Обща информация за провеждането на онлайн обучение по проект „ПРОмоция на ТУРизма чрез гъвкава подкрепа на бизнеса”

Русенска търговско-индустриална камара в периода 01–21.12. 2012 г. провежда специализирано онлайн обучение в областта на туризма, което е втората част от специализираното обучение в сферана на туризма. Обучителната програма е с практическа насоченост и е съобразена с актуалните нужди на туризма в Придунавския регион и потенциала за неговото развитие в Област Русе.

По време на обучението ще бъдат застъпени теми като:
• Мотивация, комуникативни умения, работа в екип и предприемачество;
• Чуждоезикова подготовка и професионална терминология;
• Нормативно – правна уредба в туризма;
• Мерки по подобряване на екологичното представяне и внедряване на системи за управление по околна среда;
• Енергийна ефективност и измерване на въглеродния отпечатък от дейността
• Технологично обзавеждане;
• Информационна техника и технологии: ползване на приложни програмни продукти и Интернет – ресурси;
• Пазар на туристическите услуги.

Акцент в програмата ще бъдат съвременните тенденции и изменения в туристическия бранш , иновативните средства за неговото развитие и подобряване на екологичното представяне на фирмите.
Участието в обучението е БЕЗПЛАТНО и приключва с издаването на сертификат за завършен онлайн обучителен курс . Като допустими за участие се считат лицата представители на следните целеви групи:
• Предприемачи и ръководители в сферата на туризма;
• Обучители – учители, консултанти и обучители на работния персонал;
• Лица заети в сферата на туризма;
• Представители на уязвимите групи – младежи без стаж до 29 години, жени, възрастни хора над 45 години, които изпитват трудности при включването си на пазара на труда.
Обучението се осъществява в партньорство с Асоциация за икономическо развитие –Свищов; Търговско промишлена палата Плевен; Център за консултиране и управление на проекти – Европроджект, Слатина, Румъния; Морски университет – Констанца, Румъния;.
Основната цел на обучителната програма е да подобри професионалните умения и квалификация на лицата заети в сферата на туризма, като основна предпоставка за предоставяне на качествени и конкуренти туристически услуги . Повишената квалификация на представителите на предприемачите и обучителите в туризма ще допринесе за устойчивото развитие на сектора в дългосрочен план. В същото време програмата ще допринесе за по-добрата адаптация на представителите на уязвимите групи на пазара на труда.
Обучението се провежда в рамките на проект „ПРОмоция на ТУРизма чрез гъвкава подкрепа на бизнеса” , който е финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013. Сред основните цели на проекта са: да подобри социалния и икономически статус на местното население; да засили сравнителните предимства на региона; да определи и отговори на нуждите за обучение и консултации по отношение на туристическите услуги и да стимулира иновативни решения и модели за дългосрочно, устойчиво развитие на икономиката в трансграничния регион.
Допълнителна информация и записване за участие на телефон 082 825 875 или имейл: projects@rcci.bg (Десислава Димитрова и Йордан Петров).

 
Публикувана 29 Ноември 2012 г. 14:11:07
 Новини

05 Декември 2017
Регионални профили: показатели за развитие 2017
още...
17 Ноември 2017
Уебинар „Пазарни възможности за европейския земеделски бизнес, в контекста на Споразумението за свободна търговия ЕС–Япония”
още...
10 Ноември 2017
Българо-турски агробизнес форум
още...
09 Ноември 2017
Предложени са промени в Закона за туризма
още...
09 Ноември 2017
БТПП издава сертификати на класираните фирми в ТОП 100 и ТОП 1500+
още...

Още новини