Приключи проект MIS ETC 587 "Румъно-български обслужващ център по микро и нано технологии"

Румънско-Български обслужващ център за микросистеми и нанотехнологии с офиси в Русе и Букурещ беше създаден по едноименен проект, чието изпълнение приключи на 30 октомври.

Той бе с продължителност 18-месеца и е финансиран от Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 на Европейския съюз като част от Европейската инициатива за подкрепа на развитието на граничните зони в Румъния и в България. Бюджетът на целия проект бе размер на 577 725,87 евро.

 Целта е да се създаде „мост” между двете страни, за да бъдат подпомогнати граничните райони в решаването на различни проблеми в сферата на високите технологии. Създаването и развитието на Румъно-Български високотехнологичен център за микросистеми и нанотехнологии (RO-BG МикроНаноТех), базиран на сътрудничество между университети, изследователски институти и малки и средни предприятия (МСП) в трансграничната област RO-BG ще допринесе за развитието на региона.

По проекта работи консорциум от 5 институции от Румъния и България: Националният институт за научно-изследователска и развойна дейност по микротехнологии IMT – Букурещ, който бе координатор, Търговско-индустриалната и селскостопанска камара – Кълъраш, Търговско-индустриалната и селскостопанска камара – Гюргево, Русенският университет „Ангел Кънчев“ и Русенската търговско-индустриална камара.

Ролята на камарите като партньори в проекта бе на свързващи звена между научните среди и бизнеса. Такава ще остане тя и след края на проекта, тъй като камарите си запазват статута на инфо точки, които да представляват част от общата система за разпространение на информация, връзка между обучителни организации и представители на бизнеса.

В процеса на изпълнение на проекта Русенска камара осъществи две важни събития- конференция, на която бе представен проекта, целите и резултатите, проведена през април 2014 в Русе и бизнес делегация до Националният институт за научно-изследователска и развойна дейност по микротехнологии IMT – Букурещ. Членовете на делегацията бяха представители от бизнеса в региона на гр. Русе, имащи интереси в сферата на високите технологии като- медицина, обработка на метали, разработване на решения за комплексни технологични проблеми в машиностроенето, електрониката, химията, леката промишленост. Делегатите получиха възможност да разгледат лабораториите на Института, да се започнаят с възможностите за сътрудничество, което дава проекта, а и новите, които се появяват след неговото приключване. Русенска камара остава информационно звено и след края на проекта, което ще предоставя информация за възможните партньорства, обучения и услуги, които ще предоставя в бъдеще Румънско-Български обслужващ център за микросистеми и нанотехнологии.

Целевите групи на проекта са малки и средни предприятия, научно-изследователски групи, частни инвеститори, местни асоциации и др. от трансграничната зона Румъния-България, които имат интерес в областта на микро- и нано технологиите.

На тази основа консорциумът и неговите официално присъединени членове предоставиха оферти за технологични и научни услуги и магистърска програма в областта на микро- и нано технологиите до 2020 г.

Проектът приключи с двудневен научен семинар на 23 и 24 октомври и пресконференция в Букурещ.

 
Публикувана 25 Ноември 2014 г. 11:11:42
 Новини

31 Август 2018
Обучения и заетост на безработни лица с трайни увреждания
още...
23 Август 2018
Експерти от НОИ на България и Германия ще отговарят на пенсионни въпроси на граждани в рамките на българо-германски консултационни дни
още...
20 Август 2018
Български фирми могат да участват безплатно в двустранни бизнес срещи на изложението за земеделие, селско стопанство и технологии в Самсун, Турция- 27-28 септември
още...
02 Август 2018
Конференцията "Неограничени възможности на кръговата икономика"- 26 септември 2018 г.,гр. Осло, Норвегия
още...
01 Август 2018
Двустранни B2B бизнес срещи в Перу, Турция и Австрия
още...

Още новини