Експерти и фирми ще дискутират как да инвестираме ефективно и в интерес на бизнеса европейските фондове

Идеин ООД, Русенска търговско - индустриална камара и Първа инвестиционна банка имат удоволствието да Ви поканят на работна дискусия за представяне на схемите в обхвата на Оперативна програма „Конкурентоспособност”, по които през 2010 год. предприятията ще могат да кандидатстват за получаване на безвъзмездна финансова помощ, както и основните изисквания за управление на одобрените проекти.

В рамките на форума ще бъдат разгледани и дискутирани въпроси, свързани с:

  • Представяне на схемите за финансиране на бизнеса през 2010г. - преглед на годишната индикативна програма на ОП Конкурентоспособност;
  • Акцент: схемите за "Технологична модернизация на предприятията", "Стартиращи иновативни предприятия и внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги";
  • Основните изисквания, свързани с управлението на финансирани по оперативната програма проекти;
  • Ролята на банковия сектор - схеми на Първа инвестиционна банка за финансиране на проекти, получили безвъзмездна финансова помощ от ОП "Конкурентоспособност".

Форумът ще се проведе на 1 април 2010 г. в зала Гранд Хол, хотел Космополитън, гр. Русе от 10.00 часа.

Регистрационен формуляр може да изпратите до 30 март 2010 г. на ел. поща: d.pencheva@idein.eu; petia@rcci.bg или по факс: 082/ 825 873

Участието е БЕЗПЛАТНО като заявките ще се обработват по реда на получаването им. Регистрационната форма може да изтеглите като натиснете тук.

За допълнителна информация: тел. 082/ 83 11 83 г-жа Десислава Пенчева – Експерт международни програми, Идеин ООД или тел. 082/ 825 878 г-ца Петя Ганчева - Експерт програми и проекти, Русенска търговско-индустриална камара


Програма

Дискусионен форум


ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ – ДА ГИ ИНВЕСТИРАМЕ ЕФЕКТИВНО

И В ИНТЕРЕС НА БИЗНЕСА

1 април 2010 г.

10.00 – 10.30 Посрещане и регистрация на участниците

10.30 – 10.40 Откриване на форума

Милен Добрев, Изпълнителен директор на Русенска търговско – индустриална камара

10.45 – 11.15 Индикативна работна програма на ОП Конкурентоспособност за 2010 год. – схеми за бизнеса – обща информация

Схеми за финансиране:

· Технологична модернизация на предприятията и

· Стартиращи иновативни предприятия и внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги: основни изисквания при кандидатстване, нови моменти, важни правила при подготовката на проектите предложения

Жечка Калинова – Управляващ съдружник, Идеин ООД

11.15 – 11.30 Насоки, възможни проблеми, свързани с управлението на финансирани по оперативната програма проекти

Елеонора Иванова- Управляващ съдружник, Идеин ООД

11.30 – 11.45 Ролята на банковия сектор – схеми на Първа инвестиционна банка за финансиране на проекти, получили безвъзмездна финансова помощ от ОП „Конкурентоспособност”

Маргарит Вутов – Управител на ПИБ – клон Русе

11.45 – 12.30 Дискусия

 
Публикувана 23 Март 2010 г. 11:03:39
 Новини

25 Април 2017
Инфоцентърът на НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
25 Април 2017
НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...

Още новини