170 години лека промишленост в България
На 4 юни 2004 г. ще бъде отбелязан професионалният празник на леката пролишленост по случай 170-годишния юбилей от създаването на първата фабрика за текстил и облекло в България и на Балканския полуостров. По този повод в гр. Сливен ще се проведе форум а проблемите в развитието на текстилната, конфекционната и кожено-галантерийната и обувната промишлености в периода на подготовка за присъединяване в Европейския съюз, както и приемане на стратегия за развитие на тези традиционни за страната браншове.
В тази връзка, на 3 юни т.г. (четвъртък) от 11:00 ч. в зала VI етаж на Българската търговско-промишлена палата (ул. “Парчевич”№42) ще се състои пресконференция, на която изпълнителният директор на Асоциация на дружествата от леката промишленост Диана Маринкева ще представи перспективите и проблемите пред развитието на бранша.
Сред тях са конкуренцията на либерализирания пазар на текстил и конфекция, защитата на интелектуалната и индустриална собственост в областта на текстила и облеклото – възможности, алтернативи и решения в процеса на присъединяването ни към ЕС, екологични проблеми и начини за решения и финансиране, клъстерите и тяхното бъдеще в България.
Отрасъл “лека промишленост” е един от най-големите работодатели в българската промишелност с многогодишни традиции и много добър потенциал за развитие. Над 9% (161 752 души) от наетите в края на 2003 г. 181 608 души, са работещи в текстила и облеклото и 19 856 – в кожарската и обувната промишленост. Това предсатвлява 11, 32% от наетите в производствената сфера.
През 2003 г. относителният дял на отрасъла в износа на България е 25% (1 450 млрд. щ. д.), а ръстът на производителността на труда – 17,9%.
За повечее информация: Мануела Петрова Пресцентър БТПП Тел. 02/987 11 24 GSM 0887 301 478 e-mail services@bcci.bg
 
Публикувана 31 Май 2004 г. 10:05:55
 Новини

25 Април 2017
Инфоцентърът на НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
25 Април 2017
НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...

Още новини