Русенска камара- съорганизатор на първата Борса на проекти и идеи в Русе

Русенска търговско- индустриална камара и Фондация „Лале” организират първата Борса на проекти и идеи в Русе. Това е събитие, на което се „ срещат” нуждите и интересите на гражданските организации и бизнеса с възможност да преминат към практическо сътрудничество в името на инициативи, които са важни за местната общност . Това е работещ инструмент, особено подходящ в период на икономическа криза, когато ресурсите (средства, услуги, материали, оборудване и т.н.) са ограничени и ефективното им използване е от огромно значение.

На борсата има само едно правило — не се говори за пари и не се търсят пари!

Целта на борсата е да насърчи и улесни ефективното сътрудничество между бизнеса и неправителствените организации като отчита интересите и възможностите на двата сектора.

Ползите за бизнеса от участие в такава Борса са разнообразни - нови партньори, достъп до нови ресурси и мрежи от контакти, възможност за достигане до нови потребители; разширяване на контактите с местната общност, добра бизнес репутация, участие в развитието на местната общност, обществено признание.Използването на повече и по-разнообразни средства за сътрудничество са от реална практическа полза за двете страни.

Всички фирми от региона имат възможност да се включат в това интересно и динамично събитие.

Борсата в Русе ще се състои на 29 юни 2011 г. от 17 часа в Русенска художествена галерия,

голяма изложбена зала,

ул. "Борисова” № 39

За да заявите участие е нужно да потвърдите или на телефон 082 825 875 Русенска Търговско индустриална камара- г-жа Стела Дионисиева, или на имейл info@rcci.bg!

Срок за заявяване на участие- 28 юни (вторник)

Целеви групи

Неправителствени организации, компании и местен бизнес, бизнес сдружения, медии, местна власт, активни граждани и лидери на местната общност. Тук можете да видите и предварителният списък с НПО, които ще сe включат.

Какво печели бизнесът от участието си в Борса за проекти и идеи”

Нови партньори

Достъп до нови услуги и ресурси

Достъп до нови мрежи от контакти

Възможност за достигане до нови потребители

Разширяване на контактите с местната общност

Добра бизнес репутация

Принос в развитието на местната общност

Обществено признание

Обобщение на търсенето и предлагането на гражданските организации, които ще участват на Борсата в Русе

Гражданските организации търсят

В замяна предлагат

§ Превод от английски на български и от български на английски — до пет страници месечно.

§ Освобождаване от банкови такси

§ Два пъти годишно консултации с психолог

§ Предоставяне на база за почивка два пъти годишно по три нощувки за 50 човека — възрастни хора, може и да не е в активен сезон, безвъзмездно или на преференциални цени.

§ Транспортни услуги

§ Шивашки услуги за ушиване на сценични костюми за самодейни колективи

§ Издателски и печатарски услуги - еднократно

§ Услуги на фирми за озеленяване с цел оформяне на детски кът

§ Фирми за изкупуване на вторични суровини - хартия

§ Контакти с различните местни и национални медии

§ Ремонтни услуги — подмяна на дограма на прозорци, външна мазилка на сграда, вътрешно боядисване или материали за него

§ Офис обзавеждане — маси, столове, бюра, мека мебел вкл. втора употреба

§ База за отдих на морето за 3 дни за 28 деца и младежи с увреждания и персонал

§ Минерална вода

§ Плодове и зеленчуци за разнообразяване храната на деца в дневен център

§ Консултации при разработване и управление на проекти

§ Превод от и на английски език

§ Поддръжка и профилактика на офис- оборудване

§ Електро и ВиК услуги при нужда

§ Изграждане на аспирация на санитарни помещения

§ Памперси

§ Изработване и поддържане на сайт

§ Ваучери за гориво (бензин) за превозване на възрастни хора до болници до институции - до 80 литра месечно

§ Строителни материали за ремонт на дворна площ — 80 кв.м. към сградата на консултативен и кризисен център

§ Отпечатване на информационни материали

§ Офис техника - компютри, копирна машина — вкл. втора употреба, климатик за отопление

§ Хранителни продукти — напр. брашно, захар, ориз, макарони, яйца, олио, хляб, готови закуски — за възрастните хора в дневен център

§ Измерване на кръвна захар на работещите във фирмата на работните им места два пъти годишно с консултация от лекар

§ Електрокардиограма на сърцето един път годишно на работещите във фирмата - на работните им места с подвижен кардиограф и преглед от лекар, също на място във фирмата

§ Масаж на луксозно термомасажорно легло с четири степени. За един човек - 45 минути в дневния център за възрастни хора след 17 часа

§ Предоставяне на помещение три пъти годишно за провеждане на тържества на фирмата

§ Предоставяне на оборудвани зали различна големина, вкл. зала със сцена или зала оборудвана с компютри, прожектор и екран, които могат да се използват за провеждане на обучения, семинари и др. събития на фирмата дарител

§ Предоставяне на специализирана литература, прочитна, детска, учебно- помощна и др.

§ „Държавен вестник”

§ Организиране на концерти по различни празнични поводи на фирмата

§ Рекламни кътове в читалище на различни фирми и техни произведени изделия

§ Изработване на сувенирни подаръци за партньори и служители на фирмата-дарител

§ Предоставяне на пространство за реклама на фирмата

§ Обучения за работници и служители на теми: Комуникация и общуване; Формиране на умения за работа в екип - групи до 10 човека, от 1 до 3 месеца

§ Подготовка и изнасяне на програма за децата на служителите на фирмата

§ Изработване на мартеници за служители и партньори

§ Изработване на уникални еко картички по повод празници

§ Изработване на психологически профили

§ Доброволен труд за пакетиране, комплектуване, сортиране на изделия, стоки, документи и др.

§ Логопедични услуги за деца на служители

§ Диагностика на дислексия

§ Услуги на психолог за деца и възрастни по проблеми свързани в общуване, развитие, поведение

§ Професионален тренинг-обучения за справяне със стрес, работа в екип, професионално прегаряне, индивидуални консултации

§ Изнасяне на професионална лекция на тема домашно насилие и трафик на хора

Борсата се осъществява с финансовата подкрепа на Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа и в партньорство с национални медии.

Борсата на проекти и идеи се реализира с подкрепата на Община Русе!

 
Публикувана 16 Юни 2011 г. 12:06:24
 Новини

17 Май 2017
Второ издание на Академия за социални предприемачи
още...
17 Май 2017
Национален конкурс за „Европейска награда за млади фермери” 2017 г.
още...
17 Май 2017
Състезание „Green Talents 2017“
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...

Още новини