RCCI logo

8 Януари 2017 г.- 22 Януари 2017 г.

 
Новини
18.01.2017 » Излезе от печат "Календар на панаирите и изложбите в България" за 2017 година
17.01.2017 » Агенция по заетостта: Най-ниска безработица през декември за последните 8 години
12.01.2017 » Становище на БТПП относно промени в режима на уведомление за сключване, изменение и прекратяване на трудови договори
10.01.2017 » Главна инспекция по труда публикува минималните условия на труд и заплащане в страните от ЕС
09.01.2017 » Проверете колко данъци ще платите през 2017 година
12.01.2017 » Търговия с ЕС: Износът и вносът нарастват през периода януари - октомври 2016 г.
11.01.2017 » Неперсонифицираните дружества, които имат регистриран по ДДС съдружник, също трябва да се регистрират по закона
18.01.2017 » Продължава приемането на номинации за Годишните награди за отговорен бизнес
18.01.2017 » Европейско финансиране ще има и след 2020 година заяви Томислав Дончев
17.01.2017 » Международен стандарт ISO 45001 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за внедряване"
12.01.2017 » Промяна на тарифни кодове във връзка с прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
19.01.2017 » Награди за индустриален дизайн TechINK Award 2017

Икономика
   Как да защитите вашия бранд в Латинска Америка, Китай и Югоизточна Азия
Уебинар ще разяснява на европейски МСП как да защитят своя бранд на пазарите в Китай, Югоизточна Азия и Латинска Америка. Експерти ще предоставят практическа информация за това как да се регистрира, защити и наложи търговска марка в тези три региона. Компаниите също така ще получат и експертни съвети какво да имат предвид преди, по време и след като навлязат на пазарите в тези територии. По време на сесията "въпроси & отговори", компаниите ще могат да задават и своите въпроси....
   Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма
На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма. Сред новите моменти в закона са разработването на регламент за националните курорти, създаване на специализирано звено за контрол към министъра на туризма, допълнително гарантиране правата на потребителите при организирани пътувания с туроператор и др. В закона се създава нова глава, с която се въвежда регламент и се определя начинът за обявяване на дадено...
   НАП публикува декларацията за облагане с корпоративен данък с баркод
Формулярът за облагане с корпоративен данък с баркод е достъпен в рубрика "Документи - данъци", раздел "За бизнеса" . Фирмите подават декларации до края на март, като това е и срокът, в който трябва да се плати дължимият корпоративен данък, след приспадането на направените авансови вноски. Повече информация за декларирането и плащането на данъци и осигуровки има на сайта на НАП. Телефонни консултации се правят на цената на градски разговор в кол центъра на приходната...
   Четвърто издание на конкурса за иновативен проект и иновативно предприятие (2016 г.)
По решение на Общото събрание на Съвета по иновации и развитие на технологиите при БТПП, ще се проведе Четвъртият конкурс в две категории: за номиниране на иновативен проект през 2016 г. и за номиниране на иновативно предприятие, внедрило в дейността си нов иновативен продукт през 2016 г. Конкурсът се организира съвместно с EEN при БТПП и със съдействието на Банка ДСК. Постъпилите документи ще бъдат разгледани и оценени от комисия, в чийто състав са включени представители на...
 
Оферти
 
Нови членове

За периода няма регистрирани нови потребители

 
Услуги, които РТИК Ви предлага

Разпространение на информация и реклами чрез информационните средства на РТИК