Кредит Jeremie - финансиране за малкия и среден бизнес.

 Jeremie

Европейски кредит

  • Каквo представлява „Jeremie“?

Програма „JEREMIE“ или наричано още „Съвместни европейски ресурси за МСП”, е един от инструментите за усвояване на средствата, от европейските фондове или по-точно Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд.Финансирането е разработенo съвместно от Европейската комисия и Европейския инвестиционен фонд. Инициативата насърчава използването на инструменти за финансов инженеринг и развитието на МСП. Програмата Jeremie е насочена към малък, микро и среден бизнес. Изрично бе уточнено, че този кредит не е за стартиращи предприятия. Той е за фирми с бюджет до 2 млн. лв., което се счита по правило за малък и/или среден бизнес.

  • Кой го финансира?

Финансирането по тази програма е сключено през 2011г. Между ЕИФ като гарант и банките в България в ролят на посредници.По този начин ако банката има загуби в следствие на предоставен кредит по тази програма гранта ще покрие част от загубата. 15% от холдинговият фонд Jeremie е осигурен от държавата по Оперативна програма "Конкурентноспособност". Цялостната сума, отпусната за осъществяване на Jeremie, е 199 млн. евро.

  • Кой може да кандидатства?

Фирмите, които могат да кандидатстват по програмата трябва да бъдат юридически лица или еднолични търговци, налага се да покриват критериите за МСП по т.3 и т.4, но не трябва да са предприятия в "затруднение".
Кредитирането не е за всички малки и средни предприятия.Има ограничения или недопустими сектори като производство и търговия с тютюневи и алкохолни изделия, първично производство на селскостопански продукти, рибарство и аквакултури, закупуване на превозни средства за транспортни услуги, производство и продажба на въглища, финансова дейност и други.

  • Какви са условията по кредита?

Накратко изискванията са фирмите да имат персонал до 249 души и/или нетни приходи от продажби до 97.5 млн. лв . или стойност на активите до 84 млн. лв. По „JEREMIE“ могат да се отпускат инвестиционни кредити, както и кредити за оборотни средства.Има ограничение по отношение на максималния размер, който е до 1 000 000 евро .Има различни изключения ,които банката може да направи по своя преценка. Срокът на кредитите, включително гратисният период по тях, не може да бъде по-малък от 12 месеца и по-дълъг от 72 месеца , считано от датата на договора за кредит.

Повече информация и различни документи по програмата Jeremie може да се намери тук:
http://jeremie.bg/bg

http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jeremie_bg.cfm

 
Публикувана 8 Юли 2013 г. 14:07:15
 Новини

05 Юли 2018
НОИ напомня, че от 01.07.2018 влязоха в сила помени в КТ
още...
01 Юни 2018
С 5 млрд. лв. намаляха парите в касите на фирмите след проверките на НАП
още...
13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...

Още новини