Застаряваща икономика! Как застаряването на населението в развитите страни ще се отрази на икономиките им?

Старее, но не расте! Що е то? Или как терминът „Старият свят” все повече придобива друго значение. Населението в Европа и развитите страни застарява, а това неминуемо ще се отрази върху ръста на икономиките им, отбелязва германският вестник Handelsblatt.

В Германия сега 21% от населението е на възраст над 65 години, а до 2030 техният процент ще нарасне до 29 на сто. Това означава, че след няколко десетилетия близо една трета от населението на страната ще е над 65-годишна възраст, посочва изданието.

Подобно е положението и в други развити страни, като най-тежко е то в Япония. Ситуацията в САЩ е по-добра заради постоянния приток на млади имигранти.

Но какви последици може да се очакват от тези промени на възрастовата структура на населението?

„Застаряването на обществото може да се отрази индиректно върху икономическия растеж. Излизането в пенсия едновременно на множество опитни служители може да доведе до загуба на знания, което ще се отрази отрицателно върху продуктивността. Това пък може да понижи конкурентоспособността на дадена икономика”, подчертава експерт от VP Bank.

В допълнение на това по-възрастните хора правят по-малко рискови инвестиции. Те влагат парите си в сигурни активи или ги използват, за да си подсигурят спокойни старини.

В същото време развиващите се страни разполагат с цяла армия от млади и образовани хора. Освен че са по-продуктивни, те харчат парите си за дрехи, автомобили, пътувания и недвижими имоти. Това дава значителен тласък на икономиката.

Застаряването на населението има и плюсове или поне за някои сектори, коментира Handelsblatt. Най-много от тези негативни процеси ще спечелят фармацевтичната индустрия и биотехнологиите.

В развиващите се страни бум ще преживеят енергетиката, транспортът и инфраструктурата, прогнозира изданието.

Седмичен Бюлетин - Human Capital

 
Публикувана 29 Декември 2011 г. 11:12:50
 Новини

24 Юли 2017
РТИК съдейства в изпълнението на проект Heritage for RO-BG Economy
още...
24 Юли 2017
НАП към русенските фирми- за невнесени суми по ЗКПО ежедневно се начисляват лихви
още...
12 Юли 2017
Дирекция “Бюро по труда”- Русе провежда процедура за кандидатстване на работодатели за преференции по насърчителни мерки за заетост на безработни лица
още...
12 Юли 2017
НАП напомня: завършилите средно образование безработни и неучащи заплащат сами здравните си осигуровки
още...
11 Юли 2017
Изменение на Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“
още...

Още новини