RCCI logo

20 Ноември 2016 г.- 4 Декември 2016 г.

 
Новини
29.11.2016 » Становище на БТПП относно проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда
23.11.2016 » „Мениджър за един ден“ в РТИК
02.12.2016 » Нови данъчни правила в подкрепа на електронната търговия и онлайн предприятията в ЕС
23.11.2016 » Шест регионални звена ще консултират бенефициенти по програма LIFE
02.12.2016 » Годишните награди на БТПП за най-успешни фирми бяха връчени на тържествена церемония
30.11.2016 » Над 2600 малки и средни предприятия в България ще се възползват от споразумения между ЕИФ и Райфайзенбанк
30.11.2016 » БТПП издава сертификати на класираните фирми в „ТОП 100” и „ТОП 1500+”
30.11.2016 » Изследване на Института за пазарна икономика „Регионални профили: показатели за развитие”

Икономика
   Покана за общо събрание
УС на Сдружение Русенска търговско-индустриална камара, на основание чл.26 ЗЮЛНЦ и чл.17 (1) от Устава, свиква Общо отчетно-изборно събрание на 01.09.2016 от 14:00 часа в залата на РТИК, гр. Русе, бул. Цар Фердинанд 3а, ет.2, при следния Дневен ред: 1.         Отчет на Управителния съвет за дейността на РТИК 2011–2016; 2.         Обсъждане и приемане насоки за дейности на РТИК за 2016–2020;...
 
Оферти
 
Нови членове

За периода няма регистрирани нови потребители

 
Услуги, които РТИК Ви предлага

Заверка на подпис върху договор, пълномощно или друг фирмен документ