Когато компютрите бяха хора. Как краудсорсингът възражда идеята за човека-компютър

Да се влюбиш в компютър. Това не е поредната история за пристрастен към технологичната си играчка човек. Това е бил реален сценарий в САЩ от 30-те и 40-те години на миналия век, когато обществото наричало „компютри” хората, изпълняващи рутинни калкулации с технически или научни цели. Повечето „компютри”, особено през Втората световна война, били жени с добри познания по математика.

Един от най-известните „компютърни” центрове по онова време бил в Ню Йорк. В осъществяването на Mathematical Tables Project били ангажирани около 450 „човешки компютри”. Проектът се осъществявал със съдействието на местната администрация и имал за цел да подкрепи опустошените от Голямата депресия хора.

„Компютрите”, участващи в проекта, били разделени според аритметичните функции, които изпълнявали. Сложните иначе математически операции били раздробявани на по-прости изчислителни задачи, съвкупният резултат от които давал търсената цел.

„Компютрите” от този период дори си имали свое списание и свой профсъюз, посочва в свои материал списание Economist.

Подобни „компютърни” центрове били ангажирани например с обработването на статистически данни от преброяването на населението. Други „компютри” пък помагали на астрономи при изчисляване орбитите на комети.

Край на работата на „човешките компютри” слагат електронните компютри, чиито съвременни наследници ползваме днес. Все още обаче някои речници определят значението на думата "компютър" като човек, който прави различни изчисления.

Напоследък наблюдаваме появата на ново поколение „човешки компютри”, осъществяващи задачи, които компютрите не могат. С други думи проектите от миналото са били някаква ранна форма на краудсорсинг (понятието буквално означава събиране на информация от масите), отбелязва Дейвид Алан Гриър, автор на книгата „Когато компютрите бяха хора”.

И наистина в последно време ставаме свидетели на истинско възраждане на „компютрите” от онова време благодарение на краудсорсинга. Подобно на математическите изчисления от миналото при краудсорсинга дадена работа се възлага на голям брой хора срещу минимални разходи.

Например Amazon премахва дублиращи се страници на своя уебсайт за електронна търговия чрез голям брой временни работници, които получават минимално възнаграждение за всяка открита такава страница. Други примери за краудсорсинг са онлайн енциклопедията Wikipedia, в която вземат участие хиляди доброволци.

Някои по-сложни операции могат да бъдат разделени на по-прости задачи до постигане на желания краен резултат. Има фирми, които дори са създали специален софтуер за управлението на подобни процеси. Той разпределя задачите на работещите онлайн хора.

Очевидно докато по някакъв начин претворяваме миналото си, все по-стремително вървим и към бъдеще, в което хората си разменят местата с машините. Докато в миналото хората управляваха машините, в бъдеще все по-често машините ще контролират и оценяват как хората си вършат работата, предвиждат изследователите.

Седмичен Бюлетин - Human Capital/ февруари 2012

 
Публикувана 2 Март 2012 г. 9:03:48
 Новини

31 Август 2018
Обучения и заетост на безработни лица с трайни увреждания
още...
23 Август 2018
Експерти от НОИ на България и Германия ще отговарят на пенсионни въпроси на граждани в рамките на българо-германски консултационни дни
още...
20 Август 2018
Български фирми могат да участват безплатно в двустранни бизнес срещи на изложението за земеделие, селско стопанство и технологии в Самсун, Турция- 27-28 септември
още...
02 Август 2018
Конференцията "Неограничени възможности на кръговата икономика"- 26 септември 2018 г.,гр. Осло, Норвегия
още...
01 Август 2018
Двустранни B2B бизнес срещи в Перу, Турция и Австрия
още...

Още новини