RCCI logo

12 Февруари 2017 г.- 26 Февруари 2017 г.

 
Новини
16.02.2017 » Изложение и конференция за интелигентни градове за Югоизточна Европа - Smart Cities, 7-9 март 2017 г
14.02.2017 » Czech Republic Business Expo 2017, 12 - 14 септември 2017 г. - Оломуц, Чешка република
16.02.2017 » Безработицата през януари е най-ниската от 2010 г. насам, съобщава Агенция по заетостта
14.02.2017 » Средната брутна месечна работна заплата за декември е 1012 лева сочат данни от НСИ
13.02.2017 » БРТПП събира данни на експерти с български и румънски език
17.02.2017 » До 2 май е срокът за подаване на декларации по чл. 15 от ЗЗБУТ
16.02.2017 » БТПП: Ползите от СЕТА ще са както за Канада, така и за ЕС
15.02.2017 » Европейската професионална карта ще се издава по електронен път и в България
14.02.2017 » СЕТА с Канада се гласува от Европейският парламент окончателно следващата седмица
14.02.2017 » Българо-румънската търговско-промишлена палата информира за промени в данъчния режим на Румъния
13.02.2017 » Работодатели и синдикати преговарят за механизъм за определяне на минималната работна заплата
24.02.2017 » Едноличните търговци, които нямат доходи за деклариране не подават данъчна декларация
17.02.2017 » Една седмица до края на срока за здравни вноски на самоосигуряващите се
16.02.2017 » Въведен е „данък услуга“ при вноса на стоки по море в Индия
15.02.2017 » НАП: Гражданите и фирмите могат да коригират еднократно годишните си данъчни декларации след срока за подаването им
23.02.2017 » Унгарска фирма търси компании, специализирани в речния транспорт
15.02.2017 » Европейският парламент одобри търговското споразумение с Канада
14.02.2017 » Европейски иновационен и информационен център към БТПП подготви две нови ръководства в помощ на бизнеса

Икономика
   Гражданите и фирмите могат да коригират еднократно годишните си данъчни декларации след срока за подаването им
От тази година гражданите и фирмите имат още една възможност веднъж годишно сами да коригират дължимия данък, деклариран пред НАП с годишната данъчна декларация. Това става с подаването на еднократна коригираща декларация след изтичане на срока за подаване на годишната данъчна декларация. Коригиращата декларация се подава до 30 септември на текущата година за промени, свързани с декларираните данъци от предходната година. Запазва се и досега съществуващата възможност за корекции до изтичане...
   Проект „За равен старт в професията“ FAIRGUIDANCE 2015-1-DE02-KA202-002527)
Повече от една година, няколко организации от България, Германия и Румъния работят заедно по проект „ За равен старт в професията“ (FairGuidance), чиято цел е да подпомогне достъпа до образование и професионална квалификация на хора в неравностойно положение. Проектът е стратегическо партньорство, финансирано от Европейската комисия, програма „Еразъм+“с продължителност септември 2015 г. - август 2017 г.). Русенският университет „Ангел Кънчев“ и...
 
Оферти
 
Нови членове

За периода няма регистрирани нови потребители

 
Услуги, които РТИК Ви предлага

Съдействие за издаването на покани - декларации за бизнес-пътуване на чужденци в Р България