Стартира подбор за най-добри иновативни* идеи и разработки на предприемачи от Трансграничната зона Румъния - България, организиран по проект 2.3-1.2. „ИННОБРИДЖ – Изграждане на трансгранична бизнес мрежа за иновации”

Проектът се изпълнява от Русенска Търговско — Индустриална Камара, в партньорство с Център за Консултации и Управление на Проекти — Europroject(Румъния) и Българо — Румънска Търговско Промишлена Палата. В подбора могат да вземат участие със собствени иновативни идеи и разработки потенциални предприемачи или предприемачи, чиято иновативна идея е в процес на реализация на пазара. Кандидатите трябва да са от България и/или Румъния и да се нуждаят от специализирана консултантска подкрепа за осъществяване на техните идеи.

След селекция от комисия, от всички подадени формуляри ще бъдат избрани 10 кандидата. Те ще имат възможност да представят своите идеи на Първата годишна международна иновативна конференция в рамките на проекта. Инициативата ще се проведе през месец май 2011 г. в гр. Русе. След представянето си кандидатите ще бъдат оценени и ще бъдат определени най-добрите 3-5 иновационни идеи и разработки. Най-добре представилите се ще имат възможност в различните етапи от проекта:

  • Да бъдат включени в безплатно интензивно обучение по иновативно предприемачество;
  • Да получат безплатна консултантска подкрепа за реализиране на тяхната иновативна идея, която включва: правни консултации, консултации по интелектуална собственост, маркетинг, мениджмънт и възможни източници на финансиране;
  • Да получат професионални напътствия в целия процес на развитие на идеята до превръщането й в работещ бизнес, по международно признат модел и методика за подкрепа на стартиращ бизнес, прилаган в структурите на Европейската мрежа на бизнес-иновационните центрове EBN.

Краен срок за набиране на формуляри за участие в подбора: 26.04.2011г.

Крайният срок за набиране на формуляри е удължен до 16.05.2011г.

Покана за участие в подбор за иновативни идеи

Формуляр за участие

Критерии и методология за оценка

Формулярите могат да бъдат изпращани на e-mail: projects@rcci.bg или в офиса на камарата на адрес Русе, бул. Фердинанд 3А, ет.1.

Целта на проекта „ИННОБРИДЖ — Изграждане на трансгранична бизнес мрежа за иновации” е да допринесеза общото развитие на устойчив социално- икономически трансграничен регион с благоприятен образ.

 
Публикувана 5 Април 2011 г. 14:04:31
 Новини

17 Май 2017
Второ издание на Академия за социални предприемачи
още...
17 Май 2017
Национален конкурс за „Европейска награда за млади фермери” 2017 г.
още...
17 Май 2017
Състезание „Green Talents 2017“
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...

Още новини