Представители на местни власти се запознаха със Схемата за управление по околна среда и одитиране – EМАС

Представители на местната власт от различни региони на страната се срещнаха на двудневен семинар на тема: „Местни власти и Схемата за управление по околна среда и одитиране – EМАС. Ползите за общините от прилагането на ЕМАС”. Събитието се проведе на 18 и 19 юни в гр. Русе и негов домакин бе Русенска търговско - индустриална камара. Семинарът е част отпроект “Популяризиране на схемата ЕМАС в България” на фондация “ТАЙМ - Екопроекти”и се провежда в партньорство с Русенска търговско - индустриална камара, РСО “Централна Стара Планина”,фондация “Зеленият Бургас” и с любезното съдействие на Министерство на околната среда и водите.

Това е вторият в България семинар за общини, който представи европейския стандарт и запозна участниците с ползите от него. Освен личния принос в опазването на природата, с регистрирането си по ЕМАС, местните структури на властта стават и референти сред бизнеса за добри практики за управление на околната среда.

В Европа вече над 5000 организации прилагат ЕМАС, като 197 от тях са общини. Камен Чипев, координатор на проекта „Популяризиране на схемата ЕМАС в България”, отбеляза, че това е процес на подобрение, а не статична система. От значение за сертифицираните организации е, че те не просто изпълняват определени изисквания при регистрирането си, а биват проследявани техните реални резултати, постигнати при опазването на околната среда.

Милен Добрев, изпълнителен директор на Русенска търговско - индустриална камара набеляза общите тенденции, които се наблюдават при нарастващата популярност на ЕМАС в Европа – увеличаващият се брой на сертифицирани организации и разкриването на проекти за целево финансиране по ЕМАС. „България не е изолирана от тези процеси на екологична отговорност” – допълни той.

Държавната гаранция и прозрачността пред обществото са някои от основните предимства на ЕМАС пред другите стандарти за системи за управление по околна среда, отбеляза Денимила Денчева, експерт от дирекция „Превантивна дейност” към МОСВ. Тя изтъкна също така, че като законодателен инструмент, който следи за приложимостта и проследява резултатите от екосъобразната дейност на организациите, ЕМАС е гарант за техния имидж и конкурентноспособност в глобален мащаб. Представителят на министерството изтъкна аспектите, които засягат местните власти и върху които те могат да наблегнат в името на ангажиментите си пред общността. Тя отбеляза също така, че взаимодействията между природната среда, културните обекти, селищното планиране, които са основна грижа на всяка община се „осмислят” чрез схемата ЕМАС и водят до оптимални резултати в хармоничното съществуване човек – околна среда. „Природата не е безкрайна.” – напомни на присъстващите Денимила Денчева. - „Ние като потребителско общество взимаме неограничено от ресурсите на бъдещото поколение, но трябва да се научим и да даваме, за да има живот и след нас.”

ИНФОРМАЦИЯТА Е ПУБЛИКУВАНА НА 26 ЮНИ 2007Г.

 
Публикувана 3 Февруари 2010 г. 11:02:44
 Новини

21 Март 2017
На 19 април в БТПП ще се състои Бизнес форум София-Тайпе
още...
21 Март 2017
Виртуално обучение по мениджмънт на интелектуалната собственост
още...
21 Март 2017
Изложение China International Import and Export Food & Beverage Exhibition
още...
21 Март 2017
НСИ: Разходите на работодателите за труд нарастват с 8% на годишна база
още...
21 Март 2017
Здравословните и безопасни условия на труд – грижа на всеки – практически насоки за работодателите
още...

Още новини