Министерският съвет прие промени в седем наредби, свързани с последните изменения в Кодекса за социално осигуряване

Служебно ще бъдат отпускани добавки към пенсиите на лица, навършили 75-годишна възраст. Това предвиждат одобрените от кабинета промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които са във връзка с последните изменения на Кодекса за социално осигуряване. Размерът на добавките се определя ежегодно с бюджета за ДОО.

Наредбата предвижда още за лицата, които искат преизчисляване на пенсии, отпуснати до 1 януари 2000 г. за придобит осигурителен стаж и осигурителен доход след пенсионирането, при преизчисляването се взима предвид средномесечния осигурителен доход за страната за 2007 г., а не за 1999 г.

С промени в Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” се закриват банковите сметки в Националната агенция за приходите за събиране на приходите от вноски за фонд „Гарантирани вземания на работници и служители” и за Учителския пенсионен фонд. От първи януари 2010 г. те ще се внасят чрез банковите сметки на НАП за събиране на осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване.

Правителството одобри промени и в Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски. Според измененията в КСО, които се въвеждат и в Наредбата, осигурителните вноски ще се дължат и върху неначислени възнаграждения, а не както досега само върху получени или върху начислени, но неизплатени брутни месечни възнаграждения.

В наредбата се правят изменения във връзка със създадения в КСО отделен ред за осигуряването на морските лица. Те са наети по трудово правоотношение като членове на екипажите на морски кораби, но осигурителните вноски ще бъдат внасяни за тяхна сметка върху избран от тях осигурителен доход между минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица и максималния осигурителен доход.

Чрез изменения в Наредбата за изчисляване и изплащане на парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване се регламентира изрично срокът за предоставяне на документи за изплащане на обезщетение за временна неработоспособност или трудоустрояване в териториалните поделения на Националния осигурителен институт и в техните филиали.

Промените в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина са свързани основно с регламентиране осигуряването на морските лица – начало и вид на осигуряването, възможност за прекратяване на осигуряването през съответната година, както и ред на внасяне на осигурителните вноски.

Във връзка с промените в Кодекса за социално осигуряване се внасят изменения и в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица.С тях се дава право на изплащане на обезщетение за дълготрайна безработица само на лица, които са били без работа най-малко 12 последователни месеца.

С измененията в Наредбата за осигурителните каси се прецизират и систематизират текстовете с цел избягване на противоречиво тълкуване във връзка с обслужването и контрола на работата на осигурителните каси.

„http://www.mlsp.government.bg”

 
Публикувана 8 Януари 2010 г. 17:01:00
 Новини

13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...
07 Февруари 2018
Превеждаме данъци и осигуровки без такси
още...

Още новини