Управление на таланта Как да превърнете обикновенния служител в невероятен

Великият лидер е този, който успява да обедини обикновенните хора и ги мотивира да поситгнат невероятни резултати“ – С това изречение Bruce Kasanoff започва своята статия за елетронното издание на Forbes.

Там той застъпва тезата, че малко организациии релано могат да си позволят да наемат най-високо квалифицирания кандидат. За да се случи това дадена компания трябва да инвестира доста сериозни средства както за процеса на селекция, така и за трудво възнаграждение.

Според Kasanoff много по-успешна стратегия е да се наемат свестни и трудолюбиви кандидати, които под правилното ръководство да постигнат максимални резултати. Ето и някои от правилата за осъществяването й.

Незабравяйте, че всеки служител е различен. Хората не са машини с точни техйнически характеристики и фабрично обусловени функции. Обикновенно когато всички служители изглеждат и се държат еднакво това означава, че те действат по принуда за да се впишат калъпа, който организацията е изготвила за тях. Това, често води до допълнителен стрес, загуба на креативност и дори мотивация.

Не всеки служител ще бъде удовлетворен от надхвърлянето на месечните цели за продажби. Ако очитате този факт и търсите нови и разнообразни средства за мотивация, съобразявате задачите с индивидуалните качества на членовете на екипа си ще успеете да надскочите обикновените нива на производителност.

Дайте на служителите си цел не само пари. Всички ние работим за да живеем. Но само доброто парично възнаграждение не гарантира високи резултати. Много излседвания са показали, че парите като мотиватор имат само временен и ограничен ефект. Когато обаче хората виждат смисъла и резултатите от извършваната от тях дейност, те работят по-дълго, по-успешно, по-добре и с по-голямо удоволствие.

Направете така, че мислята на Вашат оргаизация да е разпознаваема и приемана от служителите Ви.

Дайте на всеки право глас. Не винаги най-есктровертните и комуникативни членове на екипа са най-компетентните. Давайте възможност на всеки да отдаде своя принос по средствон различни форми - в писмен вид, а не само по време на работини срещи.

 

Не всеки трябва да е като Вас. Това, че сте на чело на екп, отдел, организация съвесем не Ви  дава право да изисквате от своите подчинени да копират Вашия маниер на работа. Дайте на хората си свободата да се покажат в най-добрата си светлина, вместо да стоят във Вашата сянка.

Вярвайте в екипа си. За да изкарате най-доброто у хората и да повишите представянето им, следва да повишите и Вашите очаквания към тях. Служутелите Ви не са деца, които трябва да направлявате и контролирате на всяка крачка. Дръжте се с тях като с възрастни способни да вземат решения, поемат иницива, да дават компетентни оценки.

Бъдете лоялни. Всеки работодател очква съвестно и лоялно отношение от своите служители, но често забравят че този процес е двупосочен. Вие сте в по-висока властова позиция и следва Вие да давате пример. Когато приложите това разбиране за лоялността в управленитето на Вашия бизнес ще придобиете още едно конкуретно предимство.

Бъдете точни и ясени. Служителите Ви не са експериментални мишки, върху които да тествате един или друг похват, пред които да поставяте объркващи и разнопосочни цели. Често мениджмънта проповядва едно поведение, а напрактика стимулира друго, иска високо качество, а не предоставя инструментите за постигането му.

Бъдете фокусирани. Нека подходът Ви наработа да наистина отговаря на целите, които сте си поставили. Дайте на служителите си свободата и възможността да създават най-добрите продукти и услуги. Не на последно място не сменяте посоката си на развитие всяко четиримесечие. Добрите резултати изискват постоянство и добро управление на човешкия фактор.

Източник: http://www.forbes.com/

 
Публикувана 4 Септември 2014 г. 16:09:05
 Новини

21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...
09 Февруари 2018
Семинар на тема „Изграждане на регионални научни центрове“
още...
07 Февруари 2018
Превеждаме данъци и осигуровки без такси
още...
07 Февруари 2018
Млади социални иноватори, 25 март - 26 август 2018г.
още...
30 Януари 2018
Безработните дължат месечно по 20,40 лв. за здравни вноски
още...

Още новини