RCCI logo

15 Май 2016 г.- 29 Май 2016 г.

 
Новини
16.05.2016 » Международна конференция „ТОС-теория на ограниченията“
20.05.2016 » ЕС създаде портал за онлайн жалби за стоки и услуги, закупени по интернет

Икономика
   Обявена е процедура за подбор на проекти за енергийна ефективност за малките и средни предприятия
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020  кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“, Инвестиционен приоритет 3.1 „Енергийни технологии и енергийна ефективност”, Специфична цел  3.1. “Намаляване на енергийната интензивност на икономиката” като ОБЯВЯВА...
 
Оферти
 
Нови членове

За периода няма регистрирани нови потребители

 
Услуги, които РТИК Ви предлага

Попълване на Покана-декларация за бизнес пътуване на чужденци до Р България