170 години лека промишленост в България
На 4 юни 2004 г. ще бъде отбелязан професионалният празник на леката пролишленост по случай 170-годишния юбилей от създаването на първата фабрика за текстил и облекло в България и на Балканския полуостров. По този повод в гр. Сливен ще се проведе форум а проблемите в развитието на текстилната, конфекционната и кожено-галантерийната и обувната промишлености в периода на подготовка за присъединяване в Европейския съюз, както и приемане на стратегия за развитие на тези традиционни за страната браншове.
В тази връзка, на 3 юни т.г. (четвъртък) от 11:00 ч. в зала VI етаж на Българската търговско-промишлена палата (ул. “Парчевич”№42) ще се състои пресконференция, на която изпълнителният директор на Асоциация на дружествата от леката промишленост Диана Маринкева ще представи перспективите и проблемите пред развитието на бранша.
Сред тях са конкуренцията на либерализирания пазар на текстил и конфекция, защитата на интелектуалната и индустриална собственост в областта на текстила и облеклото – възможности, алтернативи и решения в процеса на присъединяването ни към ЕС, екологични проблеми и начини за решения и финансиране, клъстерите и тяхното бъдеще в България.
Отрасъл “лека промишленост” е един от най-големите работодатели в българската промишелност с многогодишни традиции и много добър потенциал за развитие. Над 9% (161 752 души) от наетите в края на 2003 г. 181 608 души, са работещи в текстила и облеклото и 19 856 – в кожарската и обувната промишленост. Това предсатвлява 11, 32% от наетите в производствената сфера.
През 2003 г. относителният дял на отрасъла в износа на България е 25% (1 450 млрд. щ. д.), а ръстът на производителността на труда – 17,9%.
За повечее информация: Мануела Петрова Пресцентър БТПП Тел. 02/987 11 24 GSM 0887 301 478 e-mail services@bcci.bg
 
Публикувана 31 Май 2004 г. 10:05:55
 Новини

20 Октомври 2017
Българо-унгарски бизнес форум на 3 ноември 2017 г., Гранд Хотел София
още...
20 Октомври 2017
Бизнес форум в периода 8 – 10 ноември 2017 г. в гр. Минск, Беларус
още...
19 Октомври 2017
Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
още...
19 Октомври 2017
Нова групажна линия на фирма MW Logistica свързва България и Франция
още...
19 Октомври 2017
Иновационен форум 26-29 ноември 2017 г, гр. Братислава, Словакия
още...

Още новини