Кредит Jeremie - финансиране за малкия и среден бизнес.

 Jeremie

Европейски кредит

  • Каквo представлява „Jeremie“?

Програма „JEREMIE“ или наричано още „Съвместни европейски ресурси за МСП”, е един от инструментите за усвояване на средствата, от европейските фондове или по-точно Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд.Финансирането е разработенo съвместно от Европейската комисия и Европейския инвестиционен фонд. Инициативата насърчава използването на инструменти за финансов инженеринг и развитието на МСП. Програмата Jeremie е насочена към малък, микро и среден бизнес. Изрично бе уточнено, че този кредит не е за стартиращи предприятия. Той е за фирми с бюджет до 2 млн. лв., което се счита по правило за малък и/или среден бизнес.

  • Кой го финансира?

Финансирането по тази програма е сключено през 2011г. Между ЕИФ като гарант и банките в България в ролят на посредници.По този начин ако банката има загуби в следствие на предоставен кредит по тази програма гранта ще покрие част от загубата. 15% от холдинговият фонд Jeremie е осигурен от държавата по Оперативна програма "Конкурентноспособност". Цялостната сума, отпусната за осъществяване на Jeremie, е 199 млн. евро.

  • Кой може да кандидатства?

Фирмите, които могат да кандидатстват по програмата трябва да бъдат юридически лица или еднолични търговци, налага се да покриват критериите за МСП по т.3 и т.4, но не трябва да са предприятия в "затруднение".
Кредитирането не е за всички малки и средни предприятия.Има ограничения или недопустими сектори като производство и търговия с тютюневи и алкохолни изделия, първично производство на селскостопански продукти, рибарство и аквакултури, закупуване на превозни средства за транспортни услуги, производство и продажба на въглища, финансова дейност и други.

  • Какви са условията по кредита?

Накратко изискванията са фирмите да имат персонал до 249 души и/или нетни приходи от продажби до 97.5 млн. лв . или стойност на активите до 84 млн. лв. По „JEREMIE“ могат да се отпускат инвестиционни кредити, както и кредити за оборотни средства.Има ограничение по отношение на максималния размер, който е до 1 000 000 евро .Има различни изключения ,които банката може да направи по своя преценка. Срокът на кредитите, включително гратисният период по тях, не може да бъде по-малък от 12 месеца и по-дълъг от 72 месеца , считано от датата на договора за кредит.

Повече информация и различни документи по програмата Jeremie може да се намери тук:
http://jeremie.bg/bg

http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jeremie_bg.cfm

 
Публикувана 8 Юли 2013 г. 14:07:15
 Новини

23 Януари 2019
Ще бъде създаден комитет за търговия, в рамките на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо сътрудничество
още...
23 Януари 2019
Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи
още...
13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
10 Ноември 2017
Българо-турски агробизнес форум
още...
29 Юни 2017
КАРИЕРА ЗА НОВА ЕRА - единствените кариерни дни в страната за млади и утвърдени учени
още...

Още новини