RCCI logo

14 Август 2016 г.- 28 Август 2016 г.

 
Новини
22.08.2016 » БТПП организира бизнес делегация до Минск
19.08.2016 » Беларуско – български бизнес форум предстои в края на октомври 2016г
19.08.2016 » Покана за участие в бизнес делегация до град Твер, Русия за фирми от машиностроителната и металообработващата индустрии
17.08.2016 » Mеждународен форум и b2b срещи в сектор „храни“- „Marketplace Austria Food 2016“
15.08.2016 » НАП - Русе информира за осигуровки на българите, работили в чужбина
24.08.2016 » Обявен е прием на проекти по Национален иновационен фонд
22.08.2016 » Пазарни консултации за финансов инструмент за микрокредитиране със споделен риск

Икономика
   Управителният съвет на РТИК свиква общо събрание
ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ УС на Сдружение Русенска търговско-индустриална камара, на основание чл.26 ЗЮЛНЦ и чл.17 (1) от Устава, свиква Общо отчетно-изборно събрание на 01.09.2016 от 14:00 часа в залата на РТИК, гр. Русе, бул. Цар Фердинанд 3а, ет.2, при следния Дневен ред: 1.         Отчет на Управителния съвет за дейността на РТИК 2011–2016; 2.         Обсъждане и приемане насоки за дейности на...
   Плащане от държавата само след проверка за публични задължения
Нова информационна система  дава възможност на министерства, агенции, общини и други ведомства да извършат проверка за задължения  на техни контрагенти към НАП и Агенция „Митници“. С помощта на софтуера, плащанията по договори на бенефициенти следва да бъдат извършвани само след потвърждение от двете приходни агенции, че получателите на плащанията нямат публични задължения. В случаите, когато те имат такива, служителите на НАП и митниците налагат обезпечителни мерки....
 
Оферти
 
Нови членове

За периода няма регистрирани нови потребители

 
Услуги, които РТИК Ви предлага

Предоставяне на справка за панаири и изложения в страната и чужбина