EURES/Европейски услуги по заетостта/ - инструменти и ресурси в помощ на бизнеса

Да живеем, работим или учим в страна от ЕС по наш избор е основно право в ЕС. Работодатели – предприятия, фирми, сдружения също имат право да се установяват, да предоставят услуги, да извършват търговска дейност и да наемат работна сила навсякъде в ЕС. Принципът на ЕС за свободно движение на работници и служители позволява на работодателите да наемат персонал от всички 31 държави-членки на ЕС, ЕИП и Швейцария. Европейската мобилност на работна ръка се увеличава непрекъснато. Създадена поради необходимостта от координирани услуги за насърчаване на една от четирите основни свободи на ЕС – свободното движение на хора, EURES вече 18 г обвързва търсенето с предлагането на умения на територията на цяла Европа.

EURESсъществува от 1993г. и представлявамрежа за сътрудничество между Европейската комисия, службите по заетостта в страните от ЕС, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария и партньорски организации, като профсъюзи и организации на работодатели с цел обмен на информация относно СРМ, състоянието и тенденциите на пазара на труда, условия на живот и труд в страните-членки на мрежата.

Главните цели на EURES са:
- да информира, напътства и съветва работници потенциално готови да се преместят, относно възможностите за работа, както и относно условията на живот и работа в Европейското Икономическо Пространство;
- да подпомага работодателите, които желаят да наемат работници от други страни; и
– да насочва и съветва работниците и работодателите в транс-граничните региони.

Европа предлага много възможности на работодателите, които търсят конкретни умения.Предимството на Европейската мрежа по заетостта е, че предоставя конкретни инструменти и ресурси за осъществяване на подобно начинание. Освен това обществените служби по заетостта и трансграничните партньорства на EURES в ЕИП често предлагат специализирани услуги, съобразени с индивидуалните нужди на работодателите. Благодарение на своите онлайн бази от данни в създадения за тази цел EURESпортал и мрежата си от над 850 съвтници в Европа /в България те са 11/, мрежата предоставя експертни насоки по практически, правни и административни аспекти на трудовата мобилност- от набирането и назначаването на работа до социално осигуряване и предоставяне на информация относно условията на живот и труд в отделните държави-членки на ЕИП. В EURES портала може да се намери огромна по обем информация. Работодателите могат сами да регистрират СРМ и да търсят подходящи профили на регистрирани в мрежата търсещи работа лица . EURESчрез своите екипи и интернет ресурси ефективно подпомага фирми и работодателски организации с предоставяне на информация за състоянието на националните и регионални трудови пазари в ЕИП, консултира относно начините за наемане на персонал, необходими документи и процедури, помага за преодоляване на специфични трудности, съпътстващи тези процеси, предоставя кандидатури на ТРЛ. EURES портала дава възможност на работодателите да се свързват помежду си и да обменят информация и най-добри практики за търсене на кандидати.

Ефективен инструмент за подпомагане на бизнеса се явяват и провежданите ежегодно различни мероприятия за работодатели - информационни дни за ТРЛ и работодатели, общи и специализирани трудови борси, Европейски дни на труда – идеалната среда, където работодатели се срещат с потенциални нови членове на персонала си. В тази връзка, съгласно приетия “План за действие по EURES на ДРСЗ-Русе” през 2011г на 15 април беше проведено първото за ДБТ-Русе информационно събитие “EURES- информационна среща за работодатели”, което бе посетено от 27представители на реалния бизнес и партньорски организации. Мероприятието постигна поставената цел относно популяризиране на EURESмрежата сред работодатели. По покана на Русенски университет екипът на EURES взе участие и в 10-ти Нацинални дни на кариерата “Кариери 2011”.

ДБТ- Русе

 
Публикувана 22 Юли 2011 г. 11:07:04
 Новини

31 Август 2018
Обучения и заетост на безработни лица с трайни увреждания
още...
23 Август 2018
Експерти от НОИ на България и Германия ще отговарят на пенсионни въпроси на граждани в рамките на българо-германски консултационни дни
още...
20 Август 2018
Български фирми могат да участват безплатно в двустранни бизнес срещи на изложението за земеделие, селско стопанство и технологии в Самсун, Турция- 27-28 септември
още...
02 Август 2018
Конференцията "Неограничени възможности на кръговата икономика"- 26 септември 2018 г.,гр. Осло, Норвегия
още...
01 Август 2018
Двустранни B2B бизнес срещи в Перу, Турция и Австрия
още...

Още новини