Програма на Холандското правителство за сътрудничество със страните от Централна и Източна Европа (PSO Environment)
Основни параметри: Програмата за сътрудничество със страните от Централна и Източна Европа (PSO) подпомага прехода на страните от Източна Европа към пазарна икономика . PSO насърчава Холандските инвестиции в тези страни и има за цел да повиши търговския обмен между Холандските и Източноевропейските частни компании. PSO Околна среда се финансира от Министерството на Околната среда на Холандия , и се изпълнява от EVD / Агенция на Холандското Министерство на икономиката/ Основна цел на програмата: Да увеличи присъствието на Холандски фирми на Българския, Грузинския, Румънския и Руския пазар и да се постигне осезаем и измерим ефект върху опазването на околната среда в страната реципиент. Предимство имат предложения в следните приоритетни области: · Пестене на енергия от крайния потребител или група потребители; · Обработка на отпадъците (включително и на отпадни води ) в близост до крайния потребител , или група потребители ; Няма да се разглеждат предложения, които : · са фокусирани изцяло върху намаляване емисиите на CO2 ; · имат пряка връзка с широкомащабни проекти финансирани от международни финансови институции . Условия за финансиране · Общият размер на финансиране по PSO Environment е 3,000,000 EUR ; · Бюджета за един проект може да е между 250,000 EUR и 1,000,000 EUR; · Няма ограничения за сектора или отрасъла на дейностите ; · Проектите трябва да се осъществят за период от 1 - 2 години Кой може да кандидатства: · Реципиенти по PSO Environment Tender 2004 могат да бъдат частни компании от : 1. България 2. Грузия 3. Румъния 4. Руска Федерация Формиране на консорциум В консорциума задължително трябва да участват: · Кандидат, Холандска частна компания · Реципиент, местна компания от посочените страни. Изисквания към кандидата · Кандидата да е регистриран в търговския регистър на Холандската Търговско-индустриална камара ; · Кандидата трябва да е активен участник на пазара / да осигурява значителен брой работни места и да има стабилен търговски оборот/. · Финансират се проекти на малки или средни предприятия. Фирми от по голям мащаб трябва да докажат че проектът ще има значителен позитивен ефект върху малкия и средния бизнес в Холандия или в страните реципиенти. Изисквания към реципиента и местните партньори · Да са регистрирани в местна търговска камара или друга официална търговска организация. Реципиент може да бъде и обществена компания, която по закон е упълномощена да доставя комунални услуги на гражданите. · По време на изпълнението на проекта, общия размер на участие от страна на Холандска Компания или на компания от ЕС не бива да надвишава 49%. · Да са малки или средни предприятия. Фирми от по голям мащаб трябва да докажат че проектът ще има значителен позитивен ефект върху малкия и средния бизнес в Холандия или в страните реципиенти. · Местните партньори могат да бъдат както фирми, така и екологични организации или НПО. Краен срок: 07.06.2004, 15.00 ч. За контакти и информация: http://www.netherlandsembassy.bg Формуляри за кандидатстване могат да се попълнят и on-line: www.senterloket.nl Адрес за доставка по куриер EVD Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA The Hague Tel.: +31 70 37 35391 Fax: +31 70 37 35100 Пощенски адрес Proposals can be sent by post to: EVD, PSO Формуляри за участие могат да се попълнят и on-line: www.senterloket.nl e-mail:PSOonline@info.evd.nl
 
Публикувана 12 Май 2004 г. 17:05:10
 Новини

25 Април 2017
Инфоцентърът на НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
25 Април 2017
НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...

Още новини