Приключи проект MIS ETC 587 "Румъно-български обслужващ център по микро и нано технологии"

Румънско-Български обслужващ център за микросистеми и нанотехнологии с офиси в Русе и Букурещ беше създаден по едноименен проект, чието изпълнение приключи на 30 октомври.

Той бе с продължителност 18-месеца и е финансиран от Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 на Европейския съюз като част от Европейската инициатива за подкрепа на развитието на граничните зони в Румъния и в България. Бюджетът на целия проект бе размер на 577 725,87 евро.

 Целта е да се създаде „мост” между двете страни, за да бъдат подпомогнати граничните райони в решаването на различни проблеми в сферата на високите технологии. Създаването и развитието на Румъно-Български високотехнологичен център за микросистеми и нанотехнологии (RO-BG МикроНаноТех), базиран на сътрудничество между университети, изследователски институти и малки и средни предприятия (МСП) в трансграничната област RO-BG ще допринесе за развитието на региона.

По проекта работи консорциум от 5 институции от Румъния и България: Националният институт за научно-изследователска и развойна дейност по микротехнологии IMT – Букурещ, който бе координатор, Търговско-индустриалната и селскостопанска камара – Кълъраш, Търговско-индустриалната и селскостопанска камара – Гюргево, Русенският университет „Ангел Кънчев“ и Русенската търговско-индустриална камара.

Ролята на камарите като партньори в проекта бе на свързващи звена между научните среди и бизнеса. Такава ще остане тя и след края на проекта, тъй като камарите си запазват статута на инфо точки, които да представляват част от общата система за разпространение на информация, връзка между обучителни организации и представители на бизнеса.

В процеса на изпълнение на проекта Русенска камара осъществи две важни събития- конференция, на която бе представен проекта, целите и резултатите, проведена през април 2014 в Русе и бизнес делегация до Националният институт за научно-изследователска и развойна дейност по микротехнологии IMT – Букурещ. Членовете на делегацията бяха представители от бизнеса в региона на гр. Русе, имащи интереси в сферата на високите технологии като- медицина, обработка на метали, разработване на решения за комплексни технологични проблеми в машиностроенето, електрониката, химията, леката промишленост. Делегатите получиха възможност да разгледат лабораториите на Института, да се започнаят с възможностите за сътрудничество, което дава проекта, а и новите, които се появяват след неговото приключване. Русенска камара остава информационно звено и след края на проекта, което ще предоставя информация за възможните партньорства, обучения и услуги, които ще предоставя в бъдеще Румънско-Български обслужващ център за микросистеми и нанотехнологии.

Целевите групи на проекта са малки и средни предприятия, научно-изследователски групи, частни инвеститори, местни асоциации и др. от трансграничната зона Румъния-България, които имат интерес в областта на микро- и нано технологиите.

На тази основа консорциумът и неговите официално присъединени членове предоставиха оферти за технологични и научни услуги и магистърска програма в областта на микро- и нано технологиите до 2020 г.

Проектът приключи с двудневен научен семинар на 23 и 24 октомври и пресконференция в Букурещ.

 
Публикувана 25 Ноември 2014 г. 11:11:42
 Новини

25 Април 2017
Инфоцентърът на НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
25 Април 2017
НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...

Още новини