Обучение по фирмено поведение, корпоративна социална отговорност, бизнес етика, повишаване адаптивността на работниците, управление на конфликти посредством преговори, посредничество и медиация приложение на системата GS1

От 8 до12 април в конферентната зала на хотел „Бест Уестърн Бистра и Галина» се проведе семинар на тема „Обучение на работодатели, наети лица и синдикалисти по фирмено поведение, корпоративна социална отговорност, бизнесетика, повишаване на адаптивността на работниците, управление на конфликти посредством преговори, посредничество и медиация, приложение на системата GS1″. Семинарът се организира съвместно от Русенската търговско-индустриална камара, Българската търговско-промишлена палата и фирма Ивент Дизайн по проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”, изпълняван от БТПП и финансиран от Оперативна програма„Развитие на човешките ресурси\\\", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Семинарът беше открит от Изп. Директор на РТИК Милен Добрев. Първата лекция на тема „Фирмено поведение, корпоративна социална отговорност” беше изнесена от Петя Ганчева. Втората тема „Повишаване на адаптивността на работниците” беше представена от Милен Добрев, а с третата „Управление на конфликти посредством преговори, посредничество и медиация” представителите на бизнеса и синдикалисти бяха запознати от Заря Сълова. Информация относно „Приложение на системата GS1 беше представена от Изпълнителния секретар на GS1България — Христо Содев. Заключителният дискусионен панел с модератор доц. Емил Коцев от РУ даде възможност на участниците да зададат много въпроси по разглежданите теми като възможността от повишаване на мотивацията на персонала чрез инвестиране в обучение и кариерно развитие, определяне на работна заплата и бонуси съответни на качеството на работата, подобряване на работната среда и психологическия климат. Всичко това би довело до повишаване на удовлетвореността на персонала, а то от своя страна ще намери отражение в постигнатите от фирмата резултати. Отново бе поставен въпроса за повишаване на обществената нетърпимост към сивата икономика и начините за ограничаването и. Представителите на бизнеса излязоха с предложение при съкращения държавата да поеме една част от заплатите и осигуровките, като се осигури минимална заетост с цел да не се увеличава безработицата от една страна, а от друга работните да не губят трудовите си навици. В процеса на дискусията участниците се обединиха около становището, че трябва да се повиши информираността сред младите хора за трудовите им права. Разгледаха се добри и лоши практики на осигуряване на работа чрез програмите за заетост, чрез стажантските програми и трудовите борси. Беше представена и възможността, която дава проекта за безплатни консултации по обсъжданите теми, с цел защита на интересите на всички участници в трудовия пазар. Консултациите се извършват след попълване и подаване на заявка чрез сайта на виртуалната социална академия на адрес http://www.vsa.bcci.bg/в рубриката консултантски услуги. Тя се подава он-лайн през сайта, но електронна поща с адрес visa@bcci.bgили директно в БТПП. Услугата ще е активна 12 месеца и всеки потърсил услугата ще получи отговор на въпросите си от най-добрите специалисти в избраната област.

 
Публикувана 15 Април 2013 г. 16:04:29
 Новини

23 Януари 2019
Ще бъде създаден комитет за търговия, в рамките на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо сътрудничество
още...
23 Януари 2019
Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи
още...
13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
10 Ноември 2017
Българо-турски агробизнес форум
още...
29 Юни 2017
КАРИЕРА ЗА НОВА ЕRА - единствените кариерни дни в страната за млади и утвърдени учени
още...

Още новини