RCCI logo

21 Август 2016 г.- 4 Септември 2016 г.

 
Новини
22.08.2016 » БТПП организира бизнес делегация до Минск
24.08.2016 » Обявен е прием на проекти по Национален иновационен фонд
22.08.2016 » Пазарни консултации за финансов инструмент за микрокредитиране със споделен риск

Икономика
   Управителният съвет на РТИК свиква общо събрание
ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ УС на Сдружение Русенска търговско-индустриална камара, на основание чл.26 ЗЮЛНЦ и чл.17 (1) от Устава, свиква Общо отчетно-изборно събрание на 01.09.2016 от 14:00 часа в залата на РТИК, гр. Русе, бул. Цар Фердинанд 3а, ет.2, при следния Дневен ред: 1.         Отчет на Управителния съвет за дейността на РТИК 2011–2016; 2.         Обсъждане и приемане насоки за дейности на...
 
Оферти
 
Нови членове

За периода няма регистрирани нови потребители

 
Услуги, които РТИК Ви предлага

Доставка на стандарти, нормали, европейски директиви и други стандартизационни документи