RCCI logo

7 Февруари 2016 г.- 21 Февруари 2016 г.

 
Новини
17.02.2016 » Министерството на туризма и Конфиндустрия България организират туристически форум Италия-България в Рим
15.02.2016 » До 31 март на 2016 г. всички юридически лица трябва да декларират дължимия корпоративен данък за изминалата година
09.02.2016 » Стартират информационни дни по две процедури на ОПИК 2014-2020
09.02.2016 » Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“
16.02.2016 » [Запазете датата!] 23-24 Април 2016г - NASA International Space Apps Challenge 2016 - България

Икономика
   Предстои старт на нова схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ bg05m9op001-1.010 "Обучения и заетост"
Целта на операцията е интеграция на безработни лица /БЛ/ над 29 г., регистрирани в ДБТ, в заетост при работодател в реалния бизнес или институции на местното самоуправление чрез обучения, съобразени с индивидуалните нужди на РМ и субсидия за заетост. Операцията ще спомогне за улесняването на наемането на безработни лица, които ще получат нов шанс за работа, нови или усъвършенствани професионални знания и умения, придобити на работното място, както и придобиването на професионална...
   За иноваторите, които не познават граници - NASA International Space Apps Challenge 2016 - България
NASA International Space Apps Challenge 2016 – България ще се проведе в рамките на 48 часа на 23 и 24 Април 2016г в градовете София, Бургас и Пловдив. Space Apps Challenge е най-големия хакатон в света за разработване на иновативни технологични решения с отворен код. NASA Space Apps Challenge дава възможност и насърчава иновативно мислещи, талантливи и амбициозни хора от всички възрасти да се състезават и да допринесат за решаването на глобални проблеми. България ще участва за четвърта...
   Ниски нива на предприемачество и неизползван предприемачески потенциал в България показва глобалния предприемачески мониторинг (GEM)
Миналата седмица в Бостън излезе световният доклад на Глобалния Предприемачески Мониторинг (GEM) за 2015. За пръв път България участва в най-мащабното и авторитетно проучване на динамиката на предприемаческите екосистеми. Резултатите от мониторинга най-общо показват, че малко българи реално стартират свой собствен бизнес, въпреки че страхът от провал е сравнително нисък - 33,3 %. В доклада се констатира, че в България, макар около две трети от възрастните да виждат предприемачеството като...
 
Оферти
 
Нови членове

За периода няма регистрирани нови потребители

 
Услуги, които РТИК Ви предлага

Заверка на подпис върху договор, пълномощно или друг фирмен документ