Консултация на ЕК за реформа на корпоративното управление Търсят се начини за подобряване на управлението на публично търгуваните дружества и защитата на акционерите

Световната финансова криза показа слабостите в правилата и етичните кодекси, съгласно които се управляват намиращите се в ЕС компании.

Тези закони и кодекси определят стандартите за добро и отговорно управление на компаниите, търгувани на европейските фондови борси. Целта им е да гарантират, че управлението на компаниите е съобразено с дългосрочните интереси на техните акционери.

В рамките на по-мащабна реформа на дружественото право на ЕС, Европейската комисия търси начини да подсили правилата и да ги направи по-малко зависими от саморегулиране. От директорите и управителните съвети ще се търси по-голяма отговорност за техните решения.

Комисията изложи идеите си в дискусионен документ за публична консултация относно евентуални реформи, обхващащи подобряване на контрола, участие на акционерите и правоприлагане.

Управителни съвети
В консултацията се задава въпрос дали от компаниите трябва да се изисква да назначават по-разнообразна и представителна група от директори, включваща повече жени и хора с различен професионален опит, умения и националности.

Комисията се интересува също така от функционирането на управителните съвети и от времето, което техните членове прекарват, следейки за интересите на акционерите. Управлението на риска и заплатите на директорите също са взети под внимание.

Участие на акционерите
Друга цел на Комисията е засилване на приноса на акционерите по въпроси на корпоративното управление. Чрез консултацията Комисията се опитва да намери начини да убеди управителите да се стремят към устойчива възвръщаемост и дългосрочни резултати, а не само към краткосрочни поскъпвания на акциите.

Миноритарните акционери също ще бъдат по-добре защитени. Задава се въпросът дали компаниите трябва да могат да идентифицират своите акционери.

Контрол и правоприлагане
Когато публично търгувани дружества в ЕС не спазват националните препоръки за корпоративно управление, от тях се иска да обяснят в годишния си отчет защо това е така. Често пъти компаниите пренебрегват това изискване.

Дискусионният документ предлага тези отчети да бъдат регламентирани от по-строги и подробни правила, както и да бъде засилен надзора от страна на националните контролни органи.

Следващи стъпки
Консултацията приключва на 22 юли 2011 г., след което Комисията ще вземе решение дали е нужна промяна на съответните закони на ЕС.

Българските фирми могат да изкажат своето мнение за по-доброто корпоративно управление на Интернет адрес ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/
corporate-governance-framework_en.htm

Инфобизнес бр. 18/2011

 
Публикувана 4 Май 2011 г. 16:05:25
 Новини

25 Април 2017
Инфоцентърът на НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
25 Април 2017
НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...

Още новини