Обща информация за провеждането на онлайн обучение по проект „ПРОмоция на ТУРизма чрез гъвкава подкрепа на бизнеса”

Русенска търговско-индустриална камара в периода 01–21.12. 2012 г. провежда специализирано онлайн обучение в областта на туризма, което е втората част от специализираното обучение в сферана на туризма. Обучителната програма е с практическа насоченост и е съобразена с актуалните нужди на туризма в Придунавския регион и потенциала за неговото развитие в Област Русе.

По време на обучението ще бъдат застъпени теми като:
• Мотивация, комуникативни умения, работа в екип и предприемачество;
• Чуждоезикова подготовка и професионална терминология;
• Нормативно – правна уредба в туризма;
• Мерки по подобряване на екологичното представяне и внедряване на системи за управление по околна среда;
• Енергийна ефективност и измерване на въглеродния отпечатък от дейността
• Технологично обзавеждане;
• Информационна техника и технологии: ползване на приложни програмни продукти и Интернет – ресурси;
• Пазар на туристическите услуги.

Акцент в програмата ще бъдат съвременните тенденции и изменения в туристическия бранш , иновативните средства за неговото развитие и подобряване на екологичното представяне на фирмите.
Участието в обучението е БЕЗПЛАТНО и приключва с издаването на сертификат за завършен онлайн обучителен курс . Като допустими за участие се считат лицата представители на следните целеви групи:
• Предприемачи и ръководители в сферата на туризма;
• Обучители – учители, консултанти и обучители на работния персонал;
• Лица заети в сферата на туризма;
• Представители на уязвимите групи – младежи без стаж до 29 години, жени, възрастни хора над 45 години, които изпитват трудности при включването си на пазара на труда.
Обучението се осъществява в партньорство с Асоциация за икономическо развитие –Свищов; Търговско промишлена палата Плевен; Център за консултиране и управление на проекти – Европроджект, Слатина, Румъния; Морски университет – Констанца, Румъния;.
Основната цел на обучителната програма е да подобри професионалните умения и квалификация на лицата заети в сферата на туризма, като основна предпоставка за предоставяне на качествени и конкуренти туристически услуги . Повишената квалификация на представителите на предприемачите и обучителите в туризма ще допринесе за устойчивото развитие на сектора в дългосрочен план. В същото време програмата ще допринесе за по-добрата адаптация на представителите на уязвимите групи на пазара на труда.
Обучението се провежда в рамките на проект „ПРОмоция на ТУРизма чрез гъвкава подкрепа на бизнеса” , който е финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013. Сред основните цели на проекта са: да подобри социалния и икономически статус на местното население; да засили сравнителните предимства на региона; да определи и отговори на нуждите за обучение и консултации по отношение на туристическите услуги и да стимулира иновативни решения и модели за дългосрочно, устойчиво развитие на икономиката в трансграничния регион.
Допълнителна информация и записване за участие на телефон 082 825 875 или имейл: projects@rcci.bg (Десислава Димитрова и Йордан Петров).

 
Публикувана 29 Ноември 2012 г. 14:11:07
 Новини

25 Април 2017
Инфоцентърът на НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
25 Април 2017
НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...

Още новини