Стартира подбор за най-добри иновативни* идеи и разработки на предприемачи от Трансграничната зона Румъния - България, организиран по проект 2.3-1.2. „ИННОБРИДЖ – Изграждане на трансгранична бизнес мрежа за иновации”

Проектът се изпълнява от Русенска Търговско — Индустриална Камара, в партньорство с Център за Консултации и Управление на Проекти — Europroject(Румъния) и Българо — Румънска Търговско Промишлена Палата. В подбора могат да вземат участие със собствени иновативни идеи и разработки потенциални предприемачи или предприемачи, чиято иновативна идея е в процес на реализация на пазара. Кандидатите трябва да са от България и/или Румъния и да се нуждаят от специализирана консултантска подкрепа за осъществяване на техните идеи.

След селекция от комисия, от всички подадени формуляри ще бъдат избрани 10 кандидата. Те ще имат възможност да представят своите идеи на Първата годишна международна иновативна конференция в рамките на проекта. Инициативата ще се проведе през месец май 2011 г. в гр. Русе. След представянето си кандидатите ще бъдат оценени и ще бъдат определени най-добрите 3-5 иновационни идеи и разработки. Най-добре представилите се ще имат възможност в различните етапи от проекта:

  • Да бъдат включени в безплатно интензивно обучение по иновативно предприемачество;
  • Да получат безплатна консултантска подкрепа за реализиране на тяхната иновативна идея, която включва: правни консултации, консултации по интелектуална собственост, маркетинг, мениджмънт и възможни източници на финансиране;
  • Да получат професионални напътствия в целия процес на развитие на идеята до превръщането й в работещ бизнес, по международно признат модел и методика за подкрепа на стартиращ бизнес, прилаган в структурите на Европейската мрежа на бизнес-иновационните центрове EBN.

Краен срок за набиране на формуляри за участие в подбора: 26.04.2011г.

Крайният срок за набиране на формуляри е удължен до 16.05.2011г.

Покана за участие в подбор за иновативни идеи

Формуляр за участие

Критерии и методология за оценка

Формулярите могат да бъдат изпращани на e-mail: projects@rcci.bg или в офиса на камарата на адрес Русе, бул. Фердинанд 3А, ет.1.

Целта на проекта „ИННОБРИДЖ — Изграждане на трансгранична бизнес мрежа за иновации” е да допринесеза общото развитие на устойчив социално- икономически трансграничен регион с благоприятен образ.

 
Публикувана 5 Април 2011 г. 14:04:31
 Новини

27 Юни 2017
БизнесПРО Форум: „Директни програми за финансиране от ЕС“, 4 юли 2017 г.
още...
27 Юни 2017
Режимите в екологията за малките и средни фирми ще бъдат облекчени
още...
27 Юни 2017
Агенцията по обществени поръчки публикува за обществено обсъждане проекти на типови документи
още...
27 Юни 2017
НАП връчва документи по електронен път
още...
21 Юни 2017
Покана за участие при преференциални условия в Международното изложение за хранителни продукти и напитки „Annapoorna World of Food India"
още...

Още новини