RCCI logo

15 Януари 2017 г.- 29 Януари 2017 г.

 
Новини
18.01.2017 » Излезе от печат "Календар на панаирите и изложбите в България" за 2017 година
27.01.2017 » Информационно-трудова борса с български студенти във Великобритания - 11 март 2017 г., Лондон
23.01.2017 » В туризма и селското стопанство могат да се наемат работници от трети държави за период до 90 дни
17.01.2017 » Агенция по заетостта: Най-ниска безработица през декември за последните 8 години
27.01.2017 » Евробарометър: 72% от българите искат Механизмът за сътрудничество и проверка да продължи да действа
26.01.2017 » Вече и с електронни визи до Азербайджан
24.01.2017 » Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
18.01.2017 » Информационна среща за процедура «Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността» по ОП „Развитие на човешките ресурси“
17.01.2017 » Консултация по подготовка на проектни предложения за Рамкова програма „Хоризонт 2020“
23.01.2017 » Как да се измери ефективността на сигурността на информацията
18.01.2017 » Продължава приемането на номинации за Годишните награди за отговорен бизнес
18.01.2017 » Европейско финансиране ще има и след 2020 година заяви Томислав Дончев
17.01.2017 » Международен стандарт ISO 45001 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за внедряване"
19.01.2017 » Награди за индустриален дизайн TechINK Award 2017

Икономика
   НАП публикува декларацията за облагане с корпоративен данък с баркод
Формулярът за облагане с корпоративен данък с баркод е достъпен в рубрика "Документи - данъци", раздел "За бизнеса" . Фирмите подават декларации до края на март, като това е и срокът, в който трябва да се плати дължимият корпоративен данък, след приспадането на направените авансови вноски. Повече информация за декларирането и плащането на данъци и осигуровки има на сайта на НАП. Телефонни консултации се правят на цената на градски разговор в кол центъра на приходната...
   Обучение по комуникации
На 23 и 24 януари 2017 г. в хотел „Теодора Палас“, гр. Русе, ще се проведе първото от общо две за тази година обучения по комуникация, свързана с управление на риска при мащабни инфраструктурни обекти. Програмата на събитието включва разнообразни по вид панели, като: лекции, дискусии и разглеждане на казуси от практиката, както и посещение на място в голяма инфраструктура. Обучението е фокусирано върху бизнеса и обхваща теми в областта на комуникацията, свързана както с...
   Четвърто издание на конкурса за иновативен проект и иновативно предприятие (2016 г.)
По решение на Общото събрание на Съвета по иновации и развитие на технологиите при БТПП, ще се проведе Четвъртият конкурс в две категории: за номиниране на иновативен проект през 2016 г. и за номиниране на иновативно предприятие, внедрило в дейността си нов иновативен продукт през 2016 г. Конкурсът се организира съвместно с EEN при БТПП и със съдействието на Банка ДСК. Постъпилите документи ще бъдат разгледани и оценени от комисия, в чийто състав са включени представители на...
 
Оферти
 
Нови членове

За периода няма регистрирани нови потребители

 
Услуги, които РТИК Ви предлага

Машинописни услуги