ХІІ-то изложение “БЪЛГАРО – СРЪБСКИ СТОПАНСКИ СРЕЩИ” и Българо – Сръбски икономически форум.
22, 23 и 24 Юни 2004г. - Чачак, Сърбия.
Целта на мероприятието е: да се представят възможностите на български фирми и да се осъществят директни контакти с потенциални бизнес партньори, да се обсъдят направените промени и облекчения в условията за търговия и инвестиции след подписването на споразумението за свободна търговия между България и Сърбия и Черна Гора.
От сръбска страна ще участват представители на производствени и търговски фирми, търсещи контакти и бизнес-партньори от България, представители на Стопанска камара Сърбия, Регионална стопанска камара гр.Чачак и други регионални камари, браншови сдружения, банки и финансови институции и др., официални лица и граждани.
Регионална стопанска камара, която е и домакин на предстоящото изложение “Българо-Сръбски бизнес срещи” от 22-24 Юни 2004г. е направила проучване сред членовете си – С какви фирми от България желаят да направят контакт, от кои браншове и дейности се интересуват. Ето някои от тях:
Металопреработваща индустрия
– машини за обработка на метал, нови и стари
-Хранителна индустрия, машини за преработка, опаковка, търговия с хранителни стоки, машини за хлебипроизводство
-Хладилна техника и търговски обзавеждане
-Машини за дървообработка, мебели и елементи за тях
-Машини за производство на РЕТ амбалаж, раздуване на РЕТ преформи, производство на РЕТ проформи
- Метални конструкции, алуминиеви профили, тел, пирони, машини за произв.на пирони и др.метали
- Конци, прежди, памучни и други тъкани за спално бельо, и др. вид готови изделия от текстил
- Печатарска индустрия
- Машини и суровини за малък и среден бизнес
- Морски и зимен туризъм
Предполагаме, че подадената информация ще ви ориентира за вземане на правилно решение. При проявен от вас интерес и заявено участие в изложението, заедно с домакините ще подготвим предварително контактни срещи с ваши потенциални партньори.
В случай,че решите да участвате, моля да потвърдите своевременно и да ни предоставите информация за вашата фирма чрез ‘Регистрационна карта’, за да ви включим в предварителната рекламна кампания и рекламната брощура на участниците, както и да осигурим присъствие на лица и фирми, с които конкретно желаете среща.
Допълнителна информация може да получите във фирма “ЕЛИАС” от г-жа Елена Христова и г-н Александър Стевич на тел/факс: 032 645694 , 0887390673 и 0898557790 е-mail: elias_serbia@yahoo.com
 
Публикувана 1 Юни 2004 г. 15:06:46
 Новини

25 Април 2017
Инфоцентърът на НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
25 Април 2017
НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...

Още новини