RCCI logo

7 Август 2016 г.- 21 Август 2016 г.

 
Новини
15.08.2016 » НАП - Русе информира за осигуровки на българите, работили в чужбина
10.08.2016 » „Национална мрежа от местни центрове и инкубатори за бизнес развитие“
10.08.2016 » Пет работодателски и две синдикални организации признати с решение на МС днес

Икономика
   ЕК няма да счита за държавна помощ облекчаването на разходите на енергоинтензивните индустрии в частта „задължение към обществото“
Позиция на БТПП относно развитието на процедурата по нотифицирането на Наредбата на Министерство на енергетиката и КЕВР за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници: След дълги преговори между Неправителствените организации – БТПП, АИКБ, БСК и КРИБ,  и Правителството, по отношение на облекчаване на разходите на енергоинтензивните предприятия, свързани със завишената цена на електрическата енергия, и по-специално - със ставката...
   Плащане от държавата само след проверка за публични задължения
Нова информационна система  дава възможност на министерства, агенции, общини и други ведомства да извършат проверка за задължения  на техни контрагенти към НАП и Агенция „Митници“. С помощта на софтуера, плащанията по договори на бенефициенти следва да бъдат извършвани само след потвърждение от двете приходни агенции, че получателите на плащанията нямат публични задължения. В случаите, когато те имат такива, служителите на НАП и митниците налагат обезпечителни мерки....
   „Национална мрежа от местни центрове и инкубатори за бизнес развитие“
Правителството одобри допълнение на списъка от конкретни мерки към Плана за действие „Предприемачество 2020 - България“. В него се включва нова мярка – „Национална мрежа от местни центрове и инкубатори за бизнес развитие“ към областта „Създаване на благоприятна среда за растеж и развитие на предприятията“.   Мрежата от бизнес центрове ще включва организации, които подпомагат предприемачеството и предоставят широк набор от информационни и...
 
Оферти
 
Нови членове

За периода няма регистрирани нови потребители

 
Услуги, които РТИК Ви предлага

Издаване на удостоверение (сертификат) за членство в Камарата