RCCI logo

14 Август 2016 г.- 28 Август 2016 г.

 
Новини
22.08.2016 » БТПП организира бизнес делегация до Минск
15.08.2016 » НАП - Русе информира за осигуровки на българите, работили в чужбина
24.08.2016 » Обявен е прием на проекти по Национален иновационен фонд
22.08.2016 » Пазарни консултации за финансов инструмент за микрокредитиране със споделен риск

Икономика
   Плащане от държавата само след проверка за публични задължения
Нова информационна система  дава възможност на министерства, агенции, общини и други ведомства да извършат проверка за задължения  на техни контрагенти към НАП и Агенция „Митници“. С помощта на софтуера, плащанията по договори на бенефициенти следва да бъдат извършвани само след потвърждение от двете приходни агенции, че получателите на плащанията нямат публични задължения. В случаите, когато те имат такива, служителите на НАП и митниците налагат обезпечителни мерки....
 
Оферти
 
Нови членове

За периода няма регистрирани нови потребители

 
Услуги, които РТИК Ви предлага

Продажба на бланки за оформяне на документи за внос-износ