Какви инвестиции искаме и как да ги привлечем Конференция: Секторна стратегия за привличане на инвестиции

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма представи на 10 май 2011 г. на конференция в София „Секторна стратегия за привличане на инвестиции в страната”. Анализът обхваща приоритетни сектори и индустрии, потенциала на регионите и образователната структура на населението.

Кои са секторите с най-голям потенциал за привличане на инвестиции? Как България може успешно да се впише в европейската карта на водещите инвестиционни дестинации? Как инвестициите могат да променят индустриалната визитка на българската икономика? Кои индустрии имат реален потенциал да спомогнат за ускорен икономически растеж, трайно намаляване на безработицата, повишаване на цялостното ниво на продуктивност на работещите в България? Това бяха основните въпроси, дискутирани по време на конференцията.

Предизвикателство пред българската икономика е фактът, че индустриалната структура в момента е ориентирана към сектори с ниска добавена стойност. Не повече от 500 хил. души работят в сектори с висока добавена стойност. Висшето образование е фокусирано главно върху бизнес и финанси, а сравнително малко студенти завършват технически специалности. Не съществуват силно обособени клъстери, които да се превърнат в основа за привличане на инвестиции. Съществуващите в някои области групи фирми могат да поставят началото на реални клъстери в по-продуктивни индустрии.

Стратегията на България откроява следните индустрии, извън традиционно приоритетните като туризъм и енергетика, с потенциал за привличане на инвестиции и ускорен растеж.

  • Електроника и електротехника, транспортно оборудване и машиностроене, химическа промишленост, земеделие и хранително-вкусова промишленост, логистика, информационни технологии, аутсорсинг, здравеопазване и фармация - това са индустрии, в които България има определени конкурентни предимства, като традиции, географско положение, образование, работна сила, ценово предимство и други. Тези индустрии имат голям потенциал за ръст на експорта, заетостта и регионалното развитие и биха могли да привлекат значителни инвестиции на базата на целенасочен инвестиционен маркетинг и координирани усилия на правителството, бизнеса и образователните и научни институции в България.
  • Здравеопазването и фармацевтиката са сектори с висока добавена стойност и висок потенциал, но изискват институционални усилия с оглед привличането на големи инвеститори. Българска агенция за инвестиции трябва да отдели ресурси за маркетингови усилия за привличането на потенциални инвеститори.
  • България също трябва да изгражда база и капацитет в няколко избрани индустрии в световен мащаб с перспектива за развитие в следващите 5-10 години. Индустрии с висок потенциал, в които България има определени традиции и дадености, над които да надгражда и да се развива са чистите технологии и биотехнологиите.

На базата на тези индустрии, България би могла да се фокусира върху няколко по-широко определени клъстера, където би могла да се утвърди като лидер в иновациите в следващите 10 години: ИТ и аутсорсинг, "чисти" технологии, биотехнологии, свързани с храните и земеделието, и индустрии, свързани със здравеопазването и уелнес туризма.

Коментари и предложения по стратегията може да изпращате на e-mail: strategy_analisys@investbg.government.bg

Презентация на стратегията – на сайта на МИЕТ www.mi.government.bg

Инфобизнес бр. 20/2011

 
Публикувана 18 Май 2011 г. 11:05:58
 Новини

18 Юни 2018
Проучване по проект RESTART набеляза основни тенденции при нуждите на бизнеса от дигитални умения
още...
01 Юни 2018
С 5 млрд. лв. намаляха парите в касите на фирмите след проверките на НАП
още...
13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...

Още новини