RCCI logo

13 Ноември 2016 г.- 27 Ноември 2016 г.

 
Новини
23.11.2016 » „Мениджър за един ден“ в РТИК
23.11.2016 » Шест регионални звена ще консултират бенефициенти по програма LIFE

Икономика
   Покана за общо събрание
УС на Сдружение Русенска търговско-индустриална камара, на основание чл.26 ЗЮЛНЦ и чл.17 (1) от Устава, свиква Общо отчетно-изборно събрание на 01.09.2016 от 14:00 часа в залата на РТИК, гр. Русе, бул. Цар Фердинанд 3а, ет.2, при следния Дневен ред: 1.         Отчет на Управителния съвет за дейността на РТИК 2011–2016; 2.         Обсъждане и приемане насоки за дейности на РТИК за 2016–2020;...
 
Оферти
 
Нови членове

За периода няма регистрирани нови потребители

 
Услуги, които РТИК Ви предлага

Регистрация на електронен адрес (е-mail account)