RCCI logo

31 Юли 2016 г.- 14 Август 2016 г.

 
Новини
04.08.2016 » Запазете датата! Европейския парламент на предприятията в Брюксел - 13 октомври 2016 г.
10.08.2016 » „Национална мрежа от местни центрове и инкубатори за бизнес развитие“
10.08.2016 » Пет работодателски и две синдикални организации признати с решение на МС днес

Икономика
   ЕК няма да счита за държавна помощ облекчаването на разходите на енергоинтензивните индустрии в частта „задължение към обществото“
Позиция на БТПП относно развитието на процедурата по нотифицирането на Наредбата на Министерство на енергетиката и КЕВР за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници: След дълги преговори между Неправителствените организации – БТПП, АИКБ, БСК и КРИБ,  и Правителството, по отношение на облекчаване на разходите на енергоинтензивните предприятия, свързани със завишената цена на електрическата енергия, и по-специално - със ставката...
   „Национална мрежа от местни центрове и инкубатори за бизнес развитие“
Правителството одобри допълнение на списъка от конкретни мерки към Плана за действие „Предприемачество 2020 - България“. В него се включва нова мярка – „Национална мрежа от местни центрове и инкубатори за бизнес развитие“ към областта „Създаване на благоприятна среда за растеж и развитие на предприятията“.   Мрежата от бизнес центрове ще включва организации, които подпомагат предприемачеството и предоставят широк набор от информационни и...
 
Оферти
 
Нови членове

За периода няма регистрирани нови потребители

 
Услуги, които РТИК Ви предлага

Издаване на сертификат с данни за фирмата на български или чужд език