RCCI logo

12 Февруари 2017 г.- 26 Февруари 2017 г.

 
Новини
16.02.2017 » Изложение и конференция за интелигентни градове за Югоизточна Европа - Smart Cities, 7-9 март 2017 г
14.02.2017 » Czech Republic Business Expo 2017, 12 - 14 септември 2017 г. - Оломуц, Чешка република
16.02.2017 » Безработицата през януари е най-ниската от 2010 г. насам, съобщава Агенция по заетостта
14.02.2017 » Средната брутна месечна работна заплата за декември е 1012 лева сочат данни от НСИ
13.02.2017 » БРТПП събира данни на експерти с български и румънски език
17.02.2017 » До 2 май е срокът за подаване на декларации по чл. 15 от ЗЗБУТ
16.02.2017 » БТПП: Ползите от СЕТА ще са както за Канада, така и за ЕС
15.02.2017 » Европейската професионална карта ще се издава по електронен път и в България
14.02.2017 » СЕТА с Канада се гласува от Европейският парламент окончателно следващата седмица
14.02.2017 » Българо-румънската търговско-промишлена палата информира за промени в данъчния режим на Румъния
13.02.2017 » Работодатели и синдикати преговарят за механизъм за определяне на минималната работна заплата
24.02.2017 » Едноличните търговци, които нямат доходи за деклариране не подават данъчна декларация
17.02.2017 » Една седмица до края на срока за здравни вноски на самоосигуряващите се
16.02.2017 » Въведен е „данък услуга“ при вноса на стоки по море в Индия
15.02.2017 » НАП: Гражданите и фирмите могат да коригират еднократно годишните си данъчни декларации след срока за подаването им
23.02.2017 » Унгарска фирма търси компании, специализирани в речния транспорт
15.02.2017 » Европейският парламент одобри търговското споразумение с Канада
14.02.2017 » Европейски иновационен и информационен център към БТПП подготви две нови ръководства в помощ на бизнеса

Икономика
   Гражданите и фирмите могат да коригират еднократно годишните си данъчни декларации след срока за подаването им
От тази година гражданите и фирмите имат още една възможност веднъж годишно сами да коригират дължимия данък, деклариран пред НАП с годишната данъчна декларация. Това става с подаването на еднократна коригираща декларация след изтичане на срока за подаване на годишната данъчна декларация. Коригиращата декларация се подава до 30 септември на текущата година за промени, свързани с декларираните данъци от предходната година. Запазва се и досега съществуващата възможност за корекции до изтичане...
   Проект „За равен старт в професията“ FAIRGUIDANCE 2015-1-DE02-KA202-002527)
Повече от една година, няколко организации от България, Германия и Румъния работят заедно по проект „ За равен старт в професията“ (FairGuidance), чиято цел е да подпомогне достъпа до образование и професионална квалификация на хора в неравностойно положение. Проектът е стратегическо партньорство, финансирано от Европейската комисия, програма „Еразъм+“с продължителност септември 2015 г. - август 2017 г.). Русенският университет „Ангел Кънчев“ и...
 
Оферти
 
Нови членове

За периода няма регистрирани нови потребители

 
Услуги, които РТИК Ви предлага

Заверка на подпис върху договор, пълномощно или друг фирмен документ