Представители на местни власти се запознаха със Схемата за управление по околна среда и одитиране – EМАС

Представители на местната власт от различни региони на страната се срещнаха на двудневен семинар на тема: „Местни власти и Схемата за управление по околна среда и одитиране – EМАС. Ползите за общините от прилагането на ЕМАС”. Събитието се проведе на 18 и 19 юни в гр. Русе и негов домакин бе Русенска търговско - индустриална камара. Семинарът е част отпроект “Популяризиране на схемата ЕМАС в България” на фондация “ТАЙМ - Екопроекти”и се провежда в партньорство с Русенска търговско - индустриална камара, РСО “Централна Стара Планина”,фондация “Зеленият Бургас” и с любезното съдействие на Министерство на околната среда и водите.

Това е вторият в България семинар за общини, който представи европейския стандарт и запозна участниците с ползите от него. Освен личния принос в опазването на природата, с регистрирането си по ЕМАС, местните структури на властта стават и референти сред бизнеса за добри практики за управление на околната среда.

В Европа вече над 5000 организации прилагат ЕМАС, като 197 от тях са общини. Камен Чипев, координатор на проекта „Популяризиране на схемата ЕМАС в България”, отбеляза, че това е процес на подобрение, а не статична система. От значение за сертифицираните организации е, че те не просто изпълняват определени изисквания при регистрирането си, а биват проследявани техните реални резултати, постигнати при опазването на околната среда.

Милен Добрев, изпълнителен директор на Русенска търговско - индустриална камара набеляза общите тенденции, които се наблюдават при нарастващата популярност на ЕМАС в Европа – увеличаващият се брой на сертифицирани организации и разкриването на проекти за целево финансиране по ЕМАС. „България не е изолирана от тези процеси на екологична отговорност” – допълни той.

Държавната гаранция и прозрачността пред обществото са някои от основните предимства на ЕМАС пред другите стандарти за системи за управление по околна среда, отбеляза Денимила Денчева, експерт от дирекция „Превантивна дейност” към МОСВ. Тя изтъкна също така, че като законодателен инструмент, който следи за приложимостта и проследява резултатите от екосъобразната дейност на организациите, ЕМАС е гарант за техния имидж и конкурентноспособност в глобален мащаб. Представителят на министерството изтъкна аспектите, които засягат местните власти и върху които те могат да наблегнат в името на ангажиментите си пред общността. Тя отбеляза също така, че взаимодействията между природната среда, културните обекти, селищното планиране, които са основна грижа на всяка община се „осмислят” чрез схемата ЕМАС и водят до оптимални резултати в хармоничното съществуване човек – околна среда. „Природата не е безкрайна.” – напомни на присъстващите Денимила Денчева. - „Ние като потребителско общество взимаме неограничено от ресурсите на бъдещото поколение, но трябва да се научим и да даваме, за да има живот и след нас.”

ИНФОРМАЦИЯТА Е ПУБЛИКУВАНА НА 26 ЮНИ 2007Г.

 
Публикувана 3 Февруари 2010 г. 11:02:44
 Новини

23 Януари 2019
Ще бъде създаден комитет за търговия, в рамките на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо сътрудничество
още...
23 Януари 2019
Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи
още...
13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
10 Ноември 2017
Българо-турски агробизнес форум
още...
29 Юни 2017
КАРИЕРА ЗА НОВА ЕRА - единствените кариерни дни в страната за млади и утвърдени учени
още...

Още новини