Консултация на ЕК за реформа на корпоративното управление Търсят се начини за подобряване на управлението на публично търгуваните дружества и защитата на акционерите

Световната финансова криза показа слабостите в правилата и етичните кодекси, съгласно които се управляват намиращите се в ЕС компании.

Тези закони и кодекси определят стандартите за добро и отговорно управление на компаниите, търгувани на европейските фондови борси. Целта им е да гарантират, че управлението на компаниите е съобразено с дългосрочните интереси на техните акционери.

В рамките на по-мащабна реформа на дружественото право на ЕС, Европейската комисия търси начини да подсили правилата и да ги направи по-малко зависими от саморегулиране. От директорите и управителните съвети ще се търси по-голяма отговорност за техните решения.

Комисията изложи идеите си в дискусионен документ за публична консултация относно евентуални реформи, обхващащи подобряване на контрола, участие на акционерите и правоприлагане.

Управителни съвети
В консултацията се задава въпрос дали от компаниите трябва да се изисква да назначават по-разнообразна и представителна група от директори, включваща повече жени и хора с различен професионален опит, умения и националности.

Комисията се интересува също така от функционирането на управителните съвети и от времето, което техните членове прекарват, следейки за интересите на акционерите. Управлението на риска и заплатите на директорите също са взети под внимание.

Участие на акционерите
Друга цел на Комисията е засилване на приноса на акционерите по въпроси на корпоративното управление. Чрез консултацията Комисията се опитва да намери начини да убеди управителите да се стремят към устойчива възвръщаемост и дългосрочни резултати, а не само към краткосрочни поскъпвания на акциите.

Миноритарните акционери също ще бъдат по-добре защитени. Задава се въпросът дали компаниите трябва да могат да идентифицират своите акционери.

Контрол и правоприлагане
Когато публично търгувани дружества в ЕС не спазват националните препоръки за корпоративно управление, от тях се иска да обяснят в годишния си отчет защо това е така. Често пъти компаниите пренебрегват това изискване.

Дискусионният документ предлага тези отчети да бъдат регламентирани от по-строги и подробни правила, както и да бъде засилен надзора от страна на националните контролни органи.

Следващи стъпки
Консултацията приключва на 22 юли 2011 г., след което Комисията ще вземе решение дали е нужна промяна на съответните закони на ЕС.

Българските фирми могат да изкажат своето мнение за по-доброто корпоративно управление на Интернет адрес ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/
corporate-governance-framework_en.htm

Инфобизнес бр. 18/2011

 
Публикувана 4 Май 2011 г. 16:05:25
 Новини

10 Октомври 2018
Енергийна ефективност, възобновяема енергия, интелигентни градове, управление на отпадъци и рециклиране
още...
31 Август 2018
Обучения и заетост на безработни лица с трайни увреждания
още...
23 Август 2018
Експерти от НОИ на България и Германия ще отговарят на пенсионни въпроси на граждани в рамките на българо-германски консултационни дни
още...
05 Юли 2018
НОИ напомня, че от 01.07.2018 влязоха в сила помени в КТ
още...
01 Юни 2018
С 5 млрд. лв. намаляха парите в касите на фирмите след проверките на НАП
още...

Още новини