Ниската мотивация на служителите е най-големият риск за бизнеса

HUMAN CAPITALВисоките нива на стрес, предизвикани от нестабилната ситуация, водят до липса на ангажираност

Финасовата криза е довела компаниите в световен мащаб, както и тези у нас, до омагьосан кръг. От една страна, те целят оптимизиране на разходите чрез съкращения на неефективните си служители, които са най-лесно изменимият от икономическа гледна точка капитал, но определено това се е отразило върху мотивацията, ангажираността и продуктивността на онези, които остават в компанията. Това показват резултатите от проучване на Entalent и ACE HR Services, което обхваща мнението на над 100 професионалисти от различни по големина и индустрия компании в България. Тяхното изследване е базирано на проучване на Taleo и Human Capital Institute за рисковете за бизнеса на световно ниво, в което са участвали компании от Австралия, Франция, Великобритания и САЩ.

Данните и от двете изследвания показват, че мениджърите са се фокусирали върху краткосрочното оцеляване на компаниите и постигането на поставените им бизнес цели. Бързите промени в стратегията, липсата на интензивна комуникация и ясна визия е довело до объркване и дезинформираност на служителите „къде отиваме и как”, което респективно води и до сериозен спад в тяхната мотивация и продуктивност.

Затова и 35% от българския бизнес определя като най-сериозен риск за успеха на компаниите през тази година ниската ангажираност и мотивация на служителите, показва проучването.
За други 27% това е дефицитът в лидерските компетенции, а 21% смятат, че най-голям риск се крие в неефективното управление на трудовото представяне. Интересното е, че структурата на резултатите от проучването на ACE и Enatalent почти изцяло съвпада с тази от проучването на Taleo и Human Capital Institute. На световно ниво 34% от мениджърите виждат като най-голям риск ниската мотивация, за 26% трудността е в задържането на топ служителите, а за 18% е дефицитът в лидерските компетенции.

Данните показват, че повече от половината (55%) топ мениджъри определят липсата на мотивация като основeн риск, а на второ място посочват дефицитите в лидерството (27%). Според Борислав Игнатов, СЕО на консултантската компания SeLLeX, двете тенденции са пряко свързани помежду си. „В случаите на дефицити при лидерството мотивацията на служителите спада, което се отразява директно на бизнеса — неясни цели, липса на откритост и директност в комуникацията, неефективно управление на трудовото представяне”, посочва той.

Резултатите потвърждават и становището, че лидерските компетенции са в основата на стимулирането на текущата бизнес ситуация. Калин Костов, СЕО „Животозастраховане” в „Евроинс”, споделя, че работната атмосфера и ясно структурираните цели водят до повишаване на ангажираността на служителите, което може да се постигне чрез умения за управление на промяната, което е ключова лидерска компетенция.

40% от оперативните мениджъри от средно управленско ниво също определят ниската ангажираност и мотивация на служителите като най-голям риск пред бизнеса. Като преки ръководители те имат най-директна връзка с представянето на служителите си, поради което и 30% от тях оценяват управлението на представянето като значим фактор за бизнес успеха. На трето място, като рисков фактор е посочен дефицитът при компетенциите на лидерите. Според Георги Коцев, Sales Manager Paper at Xerox Baltic, лидерството дори е основният риск, който предизвиква всички останали. „Дефицитите на топ мениджмънта водят пряко до липса на ясна бизнес стратегия и посока за развитие и непряко рефлектират върху ефективното управление на представянето на служителите, което би трябвало да се реализира от средното мениджърско ниво”, обяснява той. Не на последно място, според него, лидерството има отношение и към мотивацията на служителите, тъй като липсата на стратегия и мисия на дадена организация е ясно обвързана с понижаване на ангажираността на служителите към тази организация и нейното бъдеще. Дефицитите в лидерските компетенции са поставени на първо място от участниците в проучването, обединени под етикета „други служители”. Тъй като те не участват в управлението на компанията, а са по-скоро преки негови наблюдатели, считат, че успехът на бизнеса зависи първо от лидерите, които налагат стратегията и отговарят за нейното ефективно изпълнение.

Интересни за интерпретация са резултатите по функционални нива в компаниите, участвали в проучването. HR специалистите, които представляват над 40% от всички анкетирани, са оценили с почти еднаква тежест всеки един от възможните пет риска, като само „Ниската ангажираност и мотивация на служителите” има малко предимство пред останалите. Специалистите в областта на финансите, маркетинга, продажбите и бизнес развитието са почти единодушни в оценките, които са дали, докато при човешките ресурси съществува сериозно разногласие. Акцентът, който поставят специалистите по „Човешки ресурси” е, че трябва да се идентифицират и развиват ключови лидерски компетенции, което ще доведе до по-добро управление на трудовото представяне и повишаване мотивацията на хората. В дългосрочна перспектива това би повлияло не само на ефективността на управлението на човешкия ресурс, но и на бизнеса като цяло.

Изводът, до който достигат консултантите на Entalent и ACE HR Services на база резултатите за България, е, че високите нива на стрес сред служителите, предизвикани от нестабилната ситуация, водят пряко до загуба на мотивация и ангажираност, а непряко - до спад в успеваемост и продуктивност както на тях самите, така и на компаниите като цяло. Този негативен ефект, според повечето мнения на мениджъри, които са участвали в проучването, може да бъде преодолян чрез развитието на ключови лидерски компетенции и качества, които да доведат до ясна, добре комуникирана бизнес стратегия и ефективно управлявани и мотивирани служители. Организациите трябва да си зададат въпроса дали притежават необходимите стратегии, практики и инструменти за управление на таланта, за да се справят с тези предизвикателства по начин, който да оптимизира бизнеса им.

HUMAN CAPITAL

 
Публикувана 16 Юли 2010 г. 17:07:41
 Новини

19 Април 2018
Състезание „Green Talents 2018“ стартира
още...
13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...

Още новини