EURES/Европейски услуги по заетостта/ - инструменти и ресурси в помощ на бизнеса

Да живеем, работим или учим в страна от ЕС по наш избор е основно право в ЕС. Работодатели – предприятия, фирми, сдружения също имат право да се установяват, да предоставят услуги, да извършват търговска дейност и да наемат работна сила навсякъде в ЕС. Принципът на ЕС за свободно движение на работници и служители позволява на работодателите да наемат персонал от всички 31 държави-членки на ЕС, ЕИП и Швейцария. Европейската мобилност на работна ръка се увеличава непрекъснато. Създадена поради необходимостта от координирани услуги за насърчаване на една от четирите основни свободи на ЕС – свободното движение на хора, EURES вече 18 г обвързва търсенето с предлагането на умения на територията на цяла Европа.

EURESсъществува от 1993г. и представлявамрежа за сътрудничество между Европейската комисия, службите по заетостта в страните от ЕС, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария и партньорски организации, като профсъюзи и организации на работодатели с цел обмен на информация относно СРМ, състоянието и тенденциите на пазара на труда, условия на живот и труд в страните-членки на мрежата.

Главните цели на EURES са:
- да информира, напътства и съветва работници потенциално готови да се преместят, относно възможностите за работа, както и относно условията на живот и работа в Европейското Икономическо Пространство;
- да подпомага работодателите, които желаят да наемат работници от други страни; и
– да насочва и съветва работниците и работодателите в транс-граничните региони.

Европа предлага много възможности на работодателите, които търсят конкретни умения.Предимството на Европейската мрежа по заетостта е, че предоставя конкретни инструменти и ресурси за осъществяване на подобно начинание. Освен това обществените служби по заетостта и трансграничните партньорства на EURES в ЕИП често предлагат специализирани услуги, съобразени с индивидуалните нужди на работодателите. Благодарение на своите онлайн бази от данни в създадения за тази цел EURESпортал и мрежата си от над 850 съвтници в Европа /в България те са 11/, мрежата предоставя експертни насоки по практически, правни и административни аспекти на трудовата мобилност- от набирането и назначаването на работа до социално осигуряване и предоставяне на информация относно условията на живот и труд в отделните държави-членки на ЕИП. В EURES портала може да се намери огромна по обем информация. Работодателите могат сами да регистрират СРМ и да търсят подходящи профили на регистрирани в мрежата търсещи работа лица . EURESчрез своите екипи и интернет ресурси ефективно подпомага фирми и работодателски организации с предоставяне на информация за състоянието на националните и регионални трудови пазари в ЕИП, консултира относно начините за наемане на персонал, необходими документи и процедури, помага за преодоляване на специфични трудности, съпътстващи тези процеси, предоставя кандидатури на ТРЛ. EURES портала дава възможност на работодателите да се свързват помежду си и да обменят информация и най-добри практики за търсене на кандидати.

Ефективен инструмент за подпомагане на бизнеса се явяват и провежданите ежегодно различни мероприятия за работодатели - информационни дни за ТРЛ и работодатели, общи и специализирани трудови борси, Европейски дни на труда – идеалната среда, където работодатели се срещат с потенциални нови членове на персонала си. В тази връзка, съгласно приетия “План за действие по EURES на ДРСЗ-Русе” през 2011г на 15 април беше проведено първото за ДБТ-Русе информационно събитие “EURES- информационна среща за работодатели”, което бе посетено от 27представители на реалния бизнес и партньорски организации. Мероприятието постигна поставената цел относно популяризиране на EURESмрежата сред работодатели. По покана на Русенски университет екипът на EURES взе участие и в 10-ти Нацинални дни на кариерата “Кариери 2011”.

ДБТ- Русе

 
Публикувана 22 Юли 2011 г. 11:07:04
 Новини

23 Януари 2019
Ще бъде създаден комитет за търговия, в рамките на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо сътрудничество
още...
23 Януари 2019
Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи
още...
13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
10 Ноември 2017
Българо-турски агробизнес форум
още...
29 Юни 2017
КАРИЕРА ЗА НОВА ЕRА - единствените кариерни дни в страната за млади и утвърдени учени
още...

Още новини