ХІІ-то изложение “БЪЛГАРО – СРЪБСКИ СТОПАНСКИ СРЕЩИ” и Българо – Сръбски икономически форум.
22, 23 и 24 Юни 2004г. - Чачак, Сърбия.
Целта на мероприятието е: да се представят възможностите на български фирми и да се осъществят директни контакти с потенциални бизнес партньори, да се обсъдят направените промени и облекчения в условията за търговия и инвестиции след подписването на споразумението за свободна търговия между България и Сърбия и Черна Гора.
От сръбска страна ще участват представители на производствени и търговски фирми, търсещи контакти и бизнес-партньори от България, представители на Стопанска камара Сърбия, Регионална стопанска камара гр.Чачак и други регионални камари, браншови сдружения, банки и финансови институции и др., официални лица и граждани.
Регионална стопанска камара, която е и домакин на предстоящото изложение “Българо-Сръбски бизнес срещи” от 22-24 Юни 2004г. е направила проучване сред членовете си – С какви фирми от България желаят да направят контакт, от кои браншове и дейности се интересуват. Ето някои от тях:
Металопреработваща индустрия
– машини за обработка на метал, нови и стари
-Хранителна индустрия, машини за преработка, опаковка, търговия с хранителни стоки, машини за хлебипроизводство
-Хладилна техника и търговски обзавеждане
-Машини за дървообработка, мебели и елементи за тях
-Машини за производство на РЕТ амбалаж, раздуване на РЕТ преформи, производство на РЕТ проформи
- Метални конструкции, алуминиеви профили, тел, пирони, машини за произв.на пирони и др.метали
- Конци, прежди, памучни и други тъкани за спално бельо, и др. вид готови изделия от текстил
- Печатарска индустрия
- Машини и суровини за малък и среден бизнес
- Морски и зимен туризъм
Предполагаме, че подадената информация ще ви ориентира за вземане на правилно решение. При проявен от вас интерес и заявено участие в изложението, заедно с домакините ще подготвим предварително контактни срещи с ваши потенциални партньори.
В случай,че решите да участвате, моля да потвърдите своевременно и да ни предоставите информация за вашата фирма чрез ‘Регистрационна карта’, за да ви включим в предварителната рекламна кампания и рекламната брощура на участниците, както и да осигурим присъствие на лица и фирми, с които конкретно желаете среща.
Допълнителна информация може да получите във фирма “ЕЛИАС” от г-жа Елена Христова и г-н Александър Стевич на тел/факс: 032 645694 , 0887390673 и 0898557790 е-mail: elias_serbia@yahoo.com
 
Публикувана 1 Юни 2004 г. 15:06:46
 Новини

28 Юни 2017
E&E Fashion: Education - Employment Partnership for VET in the fashion sector
още...
28 Юни 2017
ББР ще рефинансира микро заеми и лизинг по програма "Прогрес"
още...
28 Юни 2017
Покана за участие в бизнес делегация до Иран
още...
28 Юни 2017
Конкурс за наименование и графичен знак на интернет портал към проект АГОРАТЕКА
още...
28 Юни 2017
Влизат в сила по-строги правила на ЕС за борба с изпирането на пари, укриването на данъци и финансирането на тероризма
още...

Още новини