВП през т. г., осигуряват подходящи буфери срещу фискалния натиск в резултат от текущата икономическа корекция, се изтъква в анализа.

“Стабилната перспектива отразява нашето мнение относно поетия от правителството ангажимент за поддържане на фискална дисциплина. Считаме, че това вероятно ще се демонстрира от пълното изпълнение на бюджетния план и допълнителните мерки за намаляване на дефицита, ако съществуващата тенденция към спад доведе до по-силен бюджетен натиск от предвиденото”, коментира анализаторът на S&P Марко Мршник. “Перспективата се основава и на нашите очаквания, че правителството ще реализира структурни реформи в системата на социалното осигуряване, по-специално в сектора на здравеопазването, въпреки неблагоприятната икономическа конюнктура”, казва още той.

Инфобизнес бр. 49/2009

 
Публикувана 16 Декември 2009 г. 12:12:02
 Новини

05 Декември 2017
Регионални профили: показатели за развитие 2017
още...
17 Ноември 2017
Уебинар „Пазарни възможности за европейския земеделски бизнес, в контекста на Споразумението за свободна търговия ЕС–Япония”
още...
10 Ноември 2017
Българо-турски агробизнес форум
още...
09 Ноември 2017
Предложени са промени в Закона за туризма
още...
09 Ноември 2017
БТПП издава сертификати на класираните фирми в ТОП 100 и ТОП 1500+
още...

Още новини