България - 54. в света по конкурентоспособност

България се изкачи до 54. позиция в доклада на Световния икономически форум за глобалната конкурентоспособност

Докладът The Global Competitiveness Report 2014 - 2015 на Световния икономически форум показва, че, България достига до 54. позиция сред 144 страни със стойност на индекса 4,37, съобщават от Центъра за икономическо развитие, който е партньор в България на организацията.

С този резултат България изпреварва няколко държави от ЕС - Румъния (59. позиция), Унгария (60), Словения (70), Словакия (75), Хърватска (77), Гърция (81).

За трета поредна година България подобрява позициите си по отношение на националната конкурентоспособност. През 2011 г. тя е била на 74. място в общата класация, през 2012 г. заема 62. място, а през миналата година е 57-ма.

Глобалният индекс е разделен в три класации - базисни предпоставки, ефективност на икономиката и иновативност на икономиката.

България има най-добри позиции по отношение ефективността на икономиката, което включва: висше образование и квалификация, ефективност на стоковите пазари, ефективност на пазара на труда, развитие на финансовите пазари, технологична готовност, размер на пазара. Тук позицията на България е 52. В класацията за базисни предпоставки, включващи институции, инфраструктура, макроикономическа стабилност, здравеопазване и начално образование, стойността е 4,71, а позицията - 59.

Негативни са резултатите ни за иновативност на икономиката с фактори иновации и зрелост на бизнеса - 3,27 пункта и 106. място.

По отношение на макроикономическата стабилност през миналата година България е била на 30. място, но сега отстъпва до 36-то, пише БТА. Това обаче продължава да бъде най-благоприятният резултат в сравнение с всички останали фактори. Позициите са свързани с добрите показатели за държавния дълг (17,6 на сто като процент от БВП); ниския бюджетен дефицит (1,9 на сто); нивото на националните спестявания (23,2 на сто от БВП), както и ниската инфлация (0,4 на сто).

Другият фактор, който придвижва страната напред, е технологичната готовност. През миналата година България е била на 44. място по този показател, сега е 41-ва. Тук са включени няколко количествени индикатора, които имат много добри стойности. Това са: индивидуални интернет потребители (53,1 на сто от населението); брой абонати на широколентов интернет (19 на всеки 100 души и 39. място); висока скорост на интернет, брой мобилни абонати (58,3 на 100 души от населението).

Обезпокоителни са резултатите по отношение на институциите и в тази област страната ни отстъпва от 107. на 112. място. Негативни са данните за съдебната система и нейната независимост - 126. място, фаворизиране на определени фирми при взимане на правителствени решения - 134. място, ниско обществено доверие в политиците - 130. позиция, липса на прозрачност на правителствените решения - 124. място, бюрократична тежест - 102. място.

Подобряването на работата на институциите трябва да бъде основен приоритет за правителствата, пише в доклада. Там се препоръчва бързото въвеждане на електронното правителство и много по-голяма прозрачност, реален диалог с гражданското общество и бизнеса, дискусии и съвместно решаване на проблемите. България продължава да отстъпва и по фактора пазар на труда - сега е 67-ма след 61. място през миналата година.

В документа се отчитат сериозните проблеми, свързани с високата безработица, ниската производителност на труда,подценяването на професионалния мениджмънт, липсата на сътрудничество между работодатели и служители. Най-слабо оценени са възможностите на страната да привлича и задържа талантливи млади хора - 142. място. Друг слаб индикатор е използването на професионален мениджмънт - 113. място.

В доклада се посочва, че по капацитет за иновации сме на 108. място, в сътрудничеството между университетите и бизнеса - 113. място; разходи на бизнеса за изследвания и иновации ни отреждат 100. място. В България все още слабо развити са клъстерите (страната е на 129. място). Естеството на българските конкурентни предимства произтича преди всичко от евтината работна ръка, а не от иновации и диверсификация на продуктите, пише в документа.

Основните трудности за предприемачите в България според доклада са: разпространение на корупционни практики, неефективна държавна администрация и затруднен достъп до финансиране. През последната година сред основните бариери за бизнеса се появяват и политическата и правителствената нестабилност. Проблем остава и липсата на квалифицирана работна ръка.

Най-конкурентоспособна в световен мащаб е икономиката на Швейцария, следвана от Сингапур, САЩ, Финландия и Германия. В първата десетка са още Япония, Хонконг, Холандия, Великобритания и Швеция. От страните, които се присъединиха към ЕС през 2004 г., най-добре позиционирана е Естония - 29. място.

Докладът е изготвен след наблюдение над 12 ключови икономически фактора в страните, включително състоянието на инфраструктурата, образованието, обучението, пазара на труда, ефективността, технологичната подготвеност и иновациите. Целта е да се състави световна картина на конкурентоспособността на икономиките, която задвижва продуктивността и просперитета им.

Тази година авторите от Световния икономически форум,известни с организирането на ежегодните срещи на водещи икономисти и представители на бизнеса от света в Давос, подчертават, че въпреки напредъка на някои държави в листата, като САЩ например, глобалната икономика все още е подложена на риск и може да бъде нестабилна. Тя е податлива на сътресения, независимо от паричните стимули и реформите в различни страни, посочват те. Освен това отбелязват, че в Европа нараства разликата между конкурентоспособността и икономическия просперитет на северните и южните нации.

Източник: сп. Мениджър http://www.manager.bg/

 
Публикувана 3 Септември 2014 г. 15:09:03
 Новини

23 Януари 2019
Ще бъде създаден комитет за търговия, в рамките на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо сътрудничество
още...
23 Януари 2019
Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи
още...
13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
10 Ноември 2017
Българо-турски агробизнес форум
още...
29 Юни 2017
КАРИЕРА ЗА НОВА ЕRА - единствените кариерни дни в страната за млади и утвърдени учени
още...

Още новини