ЕК: Технология за моделиране би могла да спомогне за предотвратяване на бъдещи финансови кризи

Как ще се адаптира икономическата политика през 2020 г., когато една четвърт от населението на ЕС ще бъде на възраст над 65 години? Могат ли икономистите да прогнозират по-добре как банките ще реагират на ограничения в кредитирането в бъдеще и какво ще бъде тяхното въздействие върху икономиката като цяло? Как ще функционира икономиката, когато намаляването на енергийните ресурси затрудни удовлетворяването на нашите енергийни потребности? На 30 ноември Европейската комисия представи важно научно постижение, което би подпомогнало икономистите да отговорят на подобни въпроси чрез използването на софтуер за икономическо моделиране. Софтуерът, който е резултат от подкрепен от ЕС и успешно завършен научноизследователски проект на стойност 2,5 млн. EUR, прилага технологията за моделиране, използвана и за компютърно генерирани изображения (CGI) във филми. Той предсказва взаимодействието между големи популации от различни икономически участници като домакинства и дружества, банки и кредитополучатели или работодатели и търсещи работа, които търгуват и се конкурират помежду си както реални личности. Чрез придаване на всеки симулиран участник на индивидуално и реалистично поведение и взаимодействия, които показват как ще се развиват пазарите, това широкомащабно моделиране позволява по-добре да се установи действието на нови политики за справяне с бъдещи предизвикателства за обществото.

Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на информационното общество и медиите, заяви: „Това първокласно европейско научно постижение може да ни помогне да осъществим прехода от икономиката на писалката и хартията към икономиката на суперкомпютрите.Резултатите от този научноизследователски проект ще допълнят традиционните икономически статистики и презумпции относно начина на реагиране на икономическите участници, като позволят по-добра оценка на последиците от политиката за хората, още докато тя е на етап на разработване. Очаквам работещите в правителствени органи изследователи и националните научноизследователски институти да действат бързо, за да предоставят възможно най-скоро този инструмент на разположение на лицата, вземащи решения.“

Традиционната икономическа наука не успя да предвиди мащаба на последващото въздействие на кредитната криза върху световната икономика. Новият софтуер показва как банките реагират по различни начини, като вземат предвид широка гама от фактори – например какви резерви трябва да поддържат в сравнение с инвестициите, какви са моделите на поведение на техните клиенти по отношение на потреблението/инвестирането и спестяването, както и психологически фактори като доверие в пазара. След това той може да уведоми по-добре лицата, вземащи политически решения и желаещи да знаят как фискалните и паричните реформи ще повлияят на банките и потребителите, за мащаба на въздействието на финансовата криза върху реалната икономика. Софтуерът може да симулира същия сценарий при по-възрастно население, за да се подпомогне планирането с оглед на застаряването на европейското население, или при ограничени енергийни доставки.

Пакет от материали и информация по темата е на разположение на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5433

Инфобизнес бр. 49/2009

 
Публикувана 16 Декември 2009 г. 17:12:48
 Новини

15 Август 2017
Mеждународно изложение „Marketplace Austria Food 2017"
още...
10 Август 2017
„Развитие на социалното предприемачество” - отново обявена процедура за подбор на проекти
още...
07 Август 2017
Осигуровки на работещи в чужбина
още...
02 Август 2017
Здравни осигуровки на студенти в чужбина
още...
24 Юли 2017
РТИК съдейства в изпълнението на проект Heritage for RO-BG Economy
още...

Още новини