RCCI logo

7 Февруари 2016 г.- 21 Февруари 2016 г.

 
Новини
17.02.2016 » Министерството на туризма и Конфиндустрия България организират туристически форум Италия-България в Рим
15.02.2016 » До 31 март на 2016 г. всички юридически лица трябва да декларират дължимия корпоративен данък за изминалата година
09.02.2016 » Стартират информационни дни по две процедури на ОПИК 2014-2020
09.02.2016 » Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“
16.02.2016 » [Запазете датата!] 23-24 Април 2016г - NASA International Space Apps Challenge 2016 - България

Икономика
   Предстои старт на нова схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ bg05m9op001-1.010 "Обучения и заетост"
Целта на операцията е интеграция на безработни лица /БЛ/ над 29 г., регистрирани в ДБТ, в заетост при работодател в реалния бизнес или институции на местното самоуправление чрез обучения, съобразени с индивидуалните нужди на РМ и субсидия за заетост. Операцията ще спомогне за улесняването на наемането на безработни лица, които ще получат нов шанс за работа, нови или усъвършенствани професионални знания и умения, придобити на работното място, както и придобиването на професионална...
   За иноваторите, които не познават граници - NASA International Space Apps Challenge 2016 - България
NASA International Space Apps Challenge 2016 – България ще се проведе в рамките на 48 часа на 23 и 24 Април 2016г в градовете София, Бургас и Пловдив. Space Apps Challenge е най-големия хакатон в света за разработване на иновативни технологични решения с отворен код. NASA Space Apps Challenge дава възможност и насърчава иновативно мислещи, талантливи и амбициозни хора от всички възрасти да се състезават и да допринесат за решаването на глобални проблеми. България ще участва за четвърта...
   Ниски нива на предприемачество и неизползван предприемачески потенциал в България показва глобалния предприемачески мониторинг (GEM)
Миналата седмица в Бостън излезе световният доклад на Глобалния Предприемачески Мониторинг (GEM) за 2015. За пръв път България участва в най-мащабното и авторитетно проучване на динамиката на предприемаческите екосистеми. Резултатите от мониторинга най-общо показват, че малко българи реално стартират свой собствен бизнес, въпреки че страхът от провал е сравнително нисък - 33,3 %. В доклада се констатира, че в България, макар около две трети от възрастните да виждат предприемачеството като...
 
Оферти
 
Нови членове

За периода няма регистрирани нови потребители

 
Услуги, които РТИК Ви предлага

asdassdadasdas