RCCI logo

15 Май 2016 г.- 29 Май 2016 г.

 
Новини
16.05.2016 » Международна конференция „ТОС-теория на ограниченията“
20.05.2016 » ЕС създаде портал за онлайн жалби за стоки и услуги, закупени по интернет

Икономика
   Обявена е процедура за подбор на проекти за енергийна ефективност за малките и средни предприятия
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020  кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“, Инвестиционен приоритет 3.1 „Енергийни технологии и енергийна ефективност”, Специфична цел  3.1. “Намаляване на енергийната интензивност на икономиката” като ОБЯВЯВА...
 
Оферти
 
Нови членове

За периода няма регистрирани нови потребители

 
Услуги, които РТИК Ви предлага

Издаване на АТА карнети