Обучение на тема "Интрастат оператори"

Национален Център за Професионално Обучение в системата на БТПП и Русенска търговско-индустриална камара съвместно с Business Education Club Ви канят на обучителен семинар на тема „Интрастат оператори”. Семинарът ще се проведе на 15.03.2010г. в гр. Русе в сградата на РТИК на бул. «Фердинанд» № 3А ет.2 /семинарна зала/.

Интрастат е система за събиране на данни за търговия със стоки на Общността между държавите–членки на Европейския съюз. Въведена е експериментално в България от 1 септември 2006г.

Задължени лица за представяне на декларации по система Интрастат (Интрастат оператори) са лица, регистрирани по ЗДДС, които извършват вътрешнообщностна търговия със стоки в годишни обеми в стойности в лева над определени прагове за деклариране. Праговете се определят по отделно за всеки от двата търговски потока — „изпращания” и „пристигания”. Те представляват годишните обеми на вътрешнообщностната търговия със стоки, под които операторите нямат задължение за предоставяне на месечни декларации по системата Интрастат.

Лектори: Даниела Янева – и.д. Директор Дирекция и Петър Илиев – гл.експерти в Дирекция „Интрастат” при ЦУ на НАП

ПРОГРАМА

Обучение «ИНТРАСТАТ ОПЕРАТОРИ»

15 .03.2010 г.

09.00 ч. Регистрация

09.30 – 13.00 ч. Разяснения по нормативната уредба относно:

§ Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки;

§ Промените в Наредбата за прилагане на системата ИНТРАСТАТ;

§ Измененията в работните документи за икономическите оператори по прилагане на системата;

§ Промените по информационна система за ИНТРАСТАТ;

§ Модула за ИНТРАСТАТ операторите: възможности за on-lineподдържане на дневници, изготвяне и подаване на декларации, on-lineдемонстрация.

10.30 - 11.00 ч. Кафе пауза

Такса за участие: 99 лв.

ЗА ДА ЗАЯВИТЕ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА Е НЕОБХОДИМО ДА ПОПЪЛНИТЕ И ИЗПРАТИТЕ РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР, КАКТО И ДА ЗАПЛАТИТЕ ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ!

 
Публикувана 26 Февруари 2010 г. 14:02:09
 Новини

25 Април 2017
Инфоцентърът на НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
25 Април 2017
НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...

Още новини