Програма на Холандското правителство за сътрудничество със страните от Централна и Източна Европа (PSO Environment)
Основни параметри: Програмата за сътрудничество със страните от Централна и Източна Европа (PSO) подпомага прехода на страните от Източна Европа към пазарна икономика . PSO насърчава Холандските инвестиции в тези страни и има за цел да повиши търговския обмен между Холандските и Източноевропейските частни компании. PSO Околна среда се финансира от Министерството на Околната среда на Холандия , и се изпълнява от EVD / Агенция на Холандското Министерство на икономиката/ Основна цел на програмата: Да увеличи присъствието на Холандски фирми на Българския, Грузинския, Румънския и Руския пазар и да се постигне осезаем и измерим ефект върху опазването на околната среда в страната реципиент. Предимство имат предложения в следните приоритетни области: · Пестене на енергия от крайния потребител или група потребители; · Обработка на отпадъците (включително и на отпадни води ) в близост до крайния потребител , или група потребители ; Няма да се разглеждат предложения, които : · са фокусирани изцяло върху намаляване емисиите на CO2 ; · имат пряка връзка с широкомащабни проекти финансирани от международни финансови институции . Условия за финансиране · Общият размер на финансиране по PSO Environment е 3,000,000 EUR ; · Бюджета за един проект може да е между 250,000 EUR и 1,000,000 EUR; · Няма ограничения за сектора или отрасъла на дейностите ; · Проектите трябва да се осъществят за период от 1 - 2 години Кой може да кандидатства: · Реципиенти по PSO Environment Tender 2004 могат да бъдат частни компании от : 1. България 2. Грузия 3. Румъния 4. Руска Федерация Формиране на консорциум В консорциума задължително трябва да участват: · Кандидат, Холандска частна компания · Реципиент, местна компания от посочените страни. Изисквания към кандидата · Кандидата да е регистриран в търговския регистър на Холандската Търговско-индустриална камара ; · Кандидата трябва да е активен участник на пазара / да осигурява значителен брой работни места и да има стабилен търговски оборот/. · Финансират се проекти на малки или средни предприятия. Фирми от по голям мащаб трябва да докажат че проектът ще има значителен позитивен ефект върху малкия и средния бизнес в Холандия или в страните реципиенти. Изисквания към реципиента и местните партньори · Да са регистрирани в местна търговска камара или друга официална търговска организация. Реципиент може да бъде и обществена компания, която по закон е упълномощена да доставя комунални услуги на гражданите. · По време на изпълнението на проекта, общия размер на участие от страна на Холандска Компания или на компания от ЕС не бива да надвишава 49%. · Да са малки или средни предприятия. Фирми от по голям мащаб трябва да докажат че проектът ще има значителен позитивен ефект върху малкия и средния бизнес в Холандия или в страните реципиенти. · Местните партньори могат да бъдат както фирми, така и екологични организации или НПО. Краен срок: 07.06.2004, 15.00 ч. За контакти и информация: http://www.netherlandsembassy.bg Формуляри за кандидатстване могат да се попълнят и on-line: www.senterloket.nl Адрес за доставка по куриер EVD Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA The Hague Tel.: +31 70 37 35391 Fax: +31 70 37 35100 Пощенски адрес Proposals can be sent by post to: EVD, PSO Формуляри за участие могат да се попълнят и on-line: www.senterloket.nl e-mail:PSOonline@info.evd.nl
 
Публикувана 12 Май 2004 г. 17:05:10
 Новини

13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...
07 Февруари 2018
Превеждаме данъци и осигуровки без такси
още...

Още новини