Три от държавните контролни органи ще си сътрудничат в борбата срещу тръжните манипулации

Агенцията за държавна финансова инспекция, Сметната палата и Комисията за защита на конкуренцията подписаха на 27 април 2011 г. споразумение за сътрудничество.

Трите институции ще си сътрудничат в осъществяването на контрола в областта на обществените поръчки и за установяването и предотвратяването на нарушения на Закона за защита на конкуренция под формата на т. нар. „тръжни манипулации“.

По данни на Агенцията за държавна финансова инспекция през последните 4 години финансовите инспектори са проверили 5500 процедури за обществени поръчки на стойност 5 млрд. лева. В над 60% от тях са установени нарушения, за които са съставени 7745 акта за установяване на административни нарушения. Констатирани са над 1000 случая на непроведени процедури за 220 млн. лв. Все по-често Агенцията установява, че възложителите на обществени поръчки включват условия, които необосновано ограничават или дават предимство на определени участници, като нарушават принципите на честна и лоялна конкуренция.

Наблюденията на Сметната палата сочат, че чрез манипулативни действия на играчи, които привидно са конкуренти, се обезсмислят различните търгове и конкурси, провеждани от държавните органи и общините - при обществените поръчки, концесиите, разпореждането с имоти, отдаването под наем. Сметната палата има индикации за такива манипулации, тъй като проверява органите, които провеждат конкурсите. Сметната палата вече ще наблюдава освен възложителите и поведението на участниците в конкурсите и при данни за манипулации ще изпраща съответната част от одитния доклад и доказателствата към него на КЗК.

От страна на Комисията за защита на конкуренцията се отбелязва, че тръжните манипулации се наблюдават най-често в периоди на икономическа криза, тъй като тогава източниците за корпоративно финансиране са силно ограничени или са много скъпи, а публичните средства се явяват атрактивен финансов източник за предприятията на съответния пазар. По тази причина в условията на криза се увеличава и рискът от тръжни манипулации, които имат за цел противоправното извличане на бюджетни средства от публичния сектор.

Инфобизнес бр. 18/2011

 
Публикувана 4 Май 2011 г. 13:05:02
 Новини

18 Октомври 2017
Представяне на "Глобалните икономически тенденции, перспективите за отношенията Япония-ЕС и значението им за България" - 24 октомври 2017г, София
още...
18 Октомври 2017
Семинар за възможности за кандидатстване по „Хоризонт 2020"
още...
17 Октомври 2017
Икономиката на Камбоджа - презентация в БТПП, 23 октомври 2017
още...
17 Октомври 2017
Шести бизнес форум Европейски съюз - Африка
още...
17 Октомври 2017
Бизнес делегация с провеждане на бизнес форум в гр. Рияд, Кралство Саудитска Арабия
още...

Още новини