Три от държавните контролни органи ще си сътрудничат в борбата срещу тръжните манипулации

Агенцията за държавна финансова инспекция, Сметната палата и Комисията за защита на конкуренцията подписаха на 27 април 2011 г. споразумение за сътрудничество.

Трите институции ще си сътрудничат в осъществяването на контрола в областта на обществените поръчки и за установяването и предотвратяването на нарушения на Закона за защита на конкуренция под формата на т. нар. „тръжни манипулации“.

По данни на Агенцията за държавна финансова инспекция през последните 4 години финансовите инспектори са проверили 5500 процедури за обществени поръчки на стойност 5 млрд. лева. В над 60% от тях са установени нарушения, за които са съставени 7745 акта за установяване на административни нарушения. Констатирани са над 1000 случая на непроведени процедури за 220 млн. лв. Все по-често Агенцията установява, че възложителите на обществени поръчки включват условия, които необосновано ограничават или дават предимство на определени участници, като нарушават принципите на честна и лоялна конкуренция.

Наблюденията на Сметната палата сочат, че чрез манипулативни действия на играчи, които привидно са конкуренти, се обезсмислят различните търгове и конкурси, провеждани от държавните органи и общините - при обществените поръчки, концесиите, разпореждането с имоти, отдаването под наем. Сметната палата има индикации за такива манипулации, тъй като проверява органите, които провеждат конкурсите. Сметната палата вече ще наблюдава освен възложителите и поведението на участниците в конкурсите и при данни за манипулации ще изпраща съответната част от одитния доклад и доказателствата към него на КЗК.

От страна на Комисията за защита на конкуренцията се отбелязва, че тръжните манипулации се наблюдават най-често в периоди на икономическа криза, тъй като тогава източниците за корпоративно финансиране са силно ограничени или са много скъпи, а публичните средства се явяват атрактивен финансов източник за предприятията на съответния пазар. По тази причина в условията на криза се увеличава и рискът от тръжни манипулации, които имат за цел противоправното извличане на бюджетни средства от публичния сектор.

Инфобизнес бр. 18/2011

 
Публикувана 4 Май 2011 г. 13:05:02
 Новини

19 Април 2018
Състезание „Green Talents 2018“ стартира
още...
13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...

Още новини